Foto: Elias Rama

Danske Kirkers Råd var i slutningen af maj medvært for dansk-arabisk dialogkonference med særlig fokus på religiøs ekstremisme. Her mødtes religiøse ledere og lærde samt politiske repræsentanter for at tale om, hvordan religiøse stemmer kunne være med til at bekæmpe religiøs ekstremisme. Konferencen indledte med en offentlig åben del på Christiansborg og fortsatte to dage for de indbudte deltagere fra Danmark og Mellemøsten.

Det er fjerde gang, at Danske Kirkers Råd sammen med Muslimernes Fællesråd og Arab Group for Muslim-Christian Dialogue var vært for en interreligiøs konference. Denne gang med særlig fokus på religiøs ekstremisme i Mellemøsten og Europa. 
25 danske og 25 mellemøstlige deltagere var med til at drøfte, hvordan man kan gå mod stigende religiøs ekstremisme og hvordan man kan arbejde sammen med andre aktører. 

Konferencen indledte med offentlig åbning på Christiansborg, hvor godt 140 havde meldt sig til. Her holdt var der en række oplæg, der fra forskellige perspektiver talte om religionernes rolle i kampen mod religiøs ekstremisme. Således indledte Peter Mandaville, særlig rådgiver for den amerikanske udenrigsminister om religion og globalisering, med sit syn på, hvor vigtigt det er at politikere har kendskab til bredden og mangfoldigheden i det religiøse spektrum. Hvad angår religiøs ekstremisme må politikerne nuancere deres blik og ikke bevidstløst skyde al skylden for voldelig ekstremisme over på religionen. Omvendt er det helt centralt, at man i højere grad involverer religiøse ledere, når det kommer til bekæmpelse af ekstremisme, sagde Mandaville blandt andet. 

Minister for tolerance fra De Forenede Arabiske Emirater, Sheikha Lubna Khalid Al Qasimi holdt også oplæg ved åbningen og ankom med en delegation fra Emiraterne af både muslimer og kristne. Sammen med formand for Kirkeudvalget Karen Klint (S) og udenrigsordfører Martin Lidegaard (R) fra Danmark var hun en vigtig politisk stemme ind i den debat. Derudover var der indlæg ved bl.a. Mohammad Al-Sammak, rådgiver for den libanesiske stormufti, der bl.a har været med til at underskrive A Common Word. Han talte om vigtigheden af ikke at holde sig til tolkninger af Koranen, der ligger århundreder tilbage. Syriske Mohammad Al-Yaqoubi var en af de religiøse hovedtalere ved det offentlige program. Han talte om bekæmpelsen af Islamisk Stat/Daesh ud fra sin seneste bog talte om problemet med ekstremisternes snævre læsning af Koranen, som er taget ud af en sammenhæng. 

Desuden talte Jørgen S. Nielsen om ekstremisme mere generelt betragtet og om den europæiske historie med ekstremismen, samt Københavns biskop Peter Skov Jakobsen og Natasha al-Hariri.  Anders Gadegaard bød velkommen til konferencen på vegne af Danske Kirkers Råd sammen med imam Abdul Wahid Pedersen på vegne af Muslimernes Fællesråd.

Herefter fulgte to dage med intense og spændende samtaler om religiøs ekstremisme. De 50 inviterede gæster fra Danmark, Norge og Mellemøsten fortsatte deres samtale på Borups Højskole, hvor resten af konferencen blev holdt. En hel dag i mindre grupper blev brugt til at drøfte udvikling og bekæmpelse af ekstremisme, religionernes rolle i såvel ekstremismens årsag som løsning til problemet, samt civilsamfundets rolle i bekæmpelsen af religiøs ekstremisme. Samtalerne byggede dels på oplæg, der blev holdt undervejs, men især på deltagernes artikler, der var blevet skrevet og delt i ugerne op til konferencen.
Konferencen sluttede med en opsamling af diskussionernes indhold og anbefalinger. Der var enighed om vigtigheden af et tæt samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i den fortsatte kamp, mod ekstremisme og ønske om fortsat at mødes som man gjorde her i København. 
Læs mere her: www.danisharabdialogue.org 

Konferencen er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. 

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev