Menneskelig værdighed har gennem tre årtier med udgangspunkt i evangeliet været fokus for det kirkelige samarbejde mellem kirkeråd i Norden og i det sydlige Afrika. D. 9.- 13- november mødtes netværket med særlig fokus på kønsbaseret vold og seksuelle minoriteter.

GP er bogstaverne på nummerpladerne for Johannesburg. En forbipasserende bemærker tørt, at det er en forkortelse for Gangsters’ Paradise. Selvom det naturligvis ikke er rigtigt, er der alligevel noget om det. Johannesburg er præget af skyhøje rater for mord, voldtægter og andre former for kriminalitet på gader og stræder – men også i hjemmet. De høje hegn, der forsøger at holde indbrudstyvene ude fra de velhavende hjem gavner ikke meget for dem, der er hårdest ramt af vold og misbrug – nemlig børn, kvinder og andre marginaliserede grupper i de fattigste områder.
 
Kirker mod vold og diskrimination
Desværre er vold og diskrimination ikke kun noget der foregår i Johannesburg, hvor 20 repræsentanter fra kirkeråd i Norden og det sydlige Afrika (Nordic-Foccisa-netværket) mødes i disse dage. Det er noget der præger hele det sydlige Afrika.

Derfor har kirkerådene i disse år sat særlig fokus på den vold og diskrimination  der foregår i hjemmet, i samfundet,  i kirker – ja, hvor man end vender sig.

Og rådene har sat sig  for at arbejde på at vende denne massive undertrykkelse. Det kræver, at kirkerne er med – både som kirkeledere, præster, menigheder og kirkesamfund. De har derfor travlt med at præge kirkeledere og almindelige kirkegængere. Det sker ud fra troen på, at vi er alle skabt i Guds billede. De nederste i samfundet blev alle mødt med værdighed og respekt, da Jesus mødte dem på sin vej dengang og nu.
 
Det samme legeme
I 2006 udgav det kirkelige netværk arbejdshæftet One Body med særlig fokus på mennesker med HIV/AIDS. Nu er en ny udgivelse kommet ud stadig med overskriften One Body men med fokus på diskrimination af kvinder, børn og andre marginaliserede grupper som f.eks. seksuelle minoriteter. Den overskrift hænger sammen med vores tro på fællesskabet og enheden i Kristus. Kirken er ét legeme forenet i Kristus og vi er alle forenet som forskellige lemmer på det samme legeme (Rom.5:8).

Pearson Banda fra Zambia er koordinator for projektet for det sydlige Afrika. ’Kirken er ikke kun et åndeligt foretagende. Vi må tænke meget mere helhedsorienteret og forholde os til konkrete menneskers konkrete livssituation. Derfor må vi træde ind og være fortalere for samfundets marginaliserede grupper’, siger han.
Det skal ikke ske ved, at kirkelederne alene skal tale på vegne af kvinder og marginaliserede grupper. Nej, det skal ske i ligeværdig dialog og samarbejde’, tilføjer han.

Han er forhåbningsfuld, hvad angår en ændring af kirkernes holdning til kvinders rettigheder, til børn og til seksuelle minoriteter. ’Det er ikke mange år siden, at kirkerne fordømte mennesker med HIV. Den holdning har ændret sig langt de fleste steder. Kirken må og skal forholde sig mere inkluderende til alle samfundsgrupper. Når det kommer til seksuelle minoriteter må vi vende mentaliteten.

Kirkelederne er autoriteter og folk lytter til dem. Derfor har de et særligt ansvar til at tale imod uretfærdighed’, siger han.
 
Kirkeligt netværk gennem 30 år
De nordiske kirkeråd dannede sammen med kirkerådene i det sydlige Afrika netværket Nordic-Foccisa i 1988. Dengang var det med særlig fokus på apartheid i Sydafrika, der som politisk system bekæmpede den menneskelige værdighed gennem sin ideologi. Efter apartheids fald mærkede en stadig voksende gruppe dog stadig diskrimination og undertrykkelse. HIV/AIDS blev gennem 1990’erne og 0’erne et stigende samfundsproblem og et problem for den enkelte, der måtte leve med stigma, tabu og regulær forfølgelse. Kirkerne var dengang stærkt involveret i at vende stemningen for mennesker med HIV/AIDS. I dag oplever både Sydafrika og hele det sydlige Afrika imidlertid stadig en diskrimination mod kvinder, seksuelle minoriteter og andre marginaliserede grupper. Det har det kirkelige netværk nu sat særlig fokus på for de kommende tre år.
 
Danske Kirkers Råd er med i Nordic-Foccisa. Tilknytningen sker gennem arbejdsgruppen Krop, kirke og menneskelige relationer bl.a. i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.
NORAD (Norges udviklingsbistand) finansierer langt størstedelen af projektet. Mads Christoffersen deltager ved mødet.  

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev