Vi er i denne tid vidne til, hvordan voldelige konflikter breder sig i Mellemøsten. Konflikter, hvor religiøs overbevisning og politisk ståsted bruges som markører for hvem, der er venner, og hvem der er fjender. Konflikter, der leder til religiøs og politisk forfølgelse og sender millioner af mennesker på flugt.

Den 10-13. november 2014 afholdes en interreligiøs dialogkonference for 50 kristne og muslimske ledere, akademikere og aktivister fra Danmark og den arabiske verden. "Growing Together" er titlen på denne konference, der lægger vægt på det konkrete samarbejde mellem kristne og muslimer i en tid med politisk uro og konflikt. Konferencen vil se nærmere på, hvad det gør ved forholdet mellem religiøse grupper og hvordan kristne og muslimer kan støtte hinanden – ikke mindst set i lyset af religiøs og politisk radikalisering og udfordringer som følge af flygtningestrømme og migration.

Oplæg på konferencen
På konferencens første dag vil deltagerne blive præsenteret for en række oplæg om tre udvalgte temaer, som vil blive debatteret i mindre grupper de efterfølgende dage. Hvert tema belyses med oplæg fra dansk og arabisk side. Oplæggene fokuserer på 1) Konflikters betydning for adskillelse af religiøse og etniske grupper, 2) Udvandringens og indvandringens betydning for religiøse og sociale samfund og 3) Skepsis over for 'den anden' og tendenser til polarisering og radikalisering. Oplægsholderne tæller religiøse repræsentanter, forskere og repræsentanter fra organisationer med engagement i Mellemøsten.

Arrangører
For konferencen står Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. Konferencen er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet og er en opfølgning på konferencer afholdt i Beirut og København i 2012. Konferencen følges op af endnu en konference i København i efteråret 2015.


Deltagere
Konferencen holdes i Istanbul, hvis geografiske placering er med til at symbolisere det fysiske og intellektuelle møde mellem Europa og Mellemøsten. Mange af deltagerne deltog også i konferencerne i 2012, mens andre er inviteret for første gang. Deltagerne er inviteret ud fra et ønske om en vis repræsentativitet blandt forskellige kristne og muslimske retninger samtidig med at arrangørerne har skævet til deres engagement i netop de spørgsmål, som konferencen vil beskæftige sig med. Ud over religiøse repræsentanter er også en række forskere og aktivister inviteret med. Deltagerne kommer fra Danmark, Norge, Libanon, Syrien, Irak, Jordan, Egypten, Tyrkiet og Emiraterne.


Fokus på samarbejde
Konferencen vil ikke primært lægge vægt på fælles udtalelser, således som det var tilfældet ved de foregående to konferencer. I stedet vil den fokusere på samtalen i mindre grupper og se fremad på, hvordan vi kan dele erfaringer og visioner for fredelig sameksistens og forpligtende fællesskaber i tiden fremover. Et netbaseret forum for samtaler er oprettet til at dele sådanne tanker og konkrete erfaringer efter konferencen. Det vil samtidig virke som optakt til den afsluttende konference i København i 2015.

Læs mere på www.danisharabdialogue.org

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev