Danske Kirkers Råd var vært for en spændende dag om liturgi og økumeni den 23. februar 2013. Dagen bød på gode oplæg, inspirerende workshops og masser af salmesang.

I en tid, hvor pinsekirker lader sig inspirere af ortodoks teologi, mødes modsætninger og traditioner hinanden i en søgen efter liturgisk fornyelse!

Danske Kirkers Råd
var vært for en spændende liturgidag i Jerusalemskirken i København en kold februar lørdag, hvor mere end 40 deltagere havde fundet sammen fra mange kirkesamfund og kirkelige organisationer.

Pastor Jørgen Thaarup fra Metodistkirken indledte dagen med et overbliksbillede af den nyere liturgiske udvikling indenfor kirkerne – og hvilke påvirkninger, kirkerne har været udsatte for. Det blev et interessant dyk ind i liturgiens teologi og relevans for kirken i dag og et eksempel på, hvordan vi i alle kirker uanset liturgisk tradition er afhængig af den konstante fornyelse, som nogen gange trækker spor tilbage i de ældste traditioner i kirken. 

Janne Mark inspirerede sammen med musiker Henrik Gunde i et oplæg til mere rytmisk musik i kirken ud fra deres erfaringer fra Brorsons Kirke. Igen et nutidigt kirkeligt udtryk med afsæt i kirkens tradition. Med brug af de bedste musiske kræfter fornyes gudstjenesten på stenbroen, så den bliver relevant – også for unge mennesker. 

Eftermiddagen bød på fire spændende workshops ved Anne Marie Andersen, Ole Skjerbæk Madsen, Jan Nilsson og Janne Mark.

Per Vibskov  rundede dagen af med at øse af erfaringer fra nye gudstjenesteformer i forbindelse med bl.a. Natkirken i Roskilde – og gennem hele dagen sang deltagerne sig igennem 10 nyere salmer, de fleste skrevet indenfor de seneste tre år, og udvalgt og anbefalet af folk, som enten selv skriver og spiller de nye salmer. Altså 10 salmehits, som burde synges overalt i vore kirker – lige nu! 

Det var en dejlig og inspirerende dag, som vidner om, at der arbejdes med gudstjenestens form i mange kirkelige sammenhænge – og at vi kan inspirere hinanden, når vi samles på kryds af vore indbyrdes grupperinger. Denne liturgidag bør blive den første af årlig tilbagevendende tradition!

Af Holger Lam, Baptistkirken        

Se Jørgen thaarups oplæg her

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev