Hvorfor er jeg økumenisk engageret?

Økumeni handler om, at vi som kristne er sammen om at forstå, hvem Gud er. Johs Hansen fra Apostolsk Kirke skriver om sit økumeniske engagement.

Økumeni er en væsentlig nøgle til at begynde at forstå Bibelens Gud. Det er erkendelsen af, at Guds rige spænder bredere end jeg kan begribe og inkluderer flere end jeg personligt kan rumme. Når Efeserbrevet ydermere taler om, at det er sammen med alle de hellige, vi skal forstå højden, bredden, dybden og længden og fyldes af hele Guds fylde, så bliver økomeni afgørende vigtig. Jesus har valgt at træde frem i denne verden igennem sit legeme. Og hvilket sølle legeme, hvis det mangler både det ene og det andet af sine lemmer!

Sammen forstår vi Guds storhed
Apostolsk kirke har siden sin opstart i Danmark i 1924, været inspireret af Paulus' storslåede vision for kirken, som vi finder den netop i Efeserbrevet. Kristus er hoved for sin kirke, som er hans legeme. Hans visdom i al sin mangfoldighed skal gives til kende igennem kirken. Det er sammen med alle de hellige, at vi skal forstå hans storhed og fyldes af hele hans fylde, det er de vidt forskellige tjenester, der sammen skal udruste kirken osv. 

Gud har kun et folk
Jeg voksede op i Apostolsk kirke, og med forældre, som var første-generations aktive kristne, blev kirke og kirkeligt engagement samt ikke mindst dette syn på kirken, tidligt en selvfølge for mig. Det var dog først da jeg som 16 årig mødte YFC (Youth for Christ) og blev dybt involveret i dets arbejde, at jeg reelt mødte kristne fra andre kirkelige traditioner og sammenhænge end min egen. Dette møde blev meget afgørende for mig. Engagementet, med unge fra KFUM og KFUK, Frelsens Hær, Baptistkirken, Pinsekirken og mange andre, omkring at række evangeliet til andre unge og hjælpe mennesker i misbrug og elendighed, bandt os sammen og gav os en praktisk erfaring af at Gud kun har ét folk. Hans legeme, hans hænder og fødder på jorden.

Fordomme og skelpæle blev flyttet
Som 21 årig begyndte jeg på teologistudiet i Århus og lidt ved et tilfælde fik jeg fast læseplads på Menighedsfakultetet. Her fik jeg lov til dagligt at bevæge mig i en helt anden og meget anderledes tradition end min egen. Mødet med så mange oprigtige og skønne lutheranere, var yderligere med til at udfordre min teologi og fordomme og flytte skelpæle i mit liv. Siden er det blevet til engagement i utallige fælleskirkelige fora og initiativer, som alle netop har være båret af bevidstheden om at Kristus kun har én kirke.

Økumeni handler om troværdighed
Jesus sidste bøn om de kristnes enhed, må altid stå centralt i vores bevidsthed. For hvordan kan vi sige, at vi elsker Gud, hvis vi hader vores bror? Eller sige, at vi er ét med Ham, når vi langt fra er ét med hans børn?  Økomeni handler med andre ord for mig om at være troværdig i forhold til det budskab, jeg prædiker hver søndag. For størst af alt er kærligheden!

Johs Hansen repræsenterer Apostolsk Kirke i Danske Kirkers Råd.

Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning.

TILBAGE TIL ØKUMENISK ENGAGEMENT

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev