​”Det danske initiativ og ønske om at styrke dialogen mellem muslimer og kristne er ikke bare relevant i Mellemøsten eller i Danmark. Det er særdeles relevant som religiøs dialog mellem de to geografiske regioner”,

Danske Kirkers Råds Kontaktgruppe for Muslimer og Kristnes initiativ til en dialogkonference for religiøse ledere i 2012 bydes velkommen i Mellemøsten.

”Det danske initiativ og ønske om at styrke dialogen mellem muslimer og kristne er ikke bare relevant i Mellemøsten eller i Danmark. Det er særdeles relevant som religiøs dialog mellem de to geografiske regioner”, siger Dr. Riad Jarjour, generalsekretær for The Arab Group for Muslim-Christian Dialogue om den danske Kontaktgruppe for Muslimer og Kristnes initiativ til en dialogkonference for religiøse ledere i 2012. Jarjour er Kontaktgruppens partner i Libanon og er meget anerkendt blandt både muslimer og kristne.

I begyndelsen af august tog en dansk delegation til Libanon for at mødes med nogle af de ledere, der vil deltage i konferencen. Delegationen bestod af Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), konsulent Harald Nielsen, Stine Høxbroe (Muslimernes Fællesråd) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd). Udover at møde mulige deltagere i konferencen mødtes delegationen også med andre religiøse og politiske ledere. Over en bred kam bød man konferencen velkommen og man så det som et vigtigt skridt for at styrke forholdet mellem de to regioner og mellem muslimer og kristne både lokalt og internationalt.

Temaerne for konferencen vil både handle om forståelsen af Gud, om etik og værdier, om synet på den religiøse anden og om rettigheder for religiøse minoriteter. ”Både muslimske og kristne ledere her hos os byder den planlagte konference velkommen, der kan styrke forholdet både mellem regionerne og religionerne. Jeg er overbevist om, at vi ved både at se på dialogens teologi og rettigheder for de religiøse mindretal vil kunne nedbryde fordomme og opbygge fælles visioner for fredelig sameksistens”, uddyber Jarjour sin reaktion på denne planlægningsrejse.

Baggrund
Initiativet til konferencen er taget af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne i Danmark. Konferencerne vil blive planlagt og gennemført i samarbejde med partnere i Mellemøsten – koordineret af Arab Group For Muslim-Christian Dialogue og i samspil med øvrige tiltag for interreligiøs dialog mellem muslimer og kristne herhjemme og i Mellemøsten. Konferencen støttes af Udenrigsministeriet og finder sted i Libanon den 30. april-3. maj 2012 og i Danmark den 25.-28. maj 2012.

Deltagerne vil bestå af kristne og muslimske ledere og andre aktører fra Danmark og Mellemøsten, der har beskæftiget sig med religionsdialog gennem nationale og internationale initiativer eller som faglig kapacitet vil kunne styrke konferencen og dens udbytte. I alt vil godt 40 muslimske og kristne repræsentanter fra Danmark og Mellemøsten.
Konferencen er ikke åben for tilmeldinger.

Af: Mads Christoffersen


Af: Mads Christoffersen
”Det danske initiativ og ønske om at styrke dialogen mellem muslimer og kristne er ikke bare relevant i Mellemøsten eller i Danmark. Det er særdeles relevant som religiøs dialog mellem de to geografiske regioner”,

Danske Kirkers Råds Kontaktgruppe for Muslimer og Kristnes initiativ til en dialogkonference for religiøse ledere i 2012 bydes velkommen i Mellemøsten.

”Det danske initiativ og ønske om at styrke dialogen mellem muslimer og kristne er ikke bare relevant i Mellemøsten eller i Danmark. Det er særdeles relevant som religiøs dialog mellem de to geografiske regioner”, siger Dr. Riad Jarjour, generalsekretær for The Arab Group for Muslim-Christian Dialogue om den danske Kontaktgruppe for Muslimer og Kristnes initiativ til en dialogkonference for religiøse ledere i 2012. Jarjour er Kontaktgruppens partner i Libanon og er meget anerkendt blandt både muslimer og kristne.

I begyndelsen af august tog en dansk delegation til Libanon for at mødes med nogle af de ledere, der vil deltage i konferencen. Delegationen bestod af Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), konsulent Harald Nielsen, Stine Høxbroe (Muslimernes Fællesråd) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd). Udover at møde mulige deltagere i konferencen mødtes delegationen også med andre religiøse og politiske ledere. Over en bred kam bød man konferencen velkommen og man så det som et vigtigt skridt for at styrke forholdet mellem de to regioner og mellem muslimer og kristne både lokalt og internationalt.

Temaerne for konferencen vil både handle om forståelsen af Gud, om etik og værdier, om synet på den religiøse anden og om rettigheder for religiøse minoriteter. ”Både muslimske og kristne ledere her hos os byder den planlagte konference velkommen, der kan styrke forholdet både mellem regionerne og religionerne. Jeg er overbevist om, at vi ved både at se på dialogens teologi og rettigheder for de religiøse mindretal vil kunne nedbryde fordomme og opbygge fælles visioner for fredelig sameksistens”, uddyber Jarjour sin reaktion på denne planlægningsrejse.

Baggrund
Initiativet til konferencen er taget af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne i Danmark. Konferencerne vil blive planlagt og gennemført i samarbejde med partnere i Mellemøsten – koordineret af Arab Group For Muslim-Christian Dialogue og i samspil med øvrige tiltag for interreligiøs dialog mellem muslimer og kristne herhjemme og i Mellemøsten. Konferencen støttes af Udenrigsministeriet og finder sted i Libanon den 30. april-3. maj 2012 og i Danmark den 25.-28. maj 2012.

Deltagerne vil bestå af kristne og muslimske ledere og andre aktører fra Danmark og Mellemøsten, der har beskæftiget sig med religionsdialog gennem nationale og internationale initiativer eller som faglig kapacitet vil kunne styrke konferencen og dens udbytte. I alt vil godt 40 muslimske og kristne repræsentanter fra Danmark og Mellemøsten.
Konferencen er ikke åben for tilmeldinger.

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev