Danske Kirkedage afholdes næste gang i København den 5.-8. maj 2016. Men arbejdet med at planlægge er allerede gået i gang. Styrelsen for Danske Kirkedage har fundet en formand til den lokale komite og forskellige udvalg, der i de kommende år sammen med en række andre engagerede mennesker, kirkesamfund og kirkelige organisationer skal forme Danske Kirkedage.

Formand for komiteen

Hans Grishauge er valgt som formand for den lokale komite.
Han kommer i høj grad til at præge arbejdet og samarbejdet på tværs af kirker og kirkelige organisationer. Grishauge er af mange kendt som tidligere sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum gennem 17 år.
Han bliver af flere karakteriseret som utrolig visionær og idérig. Han ser frem til at komme i gang med det arbejde, der ligger foran.

Grishauge vil lægge vægt på bredden i Danske Kirkedage: ’Det er vigtigt at kirkedagene 2016 bliver bredt ud på – ikke alene det kirkelige landskab, men også og mindst ligeså meget på det folkelige, det politiske, det kunstneriske, det kulinariske, det globale landskaber. Og det er vigtigt at folk fra alle disse landskaber blive engageret i samtalerne på kirkedagene’ siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt med Danske Kirkedage, svarer han: ’Kirken spille en stor rolle for de fleste mennesker i Danmark, i hjemmene, i skolen og i samfundet . Kirken er de store tankers rum hvor tanker om det gode liv ofte starter. Mange værdidebatter har rod i religiøse, etiske og kirkelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at kirken, som en vigtig ”centralnerve” i samfundet,  er synlig. Nationalt og globalt’.   

Han håber, at Danske Kirkedage i København bliver et summende værksted i hele den indre by, hvor ’ interesserede og ikke mindst uinteresserede alligevel får lyst til, at gå i samtale med organisationernes aktive folk om spørgsmål som f.eks. ”Hvad er sandhed?”. 
Og han tilføjer: ’Det er spørgsmål som ”Findes der mirakler?”, ”Hvad er lykke- hvor ligger den?”, ”Gode grunde til at tale om tro!”, ”Kan jeg selv stykke min tro samen ved at plukke det jeg bedst kan lide fra andre religioner end den kristne?”, ”Er det rigtigt, at når mennesket mister troen, ånden og eventyret (fortællingen) så er der kun pengene tilbage?”, ”Hvis du ikke tror der er en Gud, tror du så noget andet?”, ”Kan man overhovedet spørge: Hvad er meningen med livet?”, der er spændende at drøfte. 

Listen kan blive meget lang og det er vigtigt, at det bliver de almindelige spørgsmål, folk i det daglig går om tumler med, som samtalerne på Danske Kirkedage kommer til at dreje sig om.’

Tre sekretær til Danske Kirkedage

Det er ikke mange år siden, at der ikke var en egentlig sekretærfunktion knyttet til Danske Kirkedage. Men de senere år har folkekirkens biskopper i de stifter, hvor Danske Kirkedage skulle afholdes frikøbt en præst på deltid til at være sekretær for komiteen.
Sekretærerne har haft mere end rigeligt at se til og vi skylder dem en stor tak for deres indsats, sidst i Haderslev, Viborg og Aalborg. 

Men med Danske Kirkedage i København kommer hele tre sekretærer til at være involveret.
Det er Birgitte Jeppesen fra Mariakirken på Vesterbro, Torben Jeppesen fra Grøndalskirken i Vanløse og Kaare H. Nielsen fra Den Katolske Kirke.

Et lille sekretariat for Danske Kirkedage bliver oprettet på Diakonissestiftelsen, hvor Danske Kirkers Råd og mange andre har deres sekretariater. 

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev