Vi er i ’Udvalget for Frihed og Lige Vilkår’ under Danske Kirkers Råd stødt på et tilfælde, hvor kommunale skattemyndigheder opkræver ejendomsskat af en frikirkes kirkebygning.

Da de kommunale skattemyndigheder åbenbart ikke altid er klar over lovgrundlaget, er det vigtigt, at menighederne/menighedsrådene er opmærksomme på, at der ikke er lovmæssig hjemmel til at opkræve ejendomsskat for bygninger, der udelukkende bruges til kirkeligt arbejde.

Hvis I møder et krav om ejendomsskat på sådanne bygninger, kan I henvende jer til de lokale skattemyndigheder og gøre dem opmærksom på, at alle kirkebygninger er fritaget for ejendomsskat. 
Retsgrundlaget er ’Lov om kommunal ejendomsskat’ samt ’Ligningsvejledningen’. Se her og her

Ligningsvejledningen er naturligvis også juridisk bindende for skattemyndighederne. Der er oven i købet tale om en afgørelse fra landsskatteretten, der anvender bestemmelsen på en frikirkes ejendom. Af vejledningen (2012) fremgår, at den gælder for både folkekirkens og frikirkers og trossamfunds ejendom.
Det er også Kirkeministeriets opfattelse, se http://www.km.dk/andre-trossamfund/oekonomisk-stoette.

I et konkret tilfælde prøvede en lokal skatteforvaltning at så tvivl om, hvorvidt frikirken var en ’rigtig’ kirke, hvorefter menighedsrådet gjorde opmærksom på, at den var en del af et godkendt trossamfund med henvisning til Kirkeministeriet hjemmeside over godkendte trossamfund. 

Menigheden blev herpå fritaget for ejendomsskat med tilbagevirkende kraft. Se Kirkeministeriets aktuelle fortegnelse her. 
På given foranledning orienterer vi hermed alle kirkerne i regi af Danske Kirkers Råd om, at de bør være opmærksomme på, at kommunerne ikke har hjemmel til at indkræve ejendomsskat af deres kirkebygninger.

På vegne af Frihed og Lige Vilkår
Bent Hylleberg, formand

Categories:

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev