Et enigt Danske Kirkers Råd vedtog på sit møde i januar en solidaritetserklæring til vores palæstinensiske kristne brødre og søstre.

De kristne palæstinensere befinder sig i en særdeles vanskelig situation præget af splittelse og mangel på frihed og har på den baggrund formuleret det såkaldte Kairos-dokument med ønsket om støtte fra kristne over hele verden.

Danske Kirkers Råd har drøftet Kairos-dokumentet og et svarbrev blev formuleret af en arbejdsgruppe. Trods uenighed om Kairos-dokumentets indhold var der fuld enighed i Rådet om formuleringerne i det vedtagne svarbrev formuleret som en solidaritetserklæring.

Enighed trods forskellighed
Poul Kirk sad med i arbejdsgruppen og ser tilbage på arbejdet i gruppen med glæde: 'På trods af åbenlys uenighed og meget forskellige  opfattelser af en kompleks konflikt, lykkedes det alligevel at mødes i gensidig tillid og respekt og sammen formulere  en fælles udtalelse', siger han om processen, der mundede ud i en solidaritetserklæring med et klart ønske om fred og forsoning - også mellem de mange forskellige grupper i Det hellige land, der tror på Kristus som vor frelser. 

Uffe Gjerding sad også med i arbejdsgruppen og tilføjer om vigtigheden af erklæringen fra Danske Kirkers Råd: 'En solidaritetserklæring fra danske kirker igennem Danske Kirkers Råd er et vigtigt signal at sende til de kristne palæstinensere som tilkendegivelse af forståelse for deres vanskelige situation og en opbakning til deres arbejde for fred og forsoning.”

I svarbrevet erklæres en støtte til de kristne og et ønske om at styrke kontakten mellem menigheder i Danmark og Israel/Palæstina.

Baggrund
Arbejdsgruppen blev nedsat efter Fællesmødet i 2012 og formulerede et udkast til svar på det palæstinensiske Kairos-dokument. Svarbrevet blev godkendt ved Rådsmødet den 15. januar og derefter sendt til forfatterne til Kairos-dokumentet. I arbejdsgruppen sad Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Uffe Gjerding (Folkekirkens Nødhjælp), Poul Kirk (Pinsekirken), Lars Karstensen (OSMTH), Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum) og Morten H. Sørensen (KFUM/K).

For mere information kan formand for Danske Kirkers Råd og medlem af Kairos-arbejdsgruppen Anders Gadegaard kontaktes: abg(a)km.dk

Læs Danske Kirkers Råds svarbrev her.
Læs det palæstinensiske Kairos-dokument her (engelsk).
Læs det palæstinensiske Kairos-dokument her (dansk).

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev