Kristne og muslimske repræsentanter fra Danmark og Mellemøsten mødtes i Istanbul 10-13 november 2014 til dialogkonference med temaet ’Growing together – confronting mutual challenges’. Det var den tredje konference, som Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har arrangeret sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue.

’Growing together – confronting mutual challenges’ var overskriften på denne tredje dialogkonference, som Danske Kirkers Råd var medvært på sammen med Muslimernes Fællesråd – gennem Kontaktgruppen – i samarbejde med vores mellemøstlige partner Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. 50 kristne og muslimske deltagere var med fra Danmark, Norge, Libanon, Syrien, Irak, De forenede arabiske emirater, Jordan, Saudi Arabien, Egypten og Tyrkiet.  

Konferencen fandt sted i en tid, hvor den arabiske verden gennemlever uro og konflikter, der ikke bare påvirker bevægelserne i regionen, men også har betydning i en dansk sammenhæng. I lyset af den politiske situation belyste konferencen tre hovedområder – nemlig konflikters betydning for adskillelse mellem religiøse grupperinger, udvandringens og indvandringens betydning for religiøse samfund og endelig den skepsis og radikalisering, der sker i mødet med den religiøse anden. 

Konferencen var bygget op over en række hovedoplæg ved eksperter og religiøse repræsentanter efterfulgt af samtaler i mindre grupper på tværs af religiøse og nationale tilhørsforhold. 
Konferencens deltagere vedtog en fælleserklæring, der lægger vægt på den interreligiøse dialog og samarbejde som helt nødvendigt for at opnå fred og retfærdighed og for at fremme den gensidige forståelse på tværes af religiøse forskelle. Ved fraværet af et lov og orden i konfliktområder er der brug for aktivt at samarbejde for at fremme frihed, lighed og gensidig respekt på tværs af religiøse tilhørsforhold. 

Konferencens deltagere understregede desuden det store tab for området, at så mange kristne forlader sit hjemland, hvor de historisk har deres rødder og hvor de bør have deres frihed og ret til fuldt ud at udøve deres tro og religiøse praksis. 

Konferencen er en opfølgning på de to konferencer, som Kontaktgruppen var medvært for i 2012. Konferencerne er finansieret af Udenrigsministeriet. 
Læs mere om konferencen her – samt hele erklæringen fra Istanbul

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev