D. 1. - 4. april 2019 kunne vi, Rie Burfelt og Maria Sandborg, med støtte fra Det Økumeniske
Studielegat, deltage i en studierejse til Bossey og Taizé, som udvalget for Global Kristendom
i Roskilde Stift havde arrangeret for præster, menighedsråd og kirkens ansatte. Temaet var:
“Økumeni i teori og praksis”.
I denne rapport vil vi gøre rede for vores vurdering af, om der er grund til at genoplive den
gamle økumeniske tradition med at rejse til Bossey - om det er relevant for os (og andre) i
2019.

Da vi i vores daglige arbejde i Kirke på vej i Roskilde Stift samarbejder på tværs af de
forskellige kirkeretninger i byen, fandt vi det relevant at deltage i studieturen til det sted, hvor
der gennem mange år har været tradition for at rejse til for at blive klogere på økumenisk
teologi. Vi oplever nemlig i det daglige både, hvordan økumeni i praksis kan bringe ny
inspiration til vores arbejde - og også, hvordan der ind imellem kan være udfordringer
forbundet med at arbejde tværkirkeligt, da vi har så forskellig tradition og praksis. På denne
tur deltog både folk fra folkekirken, Vineyard, Pinsekirken samt repræsentanter fra Danske
Kirkers Råd.

På turen mødtes vi med repræsentanter
fra både den lutherske, katolske og ortodokse kirke,
samt besøgte det økumeniske klosterfællesskab Taizé i Frankrig. Det er interessant, at
frikirkerne ikke traditionelt set har været med i det internationale økumeniske arbejde, men
begynder at være det. Det er særligt interessant for vores gruppe, som var afsted, fordi en
stor del af os repræsenterer Vineyard, Pinsekirken mv. I vores arbejde i Roskilde oplever vi i
øjeblikket et godt samarbejde mellem frikirkerne og folkekirken (fx om arrangementet
“Roskilde Lovsynger” i Natkirken i Roskilde Domkirke, som er arrangeret i et samarbejde
mellem byens fri- og folkekirker. Så vores oplevelse af den praktiske økumeni er i højere
grad mellem folke- og frikirker, end mellem ortodokse, katolikker og lutheranere.

Det var berigende
at høre om den nuværende økumeniske situation på verdensplan - og
samtidig kunne det have været godt at bruge mere tid på erfaringsudveksling med de andre
deltagere på turen. Flere gange på turen var der nogen, som spurgte: “Hvad er det der
Vineyard egentlig?”.. og da den ortodokse leder af Bossey Fr. Ioan Sauca underviste om
helligåndsteologi og om, at det, der skal til for at få mennesker til at fylde kirkerne, er at have
Evangeliet/Jesus i centrum, så kunne vi forstå på repræsentanter fra Vineyard, at det faktisk
er en praksis, de allerede har. Det kunne have været berigende og spændende, at bruge
mere tid blandt deltagerne på at tale om de udfordringer, vi hver især står overfor, og at
trække på hinandens viden og erfaringer.

Lidt af dette var dog en del af turens program, da vi flere gange dagligt havde fælles
andagter, som deltagerne skiftedes til at stå for. Her fik vi en fornemmelse af de forskellige
kirkeretningers måde at udtrykke troen på den samme Kristus på - og vi kunne lade os
inspirere af hinandens praksis. For noget af det, vi står tilbage med, er en oplevelse af, at vi
på nogle få dage gik fra at være en gruppe mennesker fra forskellige kirkeretninger, som
ikke kendte hinanden i forvejen (og som måske kunne have nogle fordomme om hinandens
praksis), til faktisk at kende hinanden - og give hinanden et kram i lufthavnen, da vi sagde
farvel den sidste dag. Det, tror vi, er noget af det, som gør det økumeniske arbejde muligt i
2019 - at dem, fra de andre kirkeretninger ikke blot er nogle, som har en praksis, som virker
​fremmed og svær at identificere sig med - men at vi faktisk kender dem, og måske i
fremtiden vil have større tendens til at ringe til en af de andre deltagere for at høre, om de vil
komme ud i vores kirkelige sammenhæng og fortælle om, hvordan det nu lige var, de gjorde
det med frivillige og lederskab… eller med musik/sang.. eller med... Programmet var en
smule tætpakket, så der kunne sagtens have været lagt lidt procestid/gruppearbejde ind i
programmet. Undervisningen var forholdsvis teoretisk, og siden temaet for turen var
“Økumeni i teori og praksis”, kunne der godt have været en lidt mere praktisk dimension i
undervisningen. Selvfølgelig fik vi mulighed for at opleve økumeni i praksis i det økumeniske
klosterfællesskab Taizé.

Vi synes også, det kunne have været berigende at møde nogle af de studerende på Bossey
og høre om deres bevæggrund for at være der.
Alt i alt var det meget berigende og lærerigt at være afsted, og det synes vi i høj grad er
relevant for både os - og for andre i 2019. Især hvis der også i fremtiden er fokus på, at det
er en tværkirkelig gruppe, som rejser sammen, så der også, ligesom vi oplevede det, kan
erfares hvad økumeni er gennem relationer. Vi vil skrive et blogindlæg på
​http://www.kirkepaavej.dk/ om nogle af de oplevelser og erfaringer, vi tager med os fra turen.

Maria sandborg og Rie Burfelt

En dansk delegation på besøg i Bossey. Foto: Mads Christoffersen

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev