​Af: Mads Christoffersen

​MIgranrtmenigheder & Folkekirken:  ”Kan migrantmenigheder tilknyttes Folkekirken?” Det spørgsmål var baggrunden for en høring arrangeret Danske Kirkers Råds Migrantgruppe i slutningen af maj.

”Gå videre med det, der er muligt, de gode fortællinger og de gode erfaringer lokalt” det var nogle af de gode råd, Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef i Mellemkirkeligt Råd, og Lisbet Christoffersen, ekspert i kirkeret kom med ved høringen om migrantmenighederne og Folkekirken. Migrantgruppen havde forud for høringen inviteret dem til at kommentere gruppens udkast til en model for migrantkirkernes tættere tilknytning til Folkekirken. Med disse to grundige og kritiske indlæg blev det klart, at det ikke mindst på baggrund af lovgivningen af Folkekirkens decentrale struktur ikke var realistisk med en formel tilknytning.

De to indlæg nok kritiske, men også opbyggende for det videre arbejde omkring forholdet mellem ny- og gammeldanske menigheder. For selvom en formel tilknytning ikke lader sig gøre blev det også understreget, at der er øget fokus på de kristne nydanskere og deres øget forhold til dansk kirkeliv generelt – også til Folkekirken.

I år kan vi fejre 100-års jubilæum for den økumeniske missionsbevægelse, der begyndte i Edinburgh i 1910. Men hvor mission dengang hang nøje sammen med forestillingen og ønsket om udbredelse af vestlig civilisation ud i verden, er det tydeligt, at mission i dag er mere kompleks og går i mange retninger. Kirker og kristne mennesker sendes ud, rejser væk, flygter, migrerer, ankommer til og fra en globaliseret verden. Det stiller naturligvis spørgsmålet – ikke mindst herhjemme i Danmark – om forholdet mellem folk og kirke. For hvem er de folk, der går i kirke her i Danmark?

I dag er der mere end 200 migrantmenigheder her i landet. Man regner med, at godt halvdelen af kirkegængerne en almindelig søndag i København kommer i en migrantkirke. Mange migrantmenigheder har et godt samarbejde med frikirker og der er da også 48 folkekirkemenigheder, som giver husly til 56 migrantmenigheder. Men migrantpræsterne ønsker et nærmere samarbejde med folkekirken. Det blev tydeligt ved høringen, da repræsentanter fra migrantmenighederne efterfølgende fik mulighed for at komme med deres kommentarer til oplæggene. Høringen blev afholdt som opfølgning på Migrantgruppens konference i 2009 for migrantpræster og skal desuden ses i forlængelse af kortlægningen af migrantmenigheder i 2008-9.

Mogens S. Mogensen deltog ved høringen og skrev efterfølgende på sin blog: ”Problematikken for folkekirken blev malet tydeligt op: ”Teologiske og kulturelle forskelle gør det vanskeligt at forestille sig, at ret mange migrantmenigheder med tiden vil blive en del af den danske folkekirke på linje med danske sognemenigheder. Men hvis der ikke gøres en aktiv indsats for at finde modeller, der giver mulighed for (formelt eller uformelt) at knytte migrantmenigheder, der ønsker det, til folkekirken, er der fare for, at folkekirken forbliver en monoetnisk kirke i et stadig mere multietnisk samfund. Dermed vil folkekirken gå glip af værdifuld inspiration, som kristne flygtninge og indvandrere bringer med sig fra kirken ude i verden, og der vil ske en øget fragmentering af den kirkelige virkelighed.”

På den principielle (lovmæssige) plan handler løsningen nærmest om at finde cirklens kvadratur. Hvordan kan man knytte ikke-lutherske menigheder til en evangelisk luthersk kirke? Hvordan kan disse migrantmenigheder både blive knyttet til folkekirken, og så samtidig bevare deres frihed? Den løsning kom vi nok ikke nærmere på høringen, men på det praktiske (pragmatiske) plan kan der sikkert findes løsningsmodeller. Det er ikke for ingenting at folkekirken undertiden kaldes for et velordnet anarki: der er så mange sprækker og elastikker – og også god vilje og anarki – i folkekirken, så mon ikke det kan lade sig gøre, at finde forskellige modeller for løsningen på den største økumeniske udfordring, som folkekirkens menigheder nogen sinde har stået over for.”

Migrantgruppen under Danske Kirkers Råd er et netværkssamarbejde mellem Tværkulturelt Center, Kirkernes Integrationstjeneste, Church of Love, International Christian Community, Apostelkirken på Vesterbro og sekretariatet ved Danske Kirkers Råd.

Læs mere om høringen:

Kristeligt Dagblad: http://www.kristendom.dk/artikel/366875:Synspunkt----Folkekirken-har-brug-for-migrantkirkerne


Mogens Mogensens blog: http://mogensen.eftertanke.dk/category/konferencer/

Af: Mads Christoffersen
MIGRANTMENIGHEDER OG FOLKEKIRKEN: ”Kan migrantmenigheder tilknyttes Folkekirken?” Det spørgsmål var baggrunden for en høring arrangeret Danske Kirkers Råds Migrantgruppe i slutningen af maj.

”Gå videre med det, der er muligt, de gode fortællinger og de gode erfaringer lokalt” det var nogle af de gode råd, Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef i Mellemkirkeligt Råd, og Lisbet Christoffersen, ekspert i kirkeret kom med ved høringen om migrantmenighederne og Folkekirken. Migrantgruppen havde forud for høringen inviteret dem til at kommentere gruppens udkast til en model for migrantkirkernes tættere tilknytning til Folkekirken. Med disse to grundige og kritiske indlæg blev det klart, at det ikke mindst på baggrund af lovgivningen af Folkekirkens decentrale struktur ikke var realistisk med en formel tilknytning.

De to indlæg nok kritiske, men også opbyggende for det videre arbejde omkring forholdet mellem ny- og gammeldanske menigheder. For selvom en formel tilknytning ikke lader sig gøre blev det også understreget, at der er øget fokus på de kristne nydanskere og deres øget forhold til dansk kirkeliv generelt – også til Folkekirken.

I år kan vi fejre 100-års jubilæum for den økumeniske missionsbevægelse, der begyndte i Edinburgh i 1910. Men hvor mission dengang hang nøje sammen med forestillingen og ønsket om udbredelse af vestlig civilisation ud i verden, er det tydeligt, at mission i dag er mere kompleks og går i mange retninger. Kirker og kristne mennesker sendes ud, rejser væk, flygter, migrerer, ankommer til og fra en globaliseret verden. Det stiller naturligvis spørgsmålet – ikke mindst herhjemme i Danmark – om forholdet mellem folk og kirke. For hvem er de folk, der går i kirke her i Danmark?

I dag er der mere end 200 migrantmenigheder her i landet. Man regner med, at godt halvdelen af kirkegængerne en almindelig søndag i København kommer i en migrantkirke. Mange migrantmenigheder har et godt samarbejde med frikirker og der er da også 48 folkekirkemenigheder, som giver husly til 56 migrantmenigheder. Men migrantpræsterne ønsker et nærmere samarbejde med folkekirken. Det blev tydeligt ved høringen, da repræsentanter fra migrantmenighederne efterfølgende fik mulighed for at komme med deres kommentarer til oplæggene. Høringen blev afholdt som opfølgning på Migrantgruppens konference i 2009 for migrantpræster og skal desuden ses i forlængelse af kortlægningen af migrantmenigheder i 2008-9.

Mogens S. Mogensen deltog ved høringen og skrev efterfølgende på sin blog: ”Problematikken for folkekirken blev malet tydeligt op: ”Teologiske og kulturelle forskelle gør det vanskeligt at forestille sig, at ret mange migrantmenigheder med tiden vil blive en del af den danske folkekirke på linje med danske sognemenigheder. Men hvis der ikke gøres en aktiv indsats for at finde modeller, der giver mulighed for (formelt eller uformelt) at knytte migrantmenigheder, der ønsker det, til folkekirken, er der fare for, at folkekirken forbliver en monoetnisk kirke i et stadig mere multietnisk samfund. Dermed vil folkekirken gå glip af værdifuld inspiration, som kristne flygtninge og indvandrere bringer med sig fra kirken ude i verden, og der vil ske en øget fragmentering af den kirkelige virkelighed.”

På den principielle (lovmæssige) plan handler løsningen nærmest om at finde cirklens kvadratur. Hvordan kan man knytte ikke-lutherske menigheder til en evangelisk luthersk kirke? Hvordan kan disse migrantmenigheder både blive knyttet til folkekirken, og så samtidig bevare deres frihed? Den løsning kom vi nok ikke nærmere på høringen, men på det praktiske (pragmatiske) plan kan der sikkert findes løsningsmodeller. Det er ikke for ingenting at folkekirken undertiden kaldes for et velordnet anarki: der er så mange sprækker og elastikker – og også god vilje og anarki – i folkekirken, så mon ikke det kan lade sig gøre, at finde forskellige modeller for løsningen på den største økumeniske udfordring, som folkekirkens menigheder nogen sinde har stået over for.”

Migrantgruppen under Danske Kirkers Råd er et netværkssamarbejde mellem Tværkulturelt Center, Kirkernes Integrationstjeneste, Church of Love, International Christian Community, Apostelkirken på Vesterbro og sekretariatet ved Danske Kirkers Råd.

Læs mere om høringen:

Kristeligt Dagblad: http://www.kristendom.dk/artikel/366875:Synspunkt----Folkekirken-har-brug-for-migrantkirkerne

http://www.kristendom.dk/artikel/366875:Synspunkt----Folkekirken-har-brug-for-migrantkirkerne

Mogens Mogensens blog: http://mogensen.eftertanke.dk/category/konferencer/

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev