FLYGTNINGEBØRN OG TRAUMER
Aarhus 5. oktober 2019
Alle flygtningebørn har voldsomme oplevelser med i bagagen.
Derfor er kendskab til symptomer en nødvendig kompetence for alle, der møder flygtningebørn i
menighedsarbejdet. Evangelisk Alliance, Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler inviterer derfor til en konference omflygtningebørn og traumer.

Matt 25,35: Jesus: »Jeg var fremmed, og I tog imod mig«
3 Mos 19,34: »Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være
som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv«

PROGRAM
​9.45-10.00 Drop-in-kaffe
10.00 Velkomst v. Johane Ettrup Larsen
​10.10 Hvad er krigstraumatisering og PTSD hos børn? Symptomer og reaktioner v. Jette Thulin
10.55 Pause
11.05 Hvad betyder det for børn at vokse op med krigstraumatiserede forældre? V. Jette Thulin
​12.00 Frokost
12.45 Fællesskabers betydning for traumeramte børn v. Jette Thulin
​13.40 Plenum
​14.10 Pause
14.25 Etiske hensyn v. Jette Thulin og Thomas B. Mikkelsen
15.10 Hvad er det vigtigste udbytte af dagen?
Kort afrunding ved Johane Ettrup

PRAKTISKE INFORMATIONER
Sted: Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.
fra kl. 10-15.30
Pris: Deltagelse: 100 kr. person
(inkl. frokost og øvrig forplejning)
Tilmelding: Skal ske senest den 25. september via mail til evangeliskalliance@gmail.com
Arrangører: Evangelisk Alliance,
Indre Missions Tværkulturelle arbejde, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Menighedsfakultetet


Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev