Hospitalspræst Christian Busch og professor i sundhed Bente Klarlund talte om kropsdyrkelse i samfundet, menneskelig forgængelighed og hvad det vil sige at vi er skabt i Guds billede ved et arrangement i København. Arbejdsgruppen ’Krop, kirke og menneskelige relationer’ var vært.

Sundhedisme er en trend blandt nogle i samfundet, hvor sundhed bruges som trumf til at marginalisere og stigmatisere andre, der ikke lever op til idealerne om et sundt liv. Det var noget af det, professor Bente Klarlund kom ind på i sit oplæg, der pegede på en tendens her i landet og den vestlige verden til en polarisering mellem de sunde og de usunde. Bente Klarlund anbefalede en række tiltag i samfundet til at begrænse usund livsførelse og til at integrere motion og sundhed – ikke bare som instrument, men som en integreret del af vores almindelige liv. ’Vi må gå fra at tænke, at vi har en krop til at integrere, at vi faktisk er en krop’, sagde hun.

Christian Busch talte om, hvordan billedet af Gud som Kristus er en afspejling af vores syn på kroppen.  Den majestætiske, den lidende, den milde, den muskuløse Kristus var nogle af eksemplerne han gav alt efter tidens tendenser og idealer. Han kom også ind på, hvordan vi i nogen grad selv gør os til Gud ved at omforme vores krop ikke bare med dekorationer som f.eks. tatoveringer, men ved at lave helt om på vores kroppe som dukker. 

Menneskelig forgængelighed og gudbilledlighed blev omdrejningspunkt for den afsluttende samtale om, hvordan mennesker bevare troen, hvordan man taler om håb, ved livets afslutning. Det blev til en samtale, der kom vidt omkring anført af de to oplægsholdere med hver deres udgangspunkt i sundhedsvidenskaben og præstegerningen. Blandt de fremmødte var en del præster og sygeplejersker og andre med interesse for feltet mellem krop, kirke og menneskelige relationer.

Arrangementet blev holdt den 22. september 2014.

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev