Danske Kirkers Råd: Lovforslag om donationer til trossamfund vil blive en offentlig gabestokBragt i Berlingske 29. […]
Om ganske få dage går vi ind i en december måned, som bliver anderledes end den adventstid, vi kender. Risikoen for spredning af covid-19 tvinger os til at tænke i nye baner, for vi véd, at kirkerne kan spille en afgørende rolle i krisetider som denne. Derfor gør kirker rundt omkring i landet hvad de kan, for at bevare sammenhængskraften og modet i en vinter ud over det sædvanlige.
Grøn Kirke og Aarhus Stift inviterede til graverkursus med fokus på bæredygtighed på kirkegården. I alt 50 gravere, kirkegårdsledere, medhjælpere, gartnere, kirkeværger og andre kirkegårdsgårdsgodtfolk var samlet til en kursusdag bestående både af oplæg, diskussion, vidensdeling og rundvisning.
Den 28. oktober 2020 har Kirkeministeriet udsendt reviderede retningslinjer for alle trossamfund
Tro er i første omgang et personligt anliggende uden krav til organisering. Men når mennesker af samme tro finder sammen i fællesskaber/menigheder/trossamfund, er det udtryk for enten en uformel eller formel organisering heraf.
Anne Hjul Johannessen er blevet ansat som studentermedhjælper på Danske Kirkers Råds sekretariat. Hun er vokset op med kirken som en naturlig del af livet og har siden hen engageret sig i KFUM og KFUK. Desuden har hun arbejdet på Iona og derigennem mødt kristne fra hele verden. Anne skal være med til at styrke kommunikationen og løse nogle af kontorets administrative opgaver. Vi har spurgt hende, hvad det økumeniske betyder for hende.
Søg Det Økumeniske Studielegat​Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, studerende ved de kirkefaglige uddannelser […]
”Dialog & Dannelse” er titlen på årsberetningen 2017. Det afspejler Danske Kirkers Råds arbejde indadtil i […]
Temaet for Kirkernes Verdensråds 9. generalforsamling i Porto Alegre 2006 var "Gud, i din nåde forny […]
BEDEUGEN 2018Danske Kirkers Råd henviser til følgende materialer:Evangelisk Alliance (materialet er på dansk) 7. til 14. […]
Modtag vores nyhedsbrev