Tag arkiv for “ religionsdialog “

Ny bog og film om religionsdialog

Den tidligere Kontaktgruppe for Muslimer og Kristne under Danske Kirkers Råd har netop udgivet bogen ’From A Common Word to Committed Partnership’. Bogen indeholder en række artikler fra vores dansk-arabiske konferencer 2012-16 og er både en refleksion over dialogens nødvendighed og samtidig et tilbageblik på fire gode konferencer i Beirut, Istanbul og København.

Bogen er tiltænkt alle, der har været med på de fire konferencer, som Danske Kirkers Råd var medvært for, og alle andre, der har interesse for interreligiøs dialog. Derfor har de udvalgte artikler både relevans for tidligere deltagere og for andre, der arbejder inden for feltet. Bogen er redigeret af projektkoordinator Stine Høxbroe, islamforsker Niels Valdemar Vinding og generalsekretær for Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen.

Sammen med bogen har vi desuden lavet en film, der ser tilbage på konferencerne og samtidig diskuterer interreligiøs dialog i bredere forstand. Filmen er frit tilgængelig her og på vores hjemmeside www.danisharabdialogue.org. Det er er håbet, at alle med interesse for dialog vil gøre brug af filmen også til undervisningsbrug.  Filmen er produceret af Stine Høxbroe og Khaled Ramadan.

Bogen og filmen blev godt modtaget på vinterens konference i Libanon af vores kristne og muslimske samarbejdspartnere, som var medværter, da en delegation fra Danmission, Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne og Danske Kirkers Råd præsenterede dem i Beirut.

Bogen kan bestilles på dkr(at)danskekirkersraad.dk 

Konference: Preventing Violent Extremism through Interreligious Dialogue

Kan interreligiøs dialog være med til at forebygge ekstremisme og polarisering i Danmark og den arabiske verden?

​Konferencen finder sted d. 22. februar på Vartov kl. 09:30-16:15.

​Det er temaet for konferencen ”Preventing Violent Extremism Through Interreligious Dialogue”. Konferencen vil samle eksperter, politikere, religiøse ledere og unge civilsamfundsaktivister til at dele refleksioner, perspektiver og gode eksempler på, hvordan interreligiøs dialog og samarbejde kan være med til at forebygge voldelig ekstremisme og polarisering i Danmark og Mellemøsten.

Blandt de særligt indbudte paneldeltagere er: 

 • Michael Aastrup Jensen (V), MP and Spokesman on Foreign Affairs and Development Cooperation
 • Dr. Majeda Omar, Director of Royal Institute for Interfaith Studies (RIIFS), Jordan
 • Jakob Scharf, Executive Director at CERTA Intelligence & Security
 • Peter Fischer-Møller, Bishop of Roskilde and Chairman of the Danmission Board
 • Natasha Al-Hariri, Community Organizer at 'Medborgerne' and previous participant in the LIU program
 • Anna Mee Allerslev (TBC), Mayor of Employment and Integration in Copenhagen
 • Nayla Tabbara, Director of the Institute of Citizenship and Diversity Management
 • Adyan Foundation, Lebanon
 • Dr. Rev. Riad Jarjour, Director at Forum for Development, Culture & Dialogue, Lebanon
 • Naveed Baig, Imam at Rigshospitalet and Danish Islamic Center
 • Niels Valdemar Vinding, Assistant Professor and expert in Islam and the Middle East, University of Copenhagen

Se program for yderligere information.

Tilmelding:
Konferencen er åben for alle og tilmelding skal ske inden 10. februar til jsb(at)danmission.dk 

Arrangører:
Konferencen er arrangeret af Danmission og partnere fra den arabiske verden med støtte fra Udenrigsministeriet ”Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP)”.

Revideret vejledning omkring kirkens kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere

Folkekirken bliver i stigende grad opsøgt af muslimske asylansøgere, der ønsker dåb. Det betyder, at mange præster i dag skal håndtere en ny situation. Som hjælp til bl.a. præsterne har Folkekirke & Religionsmøde udarbejdet ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere”.

Den oprindelige vejledning stammer fra 2004. På grund af et øget fokus på dåb af asylansøgere, har Folkekirke og Religionsmøde i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde nu udarbejdet en revideret udgave af vejledningen. Der er tale om få præciseringer og tilføjelser.

Se vejledningen her.

Dialog mod religiøs ekstremisme

Foto: Elias Rama

Danske Kirkers Råd var i slutningen af maj medvært for dansk-arabisk dialogkonference med særlig fokus på religiøs ekstremisme. Her mødtes religiøse ledere og lærde samt politiske repræsentanter for at tale om, hvordan religiøse stemmer kunne være med til at bekæmpe religiøs ekstremisme. Konferencen indledte med en offentlig åben del på Christiansborg og fortsatte to dage for de indbudte deltagere fra Danmark og Mellemøsten.

Det er fjerde gang, at Danske Kirkers Råd sammen med Muslimernes Fællesråd og Arab Group for Muslim-Christian Dialogue var vært for en interreligiøs konference. Denne gang med særlig fokus på religiøs ekstremisme i Mellemøsten og Europa. 
25 danske og 25 mellemøstlige deltagere var med til at drøfte, hvordan man kan gå mod stigende religiøs ekstremisme og hvordan man kan arbejde sammen med andre aktører. 

Konferencen indledte med offentlig åbning på Christiansborg, hvor godt 140 havde meldt sig til. Her holdt var der en række oplæg, der fra forskellige perspektiver talte om religionernes rolle i kampen mod religiøs ekstremisme. Således indledte Peter Mandaville, særlig rådgiver for den amerikanske udenrigsminister om religion og globalisering, med sit syn på, hvor vigtigt det er at politikere har kendskab til bredden og mangfoldigheden i det religiøse spektrum. Hvad angår religiøs ekstremisme må politikerne nuancere deres blik og ikke bevidstløst skyde al skylden for voldelig ekstremisme over på religionen. Omvendt er det helt centralt, at man i højere grad involverer religiøse ledere, når det kommer til bekæmpelse af ekstremisme, sagde Mandaville blandt andet. 

Minister for tolerance fra De Forenede Arabiske Emirater, Sheikha Lubna Khalid Al Qasimi holdt også oplæg ved åbningen og ankom med en delegation fra Emiraterne af både muslimer og kristne. Sammen med formand for Kirkeudvalget Karen Klint (S) og udenrigsordfører Martin Lidegaard (R) fra Danmark var hun en vigtig politisk stemme ind i den debat. Derudover var der indlæg ved bl.a. Mohammad Al-Sammak, rådgiver for den libanesiske stormufti, der bl.a har været med til at underskrive A Common Word. Han talte om vigtigheden af ikke at holde sig til tolkninger af Koranen, der ligger århundreder tilbage. Syriske Mohammad Al-Yaqoubi var en af de religiøse hovedtalere ved det offentlige program. Han talte om bekæmpelsen af Islamisk Stat/Daesh ud fra sin seneste bog talte om problemet med ekstremisternes snævre læsning af Koranen, som er taget ud af en sammenhæng. 

Desuden talte Jørgen S. Nielsen om ekstremisme mere generelt betragtet og om den europæiske historie med ekstremismen, samt Københavns biskop Peter Skov Jakobsen og Natasha al-Hariri.  Anders Gadegaard bød velkommen til konferencen på vegne af Danske Kirkers Råd sammen med imam Abdul Wahid Pedersen på vegne af Muslimernes Fællesråd.

Herefter fulgte to dage med intense og spændende samtaler om religiøs ekstremisme. De 50 inviterede gæster fra Danmark, Norge og Mellemøsten fortsatte deres samtale på Borups Højskole, hvor resten af konferencen blev holdt. En hel dag i mindre grupper blev brugt til at drøfte udvikling og bekæmpelse af ekstremisme, religionernes rolle i såvel ekstremismens årsag som løsning til problemet, samt civilsamfundets rolle i bekæmpelsen af religiøs ekstremisme. Samtalerne byggede dels på oplæg, der blev holdt undervejs, men især på deltagernes artikler, der var blevet skrevet og delt i ugerne op til konferencen.
Konferencen sluttede med en opsamling af diskussionernes indhold og anbefalinger. Der var enighed om vigtigheden af et tæt samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i den fortsatte kamp, mod ekstremisme og ønske om fortsat at mødes som man gjorde her i København. 
Læs mere her: www.danisharabdialogue.org 

Konferencen er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.