”Håb & Handling” er titlen på årsberetningen for 2015. Den afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og det økumeniske fællesskab befinder sig i.

Oikoumene betyder ’hele  den  beboede  jord’. Som kristne tror vi på håbet i Jesus Kristus, men er også forpligtede til handling udadtil i forhold til vores medmennesker og den verden, vi lever i.

Se årsberetningen her

God læselyst!

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev