Hvorfor er jeg økumenisk engageret?
Tanker fra en baptist


Af: Lone Møller-Hansen

"Fra snæversyn til udsyn" giver Lone Møller-Hansen titlen på sit økumeniske engagement. Hun repræsenter BaptistKirken i Danske Kirkers Råd og er medlem af Forretningsudvalget. Tanker fra en baptist, der arbejder for økumenien.

Jeg var vist nok temmelig snæversynet som ung. Jeg husker kun, at jeg har været i én anden frikirke i Randers, og det var for at se ”Korset og Springkniven” i Frelsens Hær. Jeg anede ikke, at der fx lå en evangelisk frikirke med masser af unge mennesker i min egen by. Jeg tog i stedet bussen til Århus for at mødes med andre unge baptister. Jeg var stort set den eneste unge i Randers Baptistmenighed.

Retfærdighed på kirkens dagsorden
Det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig, da jeg først blev engageret i Det økumeniske Fællesråd. Først med ulandskaffe, som jeg solgte sammen med en folkekirkepræst i den lokale brugsforening i 80’erne. Så blev jeg som journalist engageret i at lave ulands-avis. Bl.a. skulle jeg lave en hjemmeside i stedet for en trykt avis– hvilket jeg ærligt talt ikke havde forstand på. Men der var et godt fællesskab på tværs af kirker om en fælles opgave. At sætte retfærdighed på kirkens dagsorden.


Fremmed - men godt
Og igen – en anden helt ny verden åbnede sig for mig, da jeg som studerende på Baptisternes Teologiske Seminarium blev engageret i Naturlig Kirke Vækst-bevægelsen. Vi var sammen fra alle frikirker, vi bad sammen, vi lagde hænderne på hinanden. Det var meget fremmed for mig – men dejligt.

Verden bliver stor
Og så kom jeg til Bjärka Säby i Sverige, som en del af den svenske utraditionelle pinsepræst Peter Halldorfs økumeniske kommunitet. Her mødtes øst og vest. Ortodokse munke, biskopper fra Svenska Kyrkan og pinsefolk, danske folkekirke-præster og præster fra bl.a. baptistkirkerne i Danmark. Og verden blev stor, kirkelivet blev spændende og troen – og ikke mindst alle dogmerne, vanerne, det man tog for at være den eneste sandhed – blev udfordret.

Privilegie at være del af noget større
Som generalsekretær i BaptistKirken høster jeg alle disse forskellige kristnes erfaringer og kan dele dem med min kirke. Hvilket privilegium er det ikke, at man ikke skal opfinde alting selv. At vi er et lille lem på Kristi store legeme, og at mangfoldigheden i Guds rige åbenbarer sig, selvom jeg kun fatter en brøkdel. Det er Guds rige nåde at få lov til at være en del af alt dette, og udbrede det til mennesker på vej mod Kristus.

Som en del af det tværkirkelige
I Gospelfællesskabet Bornholm bliver økumenien for alvor synlig. Her står vi i Musikhuzet i Rønne, præster fra frikirker og Folkekirken og deler nadver ud til et broget gospelfolk. Og det er herligt!

Lone Møller-Hansen er generalsekretær i Baptistkirken i Danmark og præst i det tværkirkelige Gospelfællesskabet Bornholm. Hun repræsenterer BaptistKirken i Danske Kirkers Råd og sidder med i forretningsudvalget. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev