For femte år i træk var Danske Kirkers Råd den 23-25 maj medarrangør af tre dages konference for præster og ledere af migrantmenighederne i Danmark. Mere end 50 deltagere var med fra alverdens kontinenter og mere end 20 forskellige sprog kunne høres deltagerne imellem.

De kom fra en bred vifte af kirkesamfund som f.eks. Den Katolske Kirke, Den Ortodokse Kirke, Pinsekirken, Baptistkirken og Folkekirken som præster og som menighedsledere.

John Perumbalath er anglikansk præst i London og kommer selv fra Indien. Han var inviteret som hovedtaler med såvel oplæg som bibelstudier dagene igennem og lagde især vægt på vores rolle som pilgrimme på vandring sammen. Hans stærke fokus på en kontekstuel læsning af de bibelske tekster hjalp på den ene side deltagerne til at se på deres eget liv i eksil langt væk fra deres oprindelige lande, men gav også anledning til spændende diskussioner om, hvad man overhovedet kan sige om de bibelske fortællingers egentlige budskab.

Karen Klint (S) holdt som formand for Folketingets kirkeudvalg oplæg om forholdet mellem staten og folkekirken. Det førte en række spørgsmål med sig om f.eks. forholdet mellem politik og kirke og politikernes eget forhold til kirken. 

Dagene bød desuden på masser af sang og musik og samtaler på kryds og tværs om at være kirke i Danmark, om at være præst i en migrantmenighed, om børn og kulturmøder og en flot afslutningsgudstjeneste. 

Det er håbet, at vi igen næste år vil kunne holde en lignende konference og dermed fortsætte denne gode tradition. 

Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Tværkulturelt Center og Apostelkirken på Vesterbro. Fonde, nationale kirker, stifter og lokale menigheder gjorde det muligt at dække udgifterne for de mange deltagere. 

Spørgsmål til konferencen kan rettes til Generalsekretær Mads Christoffersen: mc(at)danskekirkersraad.dk 

Foto: Birthe Munck-fairwood

Foto: Birthe Munck-Fairwood

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev