Af: Jens Christian Bjørnskov

”Er fattigdom en kvinde”, står der på plakaten for arrangementet, der er arrangeret af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Krop, kirke og menneskelige relationer. Rapport fra et spændende arrangement.

Debataften om kvinder og fattigdom
Vi er til debataften i det centrale København. Udenfor er aftenmørket ved at sænke sig. Indenfor er sognehuset blevet fyldt med mænd og kvinder, som er kommet for at blive klogere på kirkens rolle i forhold til kvinder og fattigdom. ”Er fattigdom en kvinde?” står der på plakaten for arrangementet, der er arrangeret af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Krop, kirke og menneskelige relationer.

Fattigdom er global
"Globalt set er jeg ked af, at kvinder dør i barselssengen eller som følge af illegale aborter”, siger Karen Klint (S) i sin indledning. Men også i Danmark er fattigdom et problem. Antallet af fattige i Danmark er stigende, beretter ordstyrer Birthe Juel Christensen, fra Folkekirkens Nødhjælp. Også globalt er flertallet af de fattige kvinder.” Gennem tiden har kvinden holdt sammen på familien, når manden af forskellige årsager er faldet igennem det sociale sikkerhedsnet - ofte som følge af druk. Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, har lagt mærke til, at kvinder på hjemløsehjem sørger for omsorg og hygge. ”Kvinderne tænder lys. Hos mænd lugter der af sure sokker. Kvinder er nok bedre til at ’hjemme den’”.

Kirken skabte velfærdssamfundet
”Folk med en kirkelig baggrund er vigtig i fattigdomsdebatten. Det var især kristne, der skabte velfærdsstaten, bl.a. folk fra Indre Mission”, siger Robert Olsen henvendt til Karen Klint (S). Olsen er ikke uenig med Klint, men kirken skal ikke bare fylde det hul op, hvor velfærdsstaten ikke slår til. Kirken skal fortsat taleuretfærdigheden imod.  Karen Klint har tidligere på aftenen fortalt om, hvordan kristne førhen varetog opgaver, som vi i dag anser som en del af velfærdssamfundets kerneopgaver: Børnehjem, fattighjælp, hospitaler og andet som hjalp mennesker i nød.

Robert Olsen er ærgerlig over Carina-sagen og lignende historie i medierne. Disse sager gør folk i tvivl om hvad fattigdom egentlig er. For der er fattigdom i Danmark. Robert Olsen medgiver, at der er ekstreme eksempler, hvor folk på bistand tager taxaen ned til banken for at hæve sin ydelse, lader taxaen vente indtil bistanden er hævet og så tilbage i taxaen, som kører vedkommende tilbage. Disse mennesker har brug for at vise, at de har penge og ender desværre tit med at bruge sin bistand i løbet af få dage. Og når pengene er opbrugt, er prostitution nærliggende for kvinder.

Der er brug for kampdagen
Fattigdom er ikke blot et problem, der rammer kvinder. Fattigdom rammer også mænd. Globalt har kvinder en ringere status end mænd. Derfor er der brug for kampdagen. Samtidig markerer dagen et fokus på stivnede livsmønstre og roller, som behøver et nærmere eftersyn. Og her nyder mænd også godt af dette fokus. Kristne har en lang tradition for at påpege urimeligheder i samfundet og udfordre vante opfattelser. Derfor vil kristne kirker og organisationer også fremover spille en vigtig rolle på kampdagen.

Panelet bestod af Karen Klint (S), Robert Olsen (Kofoed Skole), Anne Walsøe (Københavns Vineyard), Joan Münch ( Frelsens Hær) og Ole Dahl (Folkekirkens Nødhjælp)

Foto: Jens Christian Bjørnskov

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev