Hvorfor er jeg økumenisk engageret?
Tanker fra en pigespejder

Som spejder og præst handler økumeni om at turde være forskellige i den dialog og samarbejde, som er etableret, mener Karen-Bolette Berg. Hun er pigespejder og folkekirkepræst i Herlev og repræsenterer De grønne pigespejdere og Herlev Fælleskirkelige Udvalg i Økumenisk Forum.

Inspiration derhjemmefra
Som for så mange andre, er det gået det mere og mere op for mig, hvor meget jeg har overtaget fra mine forældre mht. vaner og værdisæt. Og det økumeniske er en af tingene for mig. Den positive indstilling til forestillingen om kirkens enhed trods mangfoldighed og splittelser, fik jeg indpodet af min far, dengang jeg havde opdaget, at der stod økumenisk og ikke økonomisk på én af hans bøger (min far var også præst). Jeg fik sikkert en alt for lang forklaring på, hvad det betød, men jeg husker det indlysende i det, han sagde: at selvfølgelig skal alle kristne da kunne arbejde sammen, når vi nu har samme Gud.

Tænk, at økumeni kan være et problem 
Siden beskæftigede jeg mig ikke meget med det økumeniske, så jeg har ikke gjort hele rejsen med alle bestræbelserne for at udarbejde fælleserklæringer og dokumenter med. På teologistudiet mødte jeg til min store undren medstuderende, der nærmest blev rasende, hvis samtalen drejede sig om det økumeniske. Jeg anede ikke, at det kunne være et problem!

Indblik og udblik
Siden jeg er kommet med i Økumenisk Forum og Danske Kirkers Råd, har jeg fået indblik i flere aspekter af det økumeniske arbejde både her i landet og internationalt. Det er spændende at møde repræsentanter fra andre kirkesamfund, og det er spændende at høre og læse, hvad vores repræsentanter oplever og bidrager med i de internationale sammenhænge.

At turde være forskellige
Som jeg ser det, er det økumeniske arbejde nu om dage ikke et spørgsmål om at få samtalen og samarbejdet etableret. Det ér etableret, og det gødes og næres i mange sammenhænge. Min fornemmelse er, at næste skridt er at turde være forskellige – sammen. Samhørigheden som kristne kirker er slået fast, nu kan mangfoldigheden blomstre, for den er ikke en trussel mod vores fællesskab mere, takket være det store arbejde, der er gået forud.

TILBAGE TIL ØKUMENISK ENGAGEMENT

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev