Danske Kirkers Råd var med på Folkemødet for fjerde år i træk i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med 10 andre kirkelige organisationer og kirkesamfund. I alt deltog 100.000 mennesker på Folkemødet 2015 til godt 2600 arrangementer.

Hverken folketingsvalg eller det ekstraordinære sikkerhedsopbud lagde en dæmper på stemningen på dette års Folkemøde. Solen skinnede og stemningen var igen i år præget af samtaler og samvær, mødet mellem nye og gamle bekendtskaber og et utal af spændende debatter og arrangementer. Det var helt umuligt at nå at være med i alle de arrangementer, der måtte vække ens interesse, da foreninger, organisationer, partier og mange andre sammenslutninger mødtes på kryds og tværs gennem fire dage på Bornholm.

Det er femte år, der holdes Folkemøde i Allinge. Danske Kirkers Råd har været med de sidste fire år i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord, efter Bertel Haarder efter Folkemødets begyndelse efterlyste kirkelig deltagelse. Udover det økumeniske telt er der en række andre kirkelige aktører tilstede på Folkemødet. Folkekirken har sit eget telt ligesom også Grundtvigsk Forum, mens andre som Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, FDF og mange andre på den ene eller anden måde er med i debatter.

I år var Danske Kirkers Råd med til at sætte fokus på nogle af de arbejdsområder, som vi i det daglige arbejder med. Det gælder f.eks. trossamfundenes vilkår i Danmark og kirkernes klimaengagement. Desuden åbnede vi teltets mange debatter med en samtale om religion og medierne, hvor bl.a. Danske Kirkers Råds formand Anders Gadegaard deltog. I teltet Mellem Himmel & Jord var der desuden spændende debatter om aktiv dødshjælp, det armenske folkedrab, religionsfrihed og meget mere. Vi sluttede Folkemødet af med en flot økumenisk gudstjeneste med deltagere fra en meget bred vifte af kirker. Jann Sjursen, generalsekretær i Caritas og formand for Rådet for Socialt Udsatte, prædikede ved gudstjenesten.

Teltet Mellem Himmel & Jord havde igen i år et glimrende samarbejde med de andre kirkelige telte bl.a. ved at arrangere debatter sammen. Sådan er vi med til at styrke fokus på det, vi som kirker og kirkelige organisationer synes er vigtigt at sætte fokus på. Teltet var særdeles godt besøg med op mod 3000 gæster dagene igennem. Takket være en stor gruppe af 70-80 frivillige fra de bornholmske frikirker kørte aktiviteterne i teltet og der var kaffe og kage til alle, der kiggede forbi.

Folkemødet viste igen, hvor stor efterspørgslen er på den gode samtale mellem interesseorganisationer, eksperter og politikere. Selvom Folkemødet i år var præget af en del afbud i sidste øjeblik fra politikere, der skulle ud i landet og føre valgkamp, havde det ingen negativ betydning for debatterne undervejs. Her var engagementet højt og teltet var stort set fuld hver gang en ny debat skulle begynde. Med Folkemødet har kirkerne og de kirkelige organisationer en oplagt mulighed for at sætte fokus på det, der brænder på og indgå i dialog og netværk med alle, der måtte være interesseret i samarbejde om netop de områder. Konkret er Danske Kirkers Råd således med til at styrke det kirkelige samarbejde og med til udadtil at gøre opmærksom på den kirkelige dagsorden, vi har som økumenisk paraply organisation.  

Se debatterne fra Mellem Himmel & Jord her
For yderligere information: mc(at)danskekirkersraad.dk

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev