Tag arkiv for “ interreligiøs dialog “

Grænser til debat

Mere end 300 deltagere var med, da Køge Provsti inviterede til en dag med fokus på grænser. Det blev til en flot gudstjeneste med kor, præster og menigheder fra alle provstiets kirker. Efterfølgende var alle inviteret til debat om grænser – om de fysiske, nationale, personlige grænser og grænser mellem forskellige religiøse retninger.

Imam Naveed Baig, tidligere overrabbiner Bent Lexner og generalsekretær Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd reflekterede over begrebet grænser – de personlige grænser, de nationale grænser, grænser mellem troende mennesker.

Grænser skaber identitet. Inden for troen er der grænser. Med tre repræsentanter fra tre forskellige trossamfund, en muslim, en jøde og en kristen blev det tydeligt, at der er grænser også i dialogen. 

Dialog er at bygge bro over grænser. Ingen af os er det hele. Vi kan altså skelne mellem os – vi har forskellige udgangspunkter for vores tro. Det økumeniske arbejde i Danske Kirkers Råd, hvor de forskellige kirker har deres særlige kendetegn og identitet, arbejder vi også på tværs af grænser. Det gør vi også i vores samarbejde med Muslimernes Fællesråd og Det Jødiske Samfund.

Mads Christoffersen sagde bl.a. i sit oplæg, at ’en sund dialog anerkender grænserne i betydning af identiteten, men sætter ikke mure op mellem parterne. Vi kan på den ene side ikke lukke øre og øjne over for, at der er forskelle. På den anden side må vi også gå til hinanden i nysgerrighed og åbenhed: Hvad forener os og hvad adskiller os? Hvad kan vi være sammen om på trods af vores forskelle? I mødet med den anden må vi være parate til, at vores grænser kan rykkes. Vi er ikke fuldendte og må derfor være åbne overfor, at andre også har en del af sandheden. Vi kan blive overrasket, se tingene på en ny måde, blive klogere, komme frem til nye erkendelser’. 

Når grænser bliver til mure enten i helt konkret forstand eller i overført betydning, afskærer vi os for at bruge grænsen som mulighed for at møde den anden og se mennesket i den anden, men afsondrer os i stedet og skaber fjendebilleder. Når vi bygger mure, bygger vi også fjendebilleder – den anden er alt det modsatte af, hvad jeg selv er. Billedet af mennesket på den anden side af muren bliver min egen modsætning; god – ond, civiliseret – uciviliseret, fornuftigt-ufornuftig. Men det gælder også i samtalen med mennesker af anden tro. Her er det vigtigt, at vi ikke ignorerer forskellen eller grænserne, men heller ikke bygger mure omkring os og skaber fjendebilleder. Begge dele er på hver sin måde et udtryk for en blindhed – at vi ikke nysgerrigt går den anden i møde, fortæller og lytter. 

Og der blev lyttet og stillet spørgsmål i Køge. Det blev til en frugtbar samtale mellem de tre repræsentanter fra hver deres trosretning og de mange fremmødte. 

Oplæg om håb

Danske Kirkers Råds sekretariat har desuden været ude at holde oplæg om håb på Sankt Lukas Stiftelsen i oktober måned. Hanna Smidt holdt således oplæg om håb som respons på Mattias Söderbergs, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, oplæg om klimakrisen. Desuden holdt Mads Christoffersen oplæg om håb i religionsdialogen som respons på journalist Anders Jerichows oplæg om Mellemøsten. 

Sekretariatet tager gerne mod andre invitationer til at komme ud og fortælle om vores arbejde i Danske Kirkers Råd.  

Skænding af muslimske grave

Kontaktgruppen for Muslimske og Kristne religiøse ledere er rystet over nattens omfattende hærværk mod den muslimske begravelsesplads i Brøndby vest for København. Omkring 50 grave er blevet væltet og knækket og blomsterkrukker smadret.

Pressemeddelelse 6. juni 2015

De pårørende er i chok og sorg over skændingerne, og det brede muslimske samfund stiller sig uforstående overfor, at et så omfattende hærværk rettet mod en specifik muslimsk gravplads blot betegnes som drengestreger af politiet.

Kontaktgruppen udtrykker sin medfølelse med de pårørende og med det muslimske samfund og kan kun fordømme det grove overfald, der må betegnes som en hadforbrydelse vendt mod muslimer. Vi opfordrer alle uanset tro og baggrund til at stå sammen imod vold, had og forsøg på at så splittelse mellem os som mennesker i det danske samfund.

Der vil blive holdt en mindehøjtidelighed for de afdøde på den muslimske gravplads i Brøndby søndag den 7. juni kl. 15 på Brøndbyvestervej 180. Alle uanset religion, etnicitet og politisk tilhørsforhold,
er inviteret til at deltage i markeringen. Det vil være muligt at tænde lys og lægge blomster udenfor gravpladsen, da man ønsker at respektere gravpladsens ro samt forskellige trosfortolkninger. Bannere og lignende frabedes.

Kontaktgruppen for Muslimske og Kristne religiøse ledere:

Domprovst Anders Gadegaard, Formand for Danske Kirkers Råd, Formand for Kontaktgruppen
Dr. Asmat Mojaddedi, Muslimernes Fællesråd, Formand for Kontaktgruppen
Birte Jacobsen, Folkekirken
Peter Götz, Det Danske Missionsforbund
Erling Tiedemann, Den Katolske Kirke
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Sami Kücükakin, Formand for Muslimernes Fællesråd
Gina Al-Farra, Dansk Islamisk Råd
Stine Høxbroe, Muslimernes Fællesråd

Kontaktgruppen har eksisteret siden 2008 som et initiativ mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd for at styrke samarbejde og gensidig forståelse på tværs af religiøse tilhørsforhold.

Muslimer og kristne opfordrer til sammenhold efter drab på filminstruktør og jødisk sikkerhedsvagt

Danske Kirkers Råd og Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne, som består af valgte repræsentanter for danske muslimske trossamfund og kristne kirker, er rystet over det seneste døgns begivenheder i København. Vi har de dræbte og deres pårørende i vores tanker, og beder for dem. Samtidig opfordrer vi til fællesskab og sammenhold i Danmark.

Angrebet på et debatarrangement, hvor en filminstruktør blev dræbt og flere politifolk såret og siden angrebet på synagogen, hvor en vagt blev dræbt og yderligere politifolk såret vækker afsky både herhjemme og ude i verden – og med rette.

Vi må alle som medborgere værne om demokratiet og om retten til at samles for at udveksle meninger eller for at praktisere vores tro uden frygt for at miste livet. Angreb som dem, der er sket i København er et angreb på medmenneskeligheden. Derfor er det vigtigt, at vi på tværs af religiøse og politiske skel står sammen for fredelig sameksistens og respekt for frihed og demokrati. Uenighed skal udtrykkes i samtale – ikke i vold og angreb.

Vores Gudstro kalder på forsoning, fællesskab og medmenneskelighed i troen på, at vi som Guds skabninger alle er ligeværdige mennesker. Vi, som tilhører kristendommen eller islam, er sammen med jøderne børn af Abraham og burde holde af hinanden, hjælpe og støtte hinanden. I dag er vi alle ét med familien på Østerbro og ét med den jødiske familie i sorgen over tabet af de to mænd.

Danske Kirkers Råds forretningsudvalg og Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne.

  
Yderligere information

Domprovst Anders Gadegaard: 21 48 97 95
Formand for Danske Kirkers Råd

Sami Kücükakin: 26 17 53 05
Formand for Muslimernes Fællesråd


Pressemeddelelse vedrørende Charlie Hebdo

Muslimer og kristne tager skarpt afstand fra terrorangreb og opfordrer til sammenhold. Udtalelse fra Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne, som består af valgte repræsentanter for danske muslimske trossamfund og kristne kirker, tager skarpt afstand fra terrorhandlingen i Paris den 8. januar 2015, hvor 11 ansatte på satiremagasinet Charlie Hebdo og en politimand blev dræbt og fra det efterfølgende drab på en politikvinde samt de følgende gidseldramaer, hvor yderligere 4 uskyldige mistede livet.
 
Vi må alle som medborgere værne om demokratiet og det enkelte menneskes ret til at udtrykke sig uden frygt for at miste livet. Et angreb som det i Paris er et angreb på medmenneskeligheden. 17 uskyldige mistede livet, men katastrofen risikerer at blive endnu større. Mistillid, frygt og foragt mellem mennesker risikerer at brede sig. Derfor er det vigtigt, at vi på tværs af religiøse og politiske skel står sammen for fredelig sameksistens og respekt for demokratiet og dets udtryksformer. Uenighed skal udtrykkes i samtale – ikke i vold og angreb.
 
Vi har de dræbte, deres pårørende og kolleger i vores tanker, og vi beder for dem. Vi opfordrer til besindelse ikke bare i Frankrig, men også herhjemme og resten af Europa. Hævn og mistro er ikke en løsning. Den vej gavner intet, men vil blot føre til mere ufred og større splittelse. Vi tager afstand fra, at mennesker bruger religion som påskud til så frygtelige gerninger som at tage andres liv. Det udspringer ikke af tro, men af vantro. Islam og Kristendom kalder på forsoning, fællesskab og medmenneskelighed i troen på, at vi som Guds skabninger alle er ligeværdige mennesker. 
 
Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har eksisteret siden 2008 som et initiativ mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd for at styrke samarbejde og gensidig forståelse på tværs af religiøse tilhørsforhold. 
 
På vegne af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne

For yderligere information:

Domprovst Anders Gadegaard: 21 48 97 95 
Danske Kirkers Råd
Formand for Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne

Se udtalelsen her

Dialogkonference i Istanbul

Kristne og muslimske repræsentanter fra Danmark og Mellemøsten mødtes i Istanbul 10-13 november 2014 til dialogkonference med temaet ’Growing together – confronting mutual challenges’. Det var den tredje konference, som Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har arrangeret sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue.

’Growing together – confronting mutual challenges’ var overskriften på denne tredje dialogkonference, som Danske Kirkers Råd var medvært på sammen med Muslimernes Fællesråd – gennem Kontaktgruppen – i samarbejde med vores mellemøstlige partner Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. 50 kristne og muslimske deltagere var med fra Danmark, Norge, Libanon, Syrien, Irak, De forenede arabiske emirater, Jordan, Saudi Arabien, Egypten og Tyrkiet.  

Konferencen fandt sted i en tid, hvor den arabiske verden gennemlever uro og konflikter, der ikke bare påvirker bevægelserne i regionen, men også har betydning i en dansk sammenhæng. I lyset af den politiske situation belyste konferencen tre hovedområder – nemlig konflikters betydning for adskillelse mellem religiøse grupperinger, udvandringens og indvandringens betydning for religiøse samfund og endelig den skepsis og radikalisering, der sker i mødet med den religiøse anden. 

Konferencen var bygget op over en række hovedoplæg ved eksperter og religiøse repræsentanter efterfulgt af samtaler i mindre grupper på tværs af religiøse og nationale tilhørsforhold. 
Konferencens deltagere vedtog en fælleserklæring, der lægger vægt på den interreligiøse dialog og samarbejde som helt nødvendigt for at opnå fred og retfærdighed og for at fremme den gensidige forståelse på tværes af religiøse forskelle. Ved fraværet af et lov og orden i konfliktområder er der brug for aktivt at samarbejde for at fremme frihed, lighed og gensidig respekt på tværs af religiøse tilhørsforhold. 

Konferencens deltagere understregede desuden det store tab for området, at så mange kristne forlader sit hjemland, hvor de historisk har deres rødder og hvor de bør have deres frihed og ret til fuldt ud at udøve deres tro og religiøse praksis. 

Konferencen er en opfølgning på de to konferencer, som Kontaktgruppen var medvært for i 2012. Konferencerne er finansieret af Udenrigsministeriet. 
Læs mere om konferencen her – samt hele erklæringen fra Istanbul

Kristne og muslimske ledere ønsker samarbejde

Vi er i denne tid vidne til, hvordan voldelige konflikter breder sig i Mellemøsten. Konflikter, hvor religiøs overbevisning og politisk ståsted bruges som markører for hvem, der er venner, og hvem der er fjender. Konflikter, der leder til religiøs og politisk forfølgelse og sender millioner af mennesker på flugt.

Den 10-13. november 2014 afholdes en interreligiøs dialogkonference for 50 kristne og muslimske ledere, akademikere og aktivister fra Danmark og den arabiske verden. "Growing Together" er titlen på denne konference, der lægger vægt på det konkrete samarbejde mellem kristne og muslimer i en tid med politisk uro og konflikt. Konferencen vil se nærmere på, hvad det gør ved forholdet mellem religiøse grupper og hvordan kristne og muslimer kan støtte hinanden – ikke mindst set i lyset af religiøs og politisk radikalisering og udfordringer som følge af flygtningestrømme og migration.

Oplæg på konferencen
På konferencens første dag vil deltagerne blive præsenteret for en række oplæg om tre udvalgte temaer, som vil blive debatteret i mindre grupper de efterfølgende dage. Hvert tema belyses med oplæg fra dansk og arabisk side. Oplæggene fokuserer på 1) Konflikters betydning for adskillelse af religiøse og etniske grupper, 2) Udvandringens og indvandringens betydning for religiøse og sociale samfund og 3) Skepsis over for 'den anden' og tendenser til polarisering og radikalisering. Oplægsholderne tæller religiøse repræsentanter, forskere og repræsentanter fra organisationer med engagement i Mellemøsten.

Arrangører
For konferencen står Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. Konferencen er finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet og er en opfølgning på konferencer afholdt i Beirut og København i 2012. Konferencen følges op af endnu en konference i København i efteråret 2015.


Deltagere
Konferencen holdes i Istanbul, hvis geografiske placering er med til at symbolisere det fysiske og intellektuelle møde mellem Europa og Mellemøsten. Mange af deltagerne deltog også i konferencerne i 2012, mens andre er inviteret for første gang. Deltagerne er inviteret ud fra et ønske om en vis repræsentativitet blandt forskellige kristne og muslimske retninger samtidig med at arrangørerne har skævet til deres engagement i netop de spørgsmål, som konferencen vil beskæftige sig med. Ud over religiøse repræsentanter er også en række forskere og aktivister inviteret med. Deltagerne kommer fra Danmark, Norge, Libanon, Syrien, Irak, Jordan, Egypten, Tyrkiet og Emiraterne.


Fokus på samarbejde
Konferencen vil ikke primært lægge vægt på fælles udtalelser, således som det var tilfældet ved de foregående to konferencer. I stedet vil den fokusere på samtalen i mindre grupper og se fremad på, hvordan vi kan dele erfaringer og visioner for fredelig sameksistens og forpligtende fællesskaber i tiden fremover. Et netbaseret forum for samtaler er oprettet til at dele sådanne tanker og konkrete erfaringer efter konferencen. Det vil samtidig virke som optakt til den afsluttende konference i København i 2015.

Læs mere på www.danisharabdialogue.org

Vellykket dialogmiddag for muslimer og kristne

Den 4. september 2014 holdt Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne en dialogmiddag i Apostelkirken. Kontaktgruppen arrangerer sådanne middage en gang om året. Sted og deltagere skifter fra gang til gang, idet man forsøger at inkludere så mange interesserede i dialogen som muligt.

Denne gang fandt middagen sted i Apostelkirkens lokaler på Vesterbro, hvorfor invitationen først og fremmest gik ud til kristne menigheder samt muslimske moskeer og foreninger på Vesterbro. Tilstede var deltagere fra Vesterbro Menighedsråd, Københavns Frikirke, Apostelkirken, Jesu Hjerte Kirke, Mødestedet, Tyrkisk Islamisk Kulturforening, Madni-moskeen, Den Marokkanske Moske, Dialogforum, Dansk Islamisk Råd, Pakistan Welfare Society, Muslimernes Fællesråd, Danske Kirkers Råd, Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne mfl.

Gæsterne blev budt velkommen af Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd, og Sami Kücükakin, formand for Muslimernes Fællesråd. Derefter stod programmet på indisk buffet og middagssamtale.

Efter middagen inviterede indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen gæsterne ind i Apostelkirken, hvor de fik indblik i kirkens historie og Kirkefondets aktiviteter omkring år 1900. Det var en periode, hvor den københavnske befolkning voksede eksplosivt som følge af indvandring fra hele landet, hvilket gav behov for et større antal kirker, der ofte blev placeret mellem almindelige bygninger for at passe ind i bybilledet, som det skete med Apostelkirken.

Derefter blev samtalen ledt over på en besøgsrunde, der fandt sted januar-marts 2013, på initiativ af Vesterbro Bykirke i samarbejde med Mødestedet. Besøgsgruppen bestod af Anton Pihl, menighedsrådsnæstformand i Vesterbro Sogn, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann, leder af Mødestedet Thyra Smidt og imam Naveed Baig.


Besøgsrunden havde til formål at skabe overblik over muslimske menigheder i bydelen, at lytte til imamers og moskebestyrelsers historie og erfaringer samt til deres forventninger til Folkekirken som Vesterbros majoritetsreligion.

I stort set alle moskeer blev der lagt vægt på de unges udfordringer med skolegang, hverdagsliv og kriminalitet. Flere imamer udtrykte bekymring overfor den stigende materialisme og sekularisering i samfundet. Alle moskeer udtrykte bekymring for, at de unge kunne havne uden for samfundet, og arbejdede på at give dem et sundt alternativ, hvor troslivet var i fokus.

En idé, der opstod under besøgsrunden, var at arrangere en fælles ’moske-kirke vandring’, hvor man går fra sted til sted og besøger skiftevis en moske og en kirke på Vesterbro. Niels Nymann Eriksen genfremførte forslaget ved dialogmiddagen og foreslog at lægge sådan et arrangement på Store Bededag. Forslaget blev positivt modtaget af de tilstedeværende repræsentanter for moskeerne.

Samtalen fortsatte i Apostelkirkens lokaler, hvor gæsterne blev underholdt af arabisk harpespil (kanun) ved Lars Bo Kujahn. Derefter fulgte koranrecitation ved imam Sedat Aydinli og salmesang ved Elisabeth Ørsnes Gadegaard.

De to værter afrundede arrangementet sent på aftenen, men Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne opmuntrer til, at samtalen fortsætter på bloggen: www.kristmus.dk

Danske Kirkers Råd opfordrer til solidaritet med forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter

Danske Kirkers Råd opfordrer til solidaritet med forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter i Irak.

Et enstemmigt råd besluttede på sit møde den 27 august 2014, at tage skarpt afstand fra forfølgelsen af minoriteter i Irak og opfordrer samtidig til international solidaritet og handling.

I den fælles udtalelse hedder det:

’Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Folk flygter i tusindtal, andre bliver taget til fange og mange har mistet livet ved brutale drab. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats mod denne militaristiske bevægelse. Det er dybt bekymrende, at steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder, nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Vi opfordrer sammen med Kirkernes Verdensråd, Vatikanet, Evangelisk Alliance og kirkeråd rundt om i verden alle kristne menigheder til at gå i forbøn for og vise solidaritet med de undertrykte og forfulgte i Irak. Desuden opfordrer vi til at støtte de initiativer, som ngo’er, missionsselskaber og kirkelige nødhjælpsorganisationer har taget sammen med lokale partnere i Irak til for at hjælpe mennesker på flugt. 

Samtidig opfordrer vi til samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i fælles indsat for at sikre de religiøse og etniske minoriteters rettigheder, værdighed og overlevelse i Irak.’ 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale råd af kirker og kirkelige organisationer med 15 kirkesamfund og 45 kirkelige organisationer som medlemmer. Læs mere på www.danskekirkersraad.dk.


Læs udtalelsen her

Læs Kirkernes Verdensråds åbne brev her

Læs åbent brev fra Den Katolske Kirke her

Læs udtalelse fra Evangelisk Alliance her

Desuden henvises til hjemmesider for vores medlemskirker –og organisationer, der er involveret i Irak. 

Kristne og muslimer kalder til handling i Irak

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne udtrykker dyb bekymring over situationen i Irak. Vi tager skarpt afstand fra den forfølgelse af kristne, muslimske og andre religiøse og etniske mindretal, der finder sted og opfordrer til handling fra det internationale samfund.

Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak heriblandt Mosul, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats på tværs af religiøse tilhørsforhold. Det er dybt bekymrende, at steder som Mosul og andre steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Kontaktgruppen opfordrer derfor til handling mod disse overgreb og til, at kristne og muslimer i Danmark og rundt om i verden ikke bruger disse situationer som anledning til at så yderligere splid mellem mennesker af forskellige religioner, men i stedet til at bygge bro og stå sammen mod undertrykkelse af religiøse og etniske minoriteter.

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har eksisteret siden 2008 som et initiativ mellem Danske Kirkers Råd of Muslimernes Fællesråd for at styrke samarbejdet og gensidig forståelse på tværs af religiøse tilhørsforhold.

Læs hele udtalelsen fra Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne her.

Dansk deltagelse ved amerikansk dialogkonference

Mads Christoffersen skriver fra grænsen mellem USA og Canada, hvor han netop har deltaget ved en interreligiøs konference. Mads er inviteret til at tale om erfaringer fra dialogen mellem kristne og muslimer i Danmark. Erfaringer, som Danske Kirkers Råd ifølge deltagerne kan være stolte af og burde udbrede kendskabet til.

Fader Treacy byder mig velkommen i døren. Jeg er kommet direkte fra trafiklarmen i Seattle og befinder mig nu langt ude i skoven i bjergene på grænsen til Canada. Her ligger det interreligiøse center Camp Brotherhood omgivet af enorme fyrtræer. På en lille mark går grise rundt sammen med køer og lamaer. Det er den skønneste idyl.

Reformationsplaner
Jeg falder hurtigt i snak med Fader Treacy, der straks spørger, hvad vi har af planer i Danmark til at fejre 500-årsjubilæet for reformationen i 2017 i en økumenisk sammenhæng. Selv går han nemlig med planer om en stor fejring, men også en tid til heling af sår og splittelse. Han vil gerne invitere mig til at være med til den tid. Han er knivskarp og det slår mig først, da han nævner, at han har været præst i Den Katolske Kirke i staten Washington i mere end 70 år, at han virkelig er 94 år gammel – og ikke desto mindre er i gang med at lægge planer for reformationsjubilæet om fire år.

Tradition og inspiration på tværs
Ved åbningen velsigner tidl. Ærkebiskop Desmond Tutu konferencen og dens deltagere ved en direkte transmission fra Sydafrika. Camp Brotherhood danner i denne uge rammen om en interreligiøs konference under den lidt pompøse overskrift ”A Dawn of Interspirituality” med særlig fokus på de forskellige religioners spiritualitet, og hvorledes vi kan lade os inspirere af de forskellige traditioner og samtidig være tro mod vores egen tradition og religiøse ståsted. Konferencen ligger i forlængelse af den katolske munk Thomas Keatings interreligiøse Snowmass-konferencer, der nu har kørt i mere end 30 år. Her er jødiske rabbinere, muslimske imamer, kristne præster, lærde hinduer, buddhister og åndelige ledere fra den lokale indianerstamme og desuden en større forsamling af lægfolk fra mange forskellige religiøse retninger.
Dagligt er der oplæg, bøn og ikke mindst samtaler på kryds og tværs blandt de godt 200 deltagere på konferencen. Det er primært amerikanere, der er med, men vi er en håndfuld europæere og en gruppe fra Indien og Sydafrika. 

Fra TV-show til virkeliggørelse af en vision 
Centeret har ligget her i 40 år grundlagt af Fader Treacy selv sammen med Rabbi Levine for at virkeliggøre og udbrede samtalen og samhørigheden på tværs af religiøse forskelle. De to havde sammen et fjernsynsprogram ”Challenge” i 14 år, hvor de tog en række emner op til debat belyst fra forskellige religiøse vinkler. De vandt en Emmy for programmet ”Who killed Jesus?”.  Da programrækken stoppede, begyndte man opbygningen af dette smukke center.

Fra inderlighed til ydre handling
Oplæggene dækker hele spekteret mellem det indadvendte spirituelle og mysticisme i kristendom, Islam og jødedom til eksempler på, hvad dialogen kan føre med sig til endelig det helt lavpraktiske. Søster Lucy fra Bombay fortæller om, hvordan hun som katolik leder et børnehjem for mere end 700 børn i Bombays slum sammen med sit personale fra mange forskellige religiøse retninger. Rabbi Ted Falcon fortæller om, hvordan han sammen med bl.a. Imam Jamal Rahman leder et interreligiøst intstitut i Seattle for alle med interesse for de tre abrahamitiske religioner og for forholdet mellem dem. 

Erfaringer fra Danmark vinder genklang
Jeg selv er inviteret med på konferencen for at tale om Danske Kirkers Råds arbejde med dialog gennem Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne – ikke mindst vores samarbejde med Mellemøsten. Med udgangspunkt i ’karikaturkrisen’ i 2005-6 fortalte jeg om, hvordan vi siden da i Danmark havde arbejdet for at styrke forholdet mellem kristne og muslimer både i Danmark og i Mellemøsten. Jeg fortalte om vores to konferencer, hvad der kom ud af dem og om håbet for de kommende konferencer i 2014-15. 

Overvældende reaktioner
Reaktionerne på oplægget var overvældende. Det stod overraskende skarpt i deltagernes bevidsthed, hvordan krisen dengang fik lov til at eskalere og hvordan det var med til at styrke mistilliden mellem Mellemøsten og Vesten og mellem muslimer og kristne. På den baggrund var der flere af deltagerne både kristne, muslimer og jøder, der direkte opfordrede os til at komme endnu bredere ud med vores budskab om dialog og samarbejde – om forpligtende partnerskaber på tværs af religiøse tilhørsforhold – ikke mindst i en amerikansk sammenhæng. En forlægger fra New York spurgte mig opfordrende, om vi dog ikke havde overvejet at skrive en bog om vores erfaringer, hvorefter han gav mig sit visitkort. 

Et nyt pinseunder?
200 deltagere er på vej hjem igen efter seks meget intense dage med godt 70 oplæg, bønner, salmer, stilhed, gåture i skoven og ikke mindst gode samtaler. Om der virkelig er tale om en ny æra for interspiritualitet er vanskeligt at sige, men det er tydeligt, at deltagerne ser en ny tid for interreligiøs forståelse og læring er på vej.

På vej ud af døren giver Fader Treacy mig en artikel fra en katolsk avis med overskriften ”Lutheranere og katolikker begraver fjendskabet” og minder mig om, at jeg skal huske at komme med som taler på hans konference i 2017. ”Måske et nyt pinseunder er på vej”, siger han smilende, mens han peger ud på de mange religiøse repræsentanter, ”pludselig forstår vi hinandens ellers så forskellige sprog og udtryk”.