Af: Mads Christoffersen

Det katolske kloster Notre Dame du Mont danner i disse dage ramme om et internationalt møde i Libanon om at arbejde på tværs af kirkelige traditioner i et fællesskab som f.eks. Danske Kirkers Råd. Mads Christoffersen rapporterer fra Beirut.

Smukke omgivelser
Med udsigt over Beirut og Middelhavet forbinder stedet bjergene med havet. Det giver god mening at holde mødet netop her. Helt symbolsk er det godt at komme op i højderne og se det hele lidt oppe fra.

Mellem teologiske studier og praktiske erfaringer
Hvorfor overhovedet have tværkirkelige fællesskaber som de økumeniske råd? Hvorfor arbejde sammen på tværs af kirkelige forskelle, når det nu ikke altid er så let? Hvorfor er det vigtigt fra tid til anden at vende tilbage til disse teologiske overvejelser, som vi bygger vores fællesskab på? Det er nogle af de store spørgsmål mellem teologi og praktiske erfaringer, der bliver drøftet på mødet.

Kontekst og kontinenter
Men lige så tydeligt, som det er nødvendigt at se tingene oppefra, er det også tydeligt at den sammenhæng, vi som nationale kirkeråd er en del af, er afgørende for typen af glæder og udfordringer i det økumeniske arbejde.
Både udfordringer internt i kirkerådene mellem forskellige kirker og organisationer og forholdet til omverden. Mødet samler generalsekretærer fra 40 forskellige nationale og regionale kirkeråd fra alle kontinenter til en uges drøftelse om teologi og praktiske erfaringer. Også Danmark er repræsenteret. Kirkernes Verdensråd og Mellemøstens Kirkeråd er vært for mødet.

Nationale og globale erfaringer
Generalsekretær i Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit deltager ved mødet og bød deltagerne velkommen ved at understrege, hvor vigtigt det er med denne slags møder, hvor vi kan dele erfaringer og visioner på tværs af kontekster og kontinenter. Virkeligheden for det økumeniske liv nationalt afspejler også virkeligheden for Kirkernes Verdensråd. Derfor er det relevant sammen at drøfte spørgsmålet om, hvorfor kirkerne er med i kirkeråd.

Kirkeråd – organisation eller selve kirkens væsen?
”Kirkerådets væsen er selve forholdet mellem medlemskirkerne – og ikke deres forhold til kirkerådets strukturer. Et råd er ikke primært en organisation som kirker melder sig ind i, men et kald til fællesskab med andre kirker. Når kirkerne ser et kirkeråd som et ”de” frem for et ”vi”, som en fjern ”organisation” frem for et integreret ”fællesskab”, som de selv er en bærende del af – er budskabet blevet misforstået”. Sådan lød det fra Michael Kinnamon, generalsekretær i det amerikanske kirkeråd. ”Strukturerne i et kirkeråd skal bruges som kirkernes instrument til at fremme dette fællesskab”.

”Den teologi, som det tværkirkelige fællesskab bygger på er centralt for kirkens væsen overhovedet”, understregede Den Armenske Kirkes overhoved Aram I, da han bød deltagerne velkommen til Libanon på mødets første dag.

”At I alle er kaldet i dette ene legeme”
Dagene indledes med bibelstudier i mindre grupper. Igen og igen bliver det klart, også i lyset af de bibelske tekster, hvorfor det er nødvendigt at arbejde økumenisk – ikke som et tillæg til kirkernes arbejde, men som en fundamental del af kirkens væsen - ikke for at arbejde for kirkernes ensartethed, men for deres enhed i Jesus Kristus.

Det er den slags teologiske refleksioner og drøftelser af de bibelske tekster, der kan være frugtbare at skabe tid og rum til at gøre i økumeniske sammenhænge som udgangspunkt for at engagere sig i de mange de mange relevante og nødvendige arbejdsområder, som kirkerådene har på deres dagsorden.

”Consultation on Conciliar Ecumenism” den 5.-11. februar 2012, Beirut, Libanon. Mads Christoffersen deltager på mødet på vegne af Danske Kirkers Råd. 

Læs også artiklen fra Kirkernes Verdenråd WCC consultation in Beirut explores conciliar ecumenism

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev