Hvorfor er jeg økumenisk engageret?

"Er du ligefrem blevet økumenisk?" Drilleriet var ikke til at overhøre, da replikken for nylig faldt fra en teolog ansat i folkekirken. Lige så hurtig jeg var til at sige, at det har jeg sådan set altid været - lige så tøvende bliver jeg, når jeg skal svare på, hvorfor jeg er "økumenisk engageret".

Af: Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær, Bibelselskabet

Jeg er optaget af forståelsen af det økumeniske som andet og mere end en sag for de særligt interesserede. Nøglen til både det hurtige svar og den lette tøven findes hos Grundtvig og i Bibelen.

Det sidste først: Bibelen er omdrejningspunkt for Bibelselskabets arbejde, og den er naturligvis også det helt naturlige afsæt for det økumeniske engagement, jeg aktuelt er en del af.

Bibelen er en bog, der skal læses og fortolkes og at gøre dette sammen med mennesker fra andre kirkelige traditioner er både givende og udfordrende. 
Bibelen rummer den fælles grundfortælling. Man kan sagtens få øje på uenigheder, også når det gælder tolkningen af Bibelens tekster, uenigheder som ikke nødvendigvis er konfessionelt bestemt.

Men man får noget at tænke over, når man ind imellem oplever, hvordan det fælles afsæt i de bibelske beretninger helt konkret kan være med til at bygge bro selv i meget tilspidsede konflikter. 

Og Grundtvig? 1800-tallets store salmedigter er ikke én, man umiddelbart forbinder med det økumeniske, men fordi han var så historisk bevidst og så stærkt optaget af de grundlæggende spørgsmål i kristendommen, giver det faktisk mening at kalde ham en økumenisk teolog.

Han havde fx stor indsigt i både ortodoks og angelsaksisk kristendom, og han lånte i sin salmedigtning i stor udstrækning også fra disse traditioner. Det er svært ikke at være glad for, at Grundtvig fx med sine pinsesalmer har levendegjort inspirationen fra den ortodokse tradition i folkekirken. 
Grundtvig er et fremragende eksempel på, hvordan en økumenisk interesse kan betyde udvidelse og berigelse - altså alt andet end at gå efter den laveste fællesnævner.

Denne klumme er en del af en serie af klummer, skrevet af repræsentanter for Danske kirkers Råd og Økumenisk Forum.
Læs de øvrige her.

Birgitte Stoklund Larsen generalsekretær i Bibelselskabet. Hun repræsenterer Bibelselskabet i Økumenisk Forum i Danske Kirkers Råd. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Danske Kirkers Råds holdning på området.

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev