Der har netop været afholdt Samiske Kirkedage med temaet ”Hellige jord, hellige Ord” i den norske by Mo i Rana lige syd for Polarcirklen. Forsoning mellem den samiske befolkning og den nationale kirke og stat var et af hovedtemaerne. Forholdet mellem tro og Skaberværket var et andet hovedtema. Kirkedagene vidnede om en styrket samisk identitet anerkendt af de nationale kirkers ledelse, men samtidig om, at forsoning tager tid. Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen var med.

Samer først…
”Jeg føler mig først og fremmest som samer og dernæst som norsk”, siger Anne Dalheim, formand for det samiske kirkeråd. Jeg taler med hende omgivet af mennesker fra hele det samiske område Sapmi, der strækker sig over den nordligste del af Rusland, Finland, Sverige og Norge. For mit utrænede øre tales der enten skandinaviske sprog eller samisk. Men der findes otte samiske sprog, der ikke er indbyrdes forståelige og de bliver alle talt – og oversat – her på Samiske Kirkedage. For Anne Dalheim er der nok forskellige samiske sprog, men de er alle ”hjertets sprog”, som hun kalder dem.

Undertrykt men håbefuld
Samiske Kirkedage er ifølge Anne Dalheim en måde at styrke den samiske identitet på og det er der brug for på tværs af de nationale grænser. ”Etableringen af det samiske kirkeråd under Den Norske Kirke for tyve år siden og de Samiske Kirkedage, der nu afholdes for tredje gang er en måde at styrke vores samiske identitet på. Vores identitet har været undertrykt gennem flere hundrede år med forbud mod samiske traditioner, klædninger og sprog – diskrimination af os som samere, men det er vendt nu. Ikke mindst de unge føler en meget stærk samisk identitet, så der er håb for os”, siger hun. 

Erfaringer fra Sydafrika
i en samisk forsoningsproces
Præsten Michael Lapsley er verdensberømt for sit engagement for heling og forsoning i Sydafrika. Som engageret præst i kampen mod apartheid mistede han sine hænder og sit ene øje, da han for mere end tyve år siden modtog en brevbombe. Sin egen vej til tilgivelse og forsoning bruger han som inspiration og ramme for workshops med sorte og hvide i sit hjemland, men også for oprindelige folk verden over. Lapsley har gennem en årrække sammen med den lokale sognepræst på Hammerøy i Nordnorge Rolf Steffensen ledt en forsoningsproces mellem samere og nordmænd. ”Når jeg møder samerne mærker jeg stadig smertens og bitterhedens gift over generationers undertrykkelse. Den gift ødelægger ikke vores undertrykkere, men os selv og dem vi holder af”, siger han. ”Der er brug for rum til at dele den vrede og et mod til at vinde styrken til at forme vores fremtid i fællesskab, men det kræver gensidig viden og anerkendelse mellem nordmænd og samere og en oprigtig vilje fra magthavernes side til styrkelse af den samiske identitet og værdighed”.

Nærvær og lydhørhed
Det store telt lavvoen emmede af nærvær og lydhørhed. Enkelte rejste sig og fortalte deres egen, deres familiers og deres folks historie. Der er stadig brug for viden, anerkendelse og forsoning.  

Guds Skaberværk
Naturen er en vigtig og meget nærværende del af samisk virkelighed. Derfor var Guds Skaberværk et andet tema for Samiske Kirkedage. Biskop Sofie Petersen fra Grønland talte om urfolk, klimaforandringer og kristen spiritualitet ud fra en grønlandsk sammenhæng. Den samiske præst Bierna Biente talte om hvad han kaldte topofili: at vi har en kærlighed til et særligt sted, hellige steder, og om, hvordan naturen tænkes med ind i gudstjenestens liturgi. Biente har udgivet bøger om samisk liturgi og er selv i gang med at oversætte bibelen til sydsamisk. Han stod for afslutningsgudstjenesten i lavvoen, hvor liturgien i høj grad var præget af samisk tradition. Et tændt bål omkranset af rensdyrskin brændte i midten og en duft af brændt birketræ fyldte teltet. Ved nadveruddelingen var brødet friskbagt og vinen blev skænket i en smuk kop af træ.

Forpligtelse til at værne om skaberværket
Jeg spurgte efterfølgende formand for det samiske kirkeråd Anne Dalheim, om man i samisk tradition og kirkeliv med denne tyngde på kærlighed til landskaber og naturen – denne topofili – anså naturen som sin næste. ”Naturen er Guds Skaberværk, som vi er sat til at forvalte med respekt. Den er ikke vores næste, men den arena, hvor jeg skal leve i respekt for og kærlighed til min næste. Derfor har vi både en forpligtelse for Gud og for vor næste til at tage vare om naturen og klimaet”, svarede hun.

Stærk kirkelig opbakning
På mange måder var samiske kirkedage både meget intense og meget intime. Langt størstedelen af deltagerne var selv samere og der blev delt mange personlige fortællinger. Men det var også slående, hvordan de nationale kirker var stærkt repræsenteret. De nationale lutherske kirker og den russiske ortodokse kirke var repræsenteret ved ærkebiskopper, biskopper og andre kirkeledere. Sylvia Sparrok, formand for det samiske kirkeråd i Sverige, var glad for denne kirkelige opbakning. ”Det er et meget vigtigt signal, de nationale kirker sender med så stærk en repræsentation. Det er vigtigt for samerne internt og det er vigtigt for det stadig forbedrede forhold mellem samerne og de nationale kirker”.

Næste gang i Sverige
Næste gang afholdes Samiske Kirkedage i Sverige i 2017. Den svenske Ærkebiskop Anders Weyrud bød ved afslutningsgudstjenesten velkommen til Sverige. ”2017 er jubilæumsåret for reformation. Det vigtigste vi har fået af reformationen er retten til at høre evangeliet talt på vore hjerters sprog. Med Samiske Kirkedage i 2017 skal vi ikke blot fejre jubilæet, men lade denne reformation fortsætte”, sagde han.

Samiske Kirkedage blev afholdt 9-11 august 2013 i Mo i Rana i Norge og afholdes næste gang i 2017 i Sverige.

Se mere:

Læs mere om Samiske Kirkedage her:
www.samiskekirkedager.no 

Læs Bierna Bienties oplæg (norsk) om liturgiarbejdet i naturens rum

Læs Biskop Sofie Petersens oplæg her urfolk, klimaforandringer og spiritualitet

Læs Rapport om Samiske Kirkedage (Den Norske Kirke): www.kirken.no

Se indslag om Samiske Kirkedage her (nyheder på samisk ved NRK): tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70080913/09-08-2013


Nedenfor kan downloades artikler fra Vårt Land om Samiske Kirkedage:

En forsmak på himmelen

Samiske Kirkedager 2. dag s. 1
Samiske Kirkedager 2. dag s. 2

Samiske Kirkedager 3. dag s. 1
Samiske Kirkedager 3. dag s. 2

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev