Holger Lam, præst i Baptistkirken og tidligere generalsekretær for Det Økumeniske Fællesråd gik bort den 21. maj 2014 efter længere tids sygdom. Holger Lam blev 51 år.

Af Mads Christoffersen, Generalsekretær i Danske kirkers Råd

’Kæmp for alt, hvad du har kært - dø om så det gælder’ lyder ordene fra en kendt salme. De kunne være skrevet om Holger Lam. Han kæmpede for det økumeniske samarbejde og engagement lokalt, nationalt og globalt til det sidste.

Holger Lam var en hjertelig økumeniker i mindst to betydninger. Han var åben, nysgerrig, lyttende og særdeles indsigtsfuld. Hans hjertelighed gjorde ham afholdt både blandt dem, han var enig og uenig med. Men han var også økumeniker helt ind i hjertet –  og af hjertet. Hans engagement i den økumeniske sag udsprang af hans tro på kirkens enhed og var hans hjertebarn.

Engageret lokalt, nationalt og internationalt
Holger Lam var forankret i Baptistkirken i Lyngby og var med til at styrke det økumeniske samarbejde lokalt med de andre kirker i byen. Nationalt var han engageret som generalsekretær i Det Økumeniske Fællesråd i ni år frem til 2004 og siden som Baptistkirkens repræsentant i Danske Kirkers Råd. Internationalt har han altid været engageret i Kirkernes Verdensråd. Globale udfordringer og det økumeniske arbejde for fred, retfærdighed og forsoning optog ham til det sidste. 

Åben og viljefast
Åbenhed, ærlighed og vilje kendetegnede Holger Lam. Han var helt åben omkring sin kræft gennem de sidste fire år - fra han fik det konstateret, til han døde af det. Fra et møde i Danske Kirkers Råd i 2010, hvor han fortalte, at han havde fået konstateret kræft og ikke kunne helbredes for det og til nu, har han delt sine tanker, smerter og glæder med en meget stor kreds. Vi har fulgt ham på hans vej og været hovedrystende imponeret over hans stædighed og evne til at løbe maraton og cykle til de højeste bjergtinder midt i sit sygdomsforløb.

Lærermester og medrejsende
Personligt var Holger Lam en åbning ind i det økumeniske for mig. Gennem en årrække kom jeg meget på Det Økumeniske Fællesråd. Sammen pakkede vi hele det store sekretariat ned, da Det Økumeniske Fællesråd blev nedlagt. Da jeg blev ansat som generalsekretær i Danske Kirkers Råd tilbage i 2008 var det med glæde og beundring at se, at Holger Lam havde fortsat sit økumeniske engagement i Danske Kirkers Råd trods sin afskedigelse ved lukningen af Det Økumeniske Fællesråd. Det var trygt at have Holger Lam som en slags lærermester og medrejsende i det økumeniske arbejde. 

Retfærdighed og fred
Vores sidste rejse sammen var på vej til Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Sydkorea i oktober 2013 under overskriften ’Livets Gud, led os til retfærdighed og fred’. Selvfølgelig skulle Holger Lam med til økumenisk verdensmøde og retfærdighed og fred på trods af smerter og behandling. Vi havde nogle dage sammen i Kina, inden vi skulle videre til Korea. Desværre måtte han rejse hjem og kom ikke med til generalforsamlingen. Men Holger Lam rejste sig igen og igen. Efter operationer og behandlinger deltog han stadig ved møder i Danske Kirkers Råd.

Holger Lam vil fortsat være en kilde til inspiration og vil blive husket for sin evne til at kæmpe for det, han havde kært både i medgang og i modgang. 

På vegne af alle i Danske Kirkers Råd skal der lyde en tak til Holger Lam med tanker til hans familie.

Bisættelsen finder sted mandag d. 26. maj kl. 13 i Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1, 2800 Lyngby.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev