To af årets fire legatmodtagere skriver her om deres studier

Et studieophold ved United Theological College i Bangalore vil øge mit kendskab til kontekstuel teologi i Indien, og interaktionen med Indiens religiøse mangfoldighed vil bidrage konstruktivt til min viden og erfaring indenfor religionsdialog og økumenisk samarbejde. Jeg vil bestræbe mig på at blive en kompetent formidler af kristendommen med et nuanceret og rigt perspektiv på verden. Støtte fra Det økumeniske studielegat vil jeg således anvende til at indsamle viden og erfaring, der vil komme både mine studier og mit fremtidige arbejde til gode.

Mange tak for bevillingen.

Med venlig hilsen
Stud.theol. Nanna Katrine Fafner

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, 27 år, specialestuderende i teologi på Københavns Universitet, påbegynder Folkekirkens pastoralseminarium til august 2016, oprindelig fra Langeland. 

"Da Martin Luther i 1512 blev udnævnt som doktor i den hellige skrift, begyndte han som det første at forelæse over de gammeltestamentlige salmer, som han skattede særligt højt - så højt, at han flere steder kaldte tekstsamlingen for “en lille bibel”. I følge flere fremtrædende teologer, heriblandt Ebeling, Hermann og Prenter, var det da også i hans første salmeforelæsning, at han fandt kimen til sin reformatoriske opdagelse. Med støtte fra Det Økumeniske Studielegat vil jeg tage til Rom for, ved hjælp af Vatikanstatens biblioteksresourcer, at finde ud af, om Luthers udlægning af salmerne var så særegen endda, eller om han greb tanker, der også var oppe i hans katolske samtid. Mit projekt vil særligt have fokus på dødsopfattelsen, der senere skulle blive årsagen til Luthers brud med Romerkirken, da han afskaffede Skærsilden som fysisk lokalitet og flyttede forestillingen til et realistisk helvede i mennesket selv.”

Det Økumeniske Studielegat har ansøgningsfrist næste gang den
1. marts 2017.

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev