Hvorfor er jeg økumenisk engageret?

”Jeg tror, Gud velsigner den mangfoldighed, der alt efter temperament og teologi, udfolder sig blandt hans folk, så længe vi blot ikke bliver sekteriske og selvtilstrækkelige.” Det siger major Levi Giversen om årsagen til, at han repræsenterer Frelsens Hær i Danske Kirkers Råd, samt i Frikirke Forum og Evangelisk Alliance.

Jeg har en tese om, at valg af kirkeligt ståsted for mange er baseret (mindst) ligeså meget på temperament som på teologi.
 
Selv er jeg et sammensat gemyt, der nyder det liturgiske såvel som det livlige, salmesangens dybde såvel som lovsangens lethed. Mit trosmæssige fundament er forankret i Frelsens Hær teologi, men også formet af mennesker og menigheder fra andre konfessioner, der har krydset min vej.

Mere forener end skiller
Jeg er opvokset i et udpræget økumenisk hjem, hvor Folkekirken blev frekventeret lige så flittigt som Frelsens Hær, ligesom Indre Missions søndagsskole, FDF-spejderne og Frelsens Hærs juniorarbejde ubesværet smeltede sammen til en naturlig enhed i min opvækst.

Som ung var det imidlertid Frelsens Hær, der trak mest i mig. Uden at jeg helt kan sige, om det var temperamentet, teologien eller kaldet til tjeneste, der i den forbindelse løb af med mig.

Stadig efter 25 år med forskellige lederansvar i Frelsens Hær præges min omgang med andre kristne trossamfund fortsat af den samme oplevelse af enhed som i min opvækst. Ikke fordi jeg ser overfladisk på trosmæssige kontraster, eller er uafklaret omkring mit personlige ståsted. Tværtimod. Men snarere fordi, jeg oplever, at der i substansen er meget mere, der forener end skiller mellem kirkelige konfessioner.

Enhed i mangfoldighed
Kirkeligt vil jeg således nødigt sættes i bås. Med afsæt i Frelsens Hærs slagord, ’blod og ild’, er jeg både påskeven og pinseven, med afsæt i dansk kirketradition er jeg både høj- og lavkirkelig, og med afsæt i dansk åndelighed både kulturkristen og værdikriger.

Jeg tror på enhed i mangfoldighed og holder meget af Jesu ord om, at ’I min faders hus er der mange boliger’ (Johs. 14,2). Det udtrykker en rummelighed og plads til forskelighed. Men også plads til at lade sig inspirere og udfordre på tværs af kirkelige traditioner og kirkeskel - og for den sags skyld retten til forbehold mod teologiske ’sandheder’ hos sit eget kirkelige udgangspunkt.

Det sidste betyder eksempelvis, at jeg åbent vedkender mig en stor glæde ved det sakramentale, samtidig med at jeg står inde for Frelsens Hærs forkyndelse om, at Gud er større end ceremonier. Det kan lyde problematisk men er det ikke, idet Frelsens Hær ganske vist ikke praktiserer sakramenterne, men dog tror på deres indhold.

Økumeni opfylder Jesu bøn
Denne ubundne og uforbeholdne tilgang til kirkelivet har for mig ført til mange gode oplevelser i tværkirkelige sammenhænge.

I mine yngre år førte det eksempelvis til en spændende tid som redaktionsmedlem på det hedengangne tværkirkelige ungdomsmagasin, Tværs. I forlængelse af det og efter en betimelig mellemlanding på Journalisthøjskolen førte det til en skrivepult på den tværkirkelige ugeavis, Udfordringen. Senere var jeg med ved stiftelsen af netværket, Frikirke Forum, under Danske Kirkers Råd, hvor jeg siden har været Frelsens Hærs repræsentant, ligesom jeg siden 2014 har repræsenteret Frelsens Hær i både Danske Kirkers Råd og Evangelisk Alliance.

Jesus beder i Johannes 17 om kristen enhed. Jeg er derfor overbevist om, at det økumeniske arbejde er med til at opfylde Jesu bøn, og at tværkirkeligt arbejde pr. definition er genstand for Guds særlige velsignelse. Samtidig må det understreges, at Jesus ikke nødvendigvis beder om enshed. Derfor tror jeg, han også velsigner den mangfoldighed, der alt efter temperament og teologi, udfolder sig blandt hans folk - så længe vi blot ikke bliver sekteriske og selvtilstrækkelige.

Denne klumme er en del af en serie af klummer, skrevet af repræsentanter for Danske kirkers Råd og Økumenisk Forum. Læs de øvrige her.

Levi Givesen er redaktør for Frelsens Hærs publikationer i Danmark. Han repræsenterer Frelsens Hær i Danske Kirkers Råd, samt Frikirke Forum under Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev