I forbindelse med lovforslag om vielse af par af samme køn har Forretningsudvalget i samarbejde med arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår netop sendt høringssvar.

Høringsvaret handler primært om at sikre lige rettigheder for øvrige trossamfund som for folkekirken, når det kommer til vielse af par af samme køn.

I høringssvaret hedder det bl.a.:

"Danske Kirkers Råd henstiller derfor, at der i ægteskabslovens § 16 indsættes en lovbestemmelse, der stiller trossamfund uden for Folkekirken og deres præster frit i henseende til medvirken til vielse af to personer af samme køn."

og

"Danske Kirkers Råd henstiller på denne baggrund, at det lovfæstes, at villighed til medvirken til vielse af personer af samme køn ikke kan gøres til et vilkår for godkendelse af trossamfund eller for meddelelse af vielsesbemyndigelse."

Læs høringssvaret her
Læs DKRs pressemeddelse her

Danske Kirkers Råd bemærker ligeledes med tilfredshed, at grundlæggende synspunkter i rådets i denne udtalelse kan ses afspejlet i udkastet til bemærkninger til forslaget til ændring af ægteskabsloven.


Spørgsmål om høringssvaret rettes til Formand for Danske Kirkers Råd Anders Gadegaard abg(at)km.dk eller formand for arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår Bent Hylleberg hylleberg(at)post.tele.dk

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev