Brænder du for kirkernes klimaengagement? Befinder du dig godt i netværk med nationale og lokale aktører både inden for og uden for det kirkelige landskab? Så er dette barselsvikariat noget for dig. Læs mere her:

Som udgangspunkt er der tale om en ansættelse på 30 timer med start 1. januar 2021. De første to 2-3 uger sker arbejdet sammen med vores projektkoordinator for Grøn Kirke inden hun går på barselsorlov. Ansættelsen er for 6 måneder med eventuel for forlængelse.

 Danske Kirkers Råd har adresse på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg og er en del af et godt fællesskab med andre kirkelige naboer. Arbejdet vil primært foregå i dagtimerne, men der kan forekomme møder mm. uden for normal arbejdstid.

 Vi lægger vægt på et godt sammenhold blandt kolleger og kan tilbyde et spændende og alsidigt arbejde i et engageret netværk med gode samarbejdspartnere. Sekretariatet er præget af fleksibilitet, godt samarbejde og har højt til loftet.

ANSØGNINGSFRIST
Send din ansøgning til mc@danskekirkersraad.dk senest 17 november 2020 kl. 12:00. Samtaler vil finde sted 23 november 2020.

DINE OPGAVER BLIVER AT...
- Være tovholder og sekretær for Danske Kirkers Råds Grøn Kirke-gruppe - herunder bistå kontakten til samarbejdspartnere såvel lokalt, nationalt og internationalt, kirkelige såvel som ikke-kirkelige. Desuden deltagelse i stiftsudvalgenes Grøn Kirke-udvalg og ved relevante møder.
- Stå for Grøn Kirkes hjemmeside www.gronkirke.dk og nyhedsmail og desuden være med til at styrke Danske Kirkers Råds øvrige kommunikation sammen med vores studentermedhjælpere.
- Stå for projekter under Grøn Kirke, hvis der opnås støtte til dem – herunder opfølgning, økonomistyring, aflæggelse af regnskab og afrapportering.
- Være med i sparring om og samtænkning med Danske Kirkers Råds øvrige arbejde.
- Deltage ved Rådets møder, samt personalemøder og eventuelt netværksmøder med andre kirkeråd i Norden og Europa. 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med generalsekretæren og de øvrige ansatte på Danske Kirkers Råds lille sekretariat. 

DIN BAGGRUND
- En relevant uddannelse, der sikrer din faglighed inden for økumeni, kirkeligt organisationsarbejde, klima- og miljøspørgsmål samt kirkens rolle i samfundet.
- Erfaring med at arbejde i kirkelige netværk.
- Erfaring med økonomistyring, fundraising, netværk og kommunikation.
- Et naturligt engagement i kirkeligt arbejde bl.a. med kirkernes klimaengagement og fint kan arbejde med alt fra gudstjenesteformer til netværkssamarbejde og praktisk vejledning.
- Indgående kendskab til kirkerne og de kirkelige organisationer i Danmark.

DIN PERSONLIGHED
- Du brænder for Grøn Kirke og det økumeniske arbejde generelt.
- Du er en god kollega, der lægger vægt på et åbent og tæt samarbejde med de øvrige ansatte og de mange engagerede repræsentanter i organisationen.
- Du er selvstændig, fleksibel, initiativrig og stabil.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev