Bitten S. Kjær er ny formand for Danske Kirkedags styrelse og glæder sig til at støtte og samarbejde med den lokale komite i København om nogle fantastiske Kirkedage i Kr. Himmelfartsferien 2016. 

Mangfoldighed, åbenhed og tro i spil
’Det er vigtigt i et økumenisk fællesskab at være sammen om en begivenhed, hvor mangfoldighed, åbenhed og tro bliver sat i spil. Danske Kirkedage til at skabe en levende kirke.’ Sådan siger Bitten S. Kjær, der efter at have siddet med i Danske Kirkedages styrelse i tre år netop er blevet valgt som formand. Hun er udviklingschef for FDF og afløser Poul Erik Knudsen fra KFUM-Spejderne som ny formand for Danske Kirkedage.

Den nye formand ser frem til arbejdet med Danske Kirkedage, som hun både anser for en vigtig begivenhed for kirkelivet i Danmark generelt og for mødet mellem mennesker helt konkret. ’Kirkedagene er et sted, hvor mennesker kan mødes om det at være menneske, om tro, om etik, om livsholdning. Kirkedagene kan holde fast i, at kristendommens budskab kan leves på forskellige måder og vise, at det er en åben begivenhed til samtaler, gudstjenester, stilhed, debat, fest og nye indtryk, så deltagerne får perspektiver i at være menneske for hinanden’, uddyber hun.

Kirkedage i Hovedstaden 2016
Danske Kirkedage afholdes næste gang i København i Kristi Himmelfartsdagene i maj 2016. Hun ser det som en vigtig opgave for styrelsen at støtte og samarbejde med den lokale komite i København og sammen med dem sikrer sig, at vi kommer godt i mål og samtidig sætter spor i det kirkelige landskab, i kulturlivet og i samfundsdebatten. Den nye formand glæder sig til Kirkedage i København. ’Jeg ser meget frem til, at kirkedagene nu er kommet til Hovedstaden, til en metropol, til en ny måde at være kirkedage på. Jeg glæder mig til at kirken skal møde folk på gaden, i travlheden, i slentreturen og ikke mindst til at sætte kirkernes og byens rum i spil til foredrag, æstetiske oplevelser, diskussioner og gudstjenester. Jeg glæder mig til den kombination, der ligger i at vante kirkedagsdeltagere kan få en stor oplevelse sammen med de folk, der til daglig bor i byen. Dette møde bliver godt’, siger hun. 

Nye medlemmer af styrelsen
På Årsmødet var der kampvalg til styrelsesposterne med tre kandidater til to pladser. Nicolaj Hørlyck, ungdomspræst i Brorsons Kirke på Nørrebro i København, blev valgt som repræsentant for KFUM/K og Henrik Bjørgo, organisationskonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd, blev valgt som repræsentant for Den Katolske Kirke. Styrelsens Anne Mie Skak Johanson fra Dansk Oase var på valg. Hun fortsætter i styrelsen som aktiv suppleant. På Årsmødet var der fuld anerkendelse af hendes flotte arbejde i styrelsen med bl.a. udarbejdelsen af en manual for arbejdet med Danske Kirkedage.

I forbindelse med årsmødet i Danske Kirkers Råd den 3. maj 2014 var der valg til styrelsen for Danske Kirkedage. Alle medlemskirker og –organisationer var inviteret til at finde kandidater. Styrelsen består af 5 medlemmer. I styrelsen sidder desuden Poul Kirk (Frikirkenet) og Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark).

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev