Med overskriften ’Jeg var fremmed, og I tog imod mig’ havde Danske Kirkers Råds årsmøde den 21 maj 2016 særlig fokus på flygtninge og kirkens rolle i deres møde med Danmark. Her blev både de teologiske aspekter og konkrete eksempler på mødet mellem danskere og flygtninge drøftet.

Danske Kirkers Råds årsmøde indledtes med en flot økumenisk gudstjeneste i Vor Frue Kirke med bl.a. korsang ved Destiny Choir, hvor der blev prædiket over vores ansvar over for mennesker i nød og på flugt. Gudstjenesten blev ledet af afgående formand Anders Gadegaard med korte prædikener af bønner af flere repræsentanter.

Herefter mødtes deltagerne i Trinitatis sognehus, hvor indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen talte om gæstfrihed som teologisk paradigme. Her blev grundigt gennemgået forskellige bibelske eksempler på mødet med fremmede og teologiske eksempler på, hvordan vi bør imødekomme den fremmede. Herefter fulgte konkrete eksempler på kirkers og kirkelige organisationers møde med flygtninge fra KFUM-spejderne, Baptistkirken og Mødestedet (Danmission).

Det medførte en levende debat om, hvordan vi i Danske Kirkers Råd forholder os til flygtninge og migranter bl.a. gennem samarbejdet med migrantmenigheder.

Formandsskifte

Årsmødet 2016 blev det sidste for Anders Gadegaard, der efter 9 år som formand for Danske Kirkers Råd havde valgt ikke at genopstille. Der lød en meget stor tak til ham for sit store og mangeårige engagement. Biskop Henrik Stubkjær blev valgt enstemmigt som ny formand. 

Endelig lød der også en tak til Rita Jørgensen, der efter 9 år ikke genopstillede som formand for Stående Udvalg. Desuden en tak til Birthe Willumsen, der er stoppet på sekretariatet efter 10 år som frivillig medhjælper. 

I forbindelse med valg til Forretningsudvalget, Stående Udvalg og Styrelsen for Danske Kirkedage kan man læse mere på www.danskekirkersraad.dk under de forskellige udvalg.


For yderligere information: mc(at)danskekirkersraad.dk

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev