Mens solen bragede igennem fra en skyfri himmel og horder af løbere kæmpede sig igennem en halvmaraton i de københavnske gader, blev en anden event skudt i gang i Kulturhuset på Islands Brygge: Danske Kirkedage 2016

Siden 1968 er kirkedagene løbet af stabelen hvert 3. år på skift i landets stifter. Og mens Kbh ellers i så mange henseender får tiltusket sig de store arrangementer, er det første gang, at Hovedstaden skal stå for Danske Kirkedage.

Og som dagen skred frem, åbenbaredes det fra gamle kirkedage-kendinge, at København var blevet anset for ’farlig’ i så henseende. For hvordan skulle man holde styr på tropperne i en fristende storby? Hvordan kunne man holde fokus på kirken, når en pulserende og spændende metropol lå lige for næsen af deltagerne? Hvordan kan man rent praktisk løse billet til Kbh – det er længe siden byportene faldt! 

En veloplagt Peter Lodberg, Lektor i teologi ved Århus Universitet, berettede i sit indlæg, at han selv havde siddet i udvalget midt i 80’erne med en drøm om at få Kirkedagene til Kbh, men som han sagde: ”Vi turde ikke”.
Men tiden har arbejdet for os, som tiden har det for vane, og Domprovst Anders Gadegaard modtog som bekendt stafetten sidste år i Ålborg. Og det blev hurtigt klart, som dagen gik, og oplægsholderne bragte idemættede input, og arbejdsgrupperne summede blandt de små 120 deltagere, at når Kirkedagene flytter til København, bliver det et helt nyt koncept, vi får at se.

Danske Kirkedages Styrelse havde indbudt til visionsdag her mere end 2 år før afholdelse. Og det giver en engageret og levende debat at invitere før beslutningerne er taget.

Én væsentlig beslutning er dog i hus. Og det viste sig at være helt i forlængelse af den ånd både oplægsholdere og deltagere udviste. Danske Kirkedag i Kbh skal ud af Messecenteret og ind i Byen! Både Bella og Forum er aflyst. Til gengæld er ”hvert et gadehjørne og hvert et torv i København reserveret,” som Hans Grishauge, Fmd. for Kirkedagene 2016, formulerede det. Med kirkedage i Kbh bliver der mulighed for at ryste posen og tænke nyt. Slut med at bure 5000 mennesker ind i en kongressal i udkanten af byen. Kirkedagene skal ind i city. Ud hvor folk lever, bor og ånder.

Kirkedagene skal integreres i byen og ikke leve et isoleret parallelliv på kanten af byen. Kirkedagene skal have festivalkarakter og spredes ud i alle de eksisterende bygninger og organisationer.

Både Kirken af i dag og det moderne menneske skal tages alvorligt. Og derfor skal Kirken i samtale med befolkningen og samfundet. Der sker mest gunstigt ved at rykke ud af sin indforståede hule og ind i menneskers liv og verden. Derfor er ’Festival, samtale & debat’ overskriften på dagene i København, med den ambition af få støvet sig selv af og få Kirke, by og befolkning til at smelte sammen. Og de 4 berigende og begejstrede indlæg, der skulle skabe grobund for de inviteredes egne ideer, havde fået i opdrag netop at gøre sig overvejelser over, hvordan kirken kan gøres synlig i det offentlige rum. Også en måde at tage den bekymring i opløbet, om Kirken mon kan ske at forsvinde i en storby?

Ved dagens afslutning var store dele af vægarealet plastret til med alle de tanker og forslag de forskellige arbejdsgrupper havde udarbejdet. Mange hjørner af festivalen var tænkt igennem: logistik, praktik, mad, musik, gudstjenesteformer, debatemner, overnatning, diakoni, målgrupper, events, dialog, bøn, medier & kommunikation. Foran ligger et stort arbejde for Sekretariatet at sortere og gennemgå de mange input, der skal være med til at udgøre Danske Kirkedage 2016. Og sørge for godt vejr. Det får vi brug for! Arbejdet er i gang. 

/Charlotte Ekstrand, på vegne af Kirkedagssekretariatet
Kontaktoplysninger: Birgitte Jeppesen bj(at)km.dk

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev