Tag arkiv for “ kirkevandring “

Kom med på kirkevandring d. 17. januar

Kom med på den årlige økumeniske kirkevandring i København. I år er det 65. gang kirkevandringen afholdes.

​​Den Økumeniske Kirkevandring 2019 indledes kl. 18.30 i Sankt Pauls Kirke (folkekirke), hvorefter man vandrer til Jerusalemskirken (metodistkirke), Skt. Aleksandr Nevskij (russisk-ortodoks), Sct. Ansgar (rom.-katolsk), St. Alban’s (anglikansk),og man slutter i Svenska Gustafskyrkan (svensk evangelisk-luthersk).Vandringen er tilrettelagt af de nævnte kirker i samarbejde med Alban- og Sergijsamfundet, og præster fra de forskellige kirkesamfund medvirker.

Alban og Sergijsamfundet er arrangør.

Se mere på hjemmesiden www.albanogsergijsamfundet.dk

Vi glæder os til at gå sammen!

Kirkevandringen 2018 samlede som så ofte før omkring 800 deltagere, der i grupper på et par hundrede ad gangen vandrede fra kirke til kirke i gaderne i Frederiksstaden. En del kom fra menigheder i Københavns forstæder. Nogle deltog for første gang og var begejstrede. Traditionen tro sluttede vandringen i Svenska Gustafskyrkan, hvor der var en kort gudstjeneste med prædiken, i år ved biskop Martin Lind fra Sverige. I prædikenen blev der trukket linjer til store økumeniske personligheder som Dietrich Bonhoeffer og Desmond Tutu. Deres eksempel har vist, hvordan den kristne tro, når den leves ud i sin konsekvens, overskrider vore kirkeskel og viser, at det at være kirke er at være til for andre, ligesom Kristus gav sit liv for at frelse verden. Efter tjenesten i kirken inviterede den svenske menighed som sædvanlig til svensk kirkekaffe med "kanelbullar"  i Sverigessalen .


Af: Dorte Kobbeltvedt Madsen, formand for Alban- og Sergejsamfundet
Deltag i den årlige økumeniske kirkevandring tirsdag d. 25. januar kl. 18:30 i København. Kirkevandringen går fra kirke til kirke fra Folkekirken, Metodistkirken, Den Russisk-Ortodokse kirke, Den Romersk-Katolske kirke, Den Anglikanske kirke til Svenska Kyrkan. Undervejs er der bønner og sange fra den pågældende kirkes tradition. I 2010 deltog ca. 500 mennesker i vandringen i frost og sne. Derfor: Husk varmt tøj! >>

Vandringen er en del af den Økumeniske Bedeuge som i 2011 internationalt samles om temaet fra Apostlenes Gerninger 2:42-47 hvor det fortælles om den tidlige kirke: at de ’holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne’ og at de havde alt til fælles og hjalp enhver der trængte.
Alban og Sergijsamfundet er arrangør.

Se mere på hjemmesiderne www.albanogsergijsamfundet.dk
og på www.oikoumene.org og www.danskekirkersraad.dk (om den økumeniske bedeuge)

Vi glæder os til at gå sammen!