Med Erling Tiedemanns død den 26. december har dansk kirkeliv mistet en skarp tænker, en skarp tunge og en skarp pen. Han var ikke den der råbte højst, men når han talte, blev der lyttet, hvad enten det var i politik, kirkelige samtaler eller hos mennesker af en anden religion. Med sit engagement i Danske Kirkers Råd vil han efterlade et stort tomrum i det økumeniske samarbejde i Danmark.

At skrive kortfattet om Erling Tiedemann synes nærmest umuligt. Han var utrolig alsidig og besad ikke bare stor viden, men en visdom, en dyb indsigt og stort udsyn. I Danske Kirkers Råd sad han med i Forretningsudvalget og tre udvalg som repræsentant for Den katolske Kirke i Danmark.

Kirkernes frihed og lige vilkår
Erling Tiedemann var fra begyndelsen en bærende kraft i udvalget med særlig fokus på kirkernes frihed og lige vilkår i Danmark. I udvalgets kontakt med det politiske system eller medierne var det ikke nødvendigvis ham, der førte pennen, men ham der nøje rådgav i formuleringerne. Når det gjaldt, tog han gerne uformel kontakt til sit politiske netværk. Især var han engageret i spørgsmålet om kirkeskat som kildeskat for andre trossamfund end folkekirken. Desuden spillede han en uvurderlig rolle i Danske Kirkers Råds arbejde for at få alle trossamfundene tilbage til Kirkeministeriet i forbindelse med regeringsskiftet i 2015.   

Religionsdialogen
Det økumeniske engagement gennem årtier udvidede han til også at inkludere dialogen med muslimer. Han sad med i Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne siden gruppens begyndelse. Blandt vores muslimske partnere var han dybt respekteret og blev af flere kaldt Sheikh Tiedemann. Han deltog både ved dialogkonferencer herhjemme og i udlandet og spillede en central rolle i en række udtalelser fra Kontaktgruppen til bekæmpelse af en hver form for ekstremisme. Han var initiativtager til og redaktør på gruppens blog, men også i sin klumme i Kristeligt Dagblad ’Etisk set’ og som foredragsholder talte han religionsdialogens sag. Ikke kun ved møder talte han mod ekstremismen. Han var tilstede overalt for at vise sin sympati for fred og samarbejde som f.eks. ved Fredsringen, der blev slået om synagogen efter angrebet i februar 2015. Blandt muslimer herhjemme og blandt partnere i Mellemøsten vil han uden tvivl være savnet. 

Reformationsfejringen
Det kommende Reformationsjubilæum i 2017 var for ham en anledning til fejring og til forsoning. På den ene side anerkendte han behovet for fejring i folkekirken. På den anden side skulle fejringen ikke alene bruges til at se tilbage, men også til at se frem – til at styrke forholdet på tværs af kirkeskel. Jubilæet skulle også være en anledning for Den katolske Kirke og alle andre kirkesamfund til at se på sig selv og forholdet til de andre. Derfor var Erling Tiedemann medinitiativtager til et udvalg under Danske Kirkers Råd med fokus på reformationsjubilæet. Han havde naturligvis allerede engageret sig som foredragsholder om jubilæet set med katolske briller. 

Få uger inden sin død fik han udgivet en dansk oversættelse af fællesskriftet ’Fra konflikt til fællesskab’ af Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke. Selv håbede han på, at jubilæet kunne blive en anledning til ikke alene at fejre den fælles dåb men også den fælles nadver for katolikker og protestanter og til i det hele taget at se på alt det der forener os i stedet for det, der adskiller os. 

Visionær økumeniker
Erling Tiedemann var ikke sådan at sætte i bås. Han var både konservativ og dybt visionær i sit økumeniske engagement. Han var særdeles produktiv på sine blogs, Twitter, netradio og i avisen. De digitale kommunikationsveje var ingen hindring for en mand, der havde rundet de 80 – tværtimod.  Han var elsket for sin humor og havde et samtidig et skarpt blik for detaljen. Han kunne både være kritisk og meget omsorgsfuld. Af mange blev han betragtet som en ener, der besad stor visdom og viden, som han heldigvis delte ud af med stor generøsitet.

På trods af sin høje alder kom Erling Tiedemanns død for os omkring ham i det kirkelige landskab pludseligt og uventet. Han virkede på mange måder utrættelig, selvom han med sin vanlige ydmyghed på det sidste var begyndt at tage forbehold for arrangementer længere ud i fremtiden. Set tilbage virkede det næsten som en afsked, da han juleaften - to dage inden sin død - sendte en julehilsen ud – en e-bog med sine 100 klummer fra Kristeligt Dagblads blog ’Etisk set’.

Erling Tiedemann vil blive husket og savnet for det han var og for alt det han gav. Vore tanker går til hans hustru gennem 58 år, Vivian Tiedemann, hans børn og børnebørn.  

Æret være hans minde.

Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, på vegne af Forretningsudvalget.


Erling skal begraves lørdag den 9 januar kl 11:30 fra Sankt Ansgar. Alle er velkomne.

Gejstlige er desuden velkomne til at medbringe ornat ved begravelsen. I så fald bedes man dog skrive til bedemanden Martin Ryom på e-mail martin@ryom.eu eller bedemand@ryom.eu med kopi til Biskop Kozon på biskop@katolsk.dk senest fredag. 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev