Det fælles og det forskellige bliver drøftet grundigt, når generalsekretærer fra nationale kirkeråd fra alle kontinenter mødes med fokus på kirkens enhed. Hvilke fælles udfordringer har vi og hvor er vi helt forskellige? Kirkernes Verdensråd og All African Council of Churches er værter for dette økumeniske møde i Nairobi 2.-7. juni 2014.

Agnes Aboum, formand for Kirkernes Verdensråd, byder velkommen til Nairobi og samtidig til dette internationale møde om de nationale kirkeråd og den økumeniske bevægelse.

Hun lægger særligt vægt på søgen efter retfærdighed og fred og lægger dermed op til, at mødet her netop ligger i forlængelse af Kirkernes Verdensråds generalforsamling 2013 med titlen 'Livets Gud, led os til retfærdighed og fred'.

Netop retfærdighed og fred er helt centralt for mange deltageres virkelighed og ønske for det økumeniske arbejde og fællesskab. Med deltagere fra Nigeria, Sydsudan, Rwanda, Latinamerika, Mellemøsten er det temaer, der er afgørende i lyset af den nuværende og historiske situation.

Men også i Nairobi, hvor mødet holdes er der et brændende ønske om fred. Det er kun nogle uger siden, at en bombe sprængte på en markedsplads her i byen og lige rundt om hjørnet ligger Westgate - et shoppingcenter, hvor mere end 60 mennesker sidste år blev dræbt. Overalt er der bevæbnede vagter, der kontrollere biler og fodgængere for sprængstof. Religiøse spændinger præger ikke mindst Mombasa ude ved kysten, hvor der jævnligt er overgreb på lokale kirker. 

Olav Fykse Tveit, generalsekretær for Kirkernes Verdensråd, lægger i sin gennemgang af det såkaldte 'Unity Statement', som netop blev vedtaget ved generalforsamlingen, vægt på de nationale kirkeråds betydning for kirkens enhed lokalt og nationalt. 

Økumeniske udfordringer er der i midlertid nok af. Dels er de mange forskellige temaer, som optager de forskellige kirkeråd som f.eks. klimaforandringer, krige og konflikter, migration og meget andet - og dels udfordringen for de kirkerådene i at fortsætte dialogen mellem kirker også når det er meget vanskeligt. Endelig er der den store udfordring ikke mindst i de afrikanske kirkeråd, at der hele tiden kommer nye kirker, der absolut ikke ser nogen relevans for dem i at engagere sig økumenisk. I Kenya er der f.eks. ti tusinder af kirker, hvoraf kun meget få - nemlig de historiske kirker - er medlemmer af det nationale kirkeråd.

Men der er også meget opmuntring og god grund til optimisme. Agnes Aboum lægger således op til, at økumenien også blomstre fra neden. Kirkerådene skal derfor være åbne og dynamiske i dialog og samarbejde med andre bevægelser, der arbejder for fred og forsoning.

I mødet mellem generalsekretærene bliver det også klart, at nogle af de strukturelle udfordringer, der præger kirkerådene rundt om i verden ikke er helt så forskellige fra hinanden. Ikke desto mindre er den lokal kontekst i høj grad med til at præge de enkelte kirkeråd. Der er langt fra Sudan til Sverige - ikke bare geografisk men også i de udfordringer, de forskellige kirkeråd står med. 

Økumenisk samarbejde i kirkerådene bliver her diskuteret både ud fra de bibelske tekster, fra Kirkernes Verdensråds dokumenter om f.eks. kirkens enhed og ikke mindst ud fra den virkelighed, der præger de enkelte kirkeråd. Men der bliver også diskuteret, hvordan vi kan trække på hinandens erfaringer og arbejde nationalt. Det gælder ikke blot de overordnede temaer om mangfoldighed og enhed, men også spørgsmål som migration og klimaforandringer, der jo ikke kun gælder de enkelte lande, men også på tværs af grænser.

Fra Danmark deltager generalsekretær Mads Christoffersen. Næste møde afholdes i 2016.    

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev