Tag arkiv for “ folkemøde “

Mød os på Folkemødet

​Igen i år er Danske Kirkers Råd med på Folkemødet på Bornholm. Det er den 15-18 juni 2017 og som de tidligere år er vi medarrangører af det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med en bred vifte af kirkesamfund og kirkelige organisationer. Kom forbi til en af de mange spændende debatter eller til en snak med de mange arrangører og frivillige i teltet. Du finder os på plads J31 på Kæmpestranden. Danske Kirkers Råd står for de to første samtaler i teltet Mellem Himmel & Jord på åbningsdagen for Folkemødet torsdag den 15 juni.

Danmark – et kristent land? 

’Danmark er et kristent land’ står der i regeringsgrundlaget, men hvad betyder det? Hvordan harmonerer temaet med den mistænkeliggørelse af det religiøse, som vi oplever i for eksempel ’Imamlovgivningen’? Kan vi bibeholde ånds- og trosfriheden i takt med det, som nogen beskriver som en øget sekularisering? Kan et land være kristent – er det ikke kun mennesker, der kan være kristne? Er det et udtryk for at religionen fylder så meget hos den enkelte og i samfundet som sådan, at vi kan definere Danmark som kristent? På den anden side har vi Imamlovgivningen, som mange religiøse ledere – heriblandt biskopper, præster og organisationsledere – har kritiseret i skarpe vendinger for at være religionsfjendtlig og mistænkeliggørende over for religiøse forkyndere. Er den lovgivning et udtryk for en øget sekularisering og fremmedgørelse af religion? Tilsammen rejser de to udviklinger spørgsmålet om ånds- og trosfrihed. Kan den bibeholdes og udvikles eller går vi mere ensrettede tider i møde, hvor det religiøse i udgangspunktet mistænkeliggøres og skal forsvare sig selv?
I debatten deltager: Tidl. Kirkeminister Bertel Haarder, biskop Peter Skov-Jakobsen, generalsekretær Michael Wandt Laursen (Frikirkenet) og leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank.
Debatten ledes af journalist Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1. Læs mere her.

Er næstekærligheden til forhandling?
Historien om næstekærlighed er historien om den barmhjertige samaritaner, som må hjælpe. Og således er forestillingen om næstekærlighed: Du har intet valg – du er forpligtet over for din næste. Men hvad betyder kravet om næstekærlighed i dag – for os som enkelt mennesker og som samfund? Hvor mange kan vi hjælpe? Hvordan viser vi næstekærlighed over for mennesker på flugt, der sulter, fattige herhjemme og ude i verden? Hvad havde samaritaneren gjort, hvis det havde været 5 millioner, der alle havde lige meget brug for hjælp? Kan næstekærlighed gradbøjes, så den passer til situationen? Hvis næstekærlighed er til forhandling, hvem kan og bør vi så hjælpe? Kan vi overhovedet bruge forestillingen om næstekærlighed til noget i en verden fuld af modsigelser og valg? Hvordan vælger de kirkelige organisationer med nødhjælp ude i verden eller socialt engagement herhjemme, mellem hvad der kan og skal gøres? Og kan vi fastholde næstekærlighed – ud
I samtalen deltager: Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Helle Jarlmose, Generalsekretær i KFUKs sociale arbejde. Mickey Gjerris, Etiker. 
Samtalen ledes af journalist Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1.

Læs mere her
Læs om teltet Mellem Himmel & Jord her

Folkemøde for fulde huse

Danske Kirkers Råd var med på Folkemødet for fjerde år i træk i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med 10 andre kirkelige organisationer og kirkesamfund. I alt deltog 100.000 mennesker på Folkemødet 2015 til godt 2600 arrangementer.

Hverken folketingsvalg eller det ekstraordinære sikkerhedsopbud lagde en dæmper på stemningen på dette års Folkemøde. Solen skinnede og stemningen var igen i år præget af samtaler og samvær, mødet mellem nye og gamle bekendtskaber og et utal af spændende debatter og arrangementer. Det var helt umuligt at nå at være med i alle de arrangementer, der måtte vække ens interesse, da foreninger, organisationer, partier og mange andre sammenslutninger mødtes på kryds og tværs gennem fire dage på Bornholm.

Det er femte år, der holdes Folkemøde i Allinge. Danske Kirkers Råd har været med de sidste fire år i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord, efter Bertel Haarder efter Folkemødets begyndelse efterlyste kirkelig deltagelse. Udover det økumeniske telt er der en række andre kirkelige aktører tilstede på Folkemødet. Folkekirken har sit eget telt ligesom også Grundtvigsk Forum, mens andre som Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, FDF og mange andre på den ene eller anden måde er med i debatter.

I år var Danske Kirkers Råd med til at sætte fokus på nogle af de arbejdsområder, som vi i det daglige arbejder med. Det gælder f.eks. trossamfundenes vilkår i Danmark og kirkernes klimaengagement. Desuden åbnede vi teltets mange debatter med en samtale om religion og medierne, hvor bl.a. Danske Kirkers Råds formand Anders Gadegaard deltog. I teltet Mellem Himmel & Jord var der desuden spændende debatter om aktiv dødshjælp, det armenske folkedrab, religionsfrihed og meget mere. Vi sluttede Folkemødet af med en flot økumenisk gudstjeneste med deltagere fra en meget bred vifte af kirker. Jann Sjursen, generalsekretær i Caritas og formand for Rådet for Socialt Udsatte, prædikede ved gudstjenesten.

Teltet Mellem Himmel & Jord havde igen i år et glimrende samarbejde med de andre kirkelige telte bl.a. ved at arrangere debatter sammen. Sådan er vi med til at styrke fokus på det, vi som kirker og kirkelige organisationer synes er vigtigt at sætte fokus på. Teltet var særdeles godt besøg med op mod 3000 gæster dagene igennem. Takket være en stor gruppe af 70-80 frivillige fra de bornholmske frikirker kørte aktiviteterne i teltet og der var kaffe og kage til alle, der kiggede forbi.

Folkemødet viste igen, hvor stor efterspørgslen er på den gode samtale mellem interesseorganisationer, eksperter og politikere. Selvom Folkemødet i år var præget af en del afbud i sidste øjeblik fra politikere, der skulle ud i landet og føre valgkamp, havde det ingen negativ betydning for debatterne undervejs. Her var engagementet højt og teltet var stort set fuld hver gang en ny debat skulle begynde. Med Folkemødet har kirkerne og de kirkelige organisationer en oplagt mulighed for at sætte fokus på det, der brænder på og indgå i dialog og netværk med alle, der måtte være interesseret i samarbejde om netop de områder. Konkret er Danske Kirkers Råd således med til at styrke det kirkelige samarbejde og med til udadtil at gøre opmærksom på den kirkelige dagsorden, vi har som økumenisk paraply organisation.  

Se debatterne fra Mellem Himmel & Jord her
For yderligere information: mc(at)danskekirkersraad.dk

Fuldt hus på Folkemødet

Danske Kirkers Råd var med på Folkemødet 2014 i det økumeniske telt Mellem Himmel og Jord sammen med en række kirkesamfund og kirkelige organisationer. Det blev til fire dage med gode debatter, en økumenisk gudstjeneste og masser af musik.

”Hvor var det godt, at I som kirker tog mod invitationen om at komme med på Folkemødet”, sagde Bertel Haarder på vej ud af Allinge Kirke efter en flot økumenisk gudstjeneste på Folkemødets sidste dag. Han var inviteret til at prædike ved gudstjenesten, der samlede de mange kirkelige aktører på dette års Folkemøde. Det blev en fin gudstjeneste i en tætpakket kirke.

Skarpe debatter
Danske Kirkers Råd var med for tredje år i træk og stod sammen med de øvrige arrangører af teltet Mellem Himmel og Jord for debatter om religion i det offentlige rum, religionsfrihed, menneskehandel og endelig en samtale mellem tre politikere om hvad de bibelske fortællinger betød for dem. 

Debattemaerne var valgt ud fra, hvad der samlede de forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer i teltet. Klaus Wivel var med i en af debatterne om religionsfrihed ud fra sin bog ’Den sidste nadver’ om de kristnes forhold i Mellemøsten. Han var i debat med bl.a. Nik Bredholt fra Danmission og politikerne Charlotte Dyremose (K) og Christian Juhl (E).  

Formålet med debatterne var at sætte fokus på de forskellige temaer for at gøre deltagerne klogere, men især at indgå i åben dialog med politikere for at få dem til at blive mere opmærksom på netop disse områder. 

Fangekoret greb forsamlingen

Men der var også tid til musik og sang. Kirkebandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro kom og spillede jazzede salmer og sange og koret Amazing sang gospel for fuld udblæsning. Det store trækplaster i teltet var Fangekoret fra Vridsløselille Fængsel. De sang egne sange og fortalte om livet som indsat. Teltet var fyldt fuldstændig op og folk stod i horder udenfor for at høre sangene og de gribende fortællinger. 

Fællesskab i teltet

Teltet Mellem Himmel og Jord er et fællesskab af flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer. Danske Kirkers Råds sekretariat var især med til planlægningen af debatten om religionsfrihed, afholdelse af den økumeniske gudstjeneste og engagementet med bandet Konnect og Fangekoret. 

Folkemødet blev afholdt 12-15 juni 2014. I alt deltog næsten 90.000 mennesker til de mere end 2200 forskellige arrangementer. Udover teltet Mellem Himmel og Jord var de øvrige kirkelige telte Folkekirken, Grundtvigsk Forum, Folkekirkens Nødhjælp og Folk og tro. 

Læs mere om teltet Mellem Himmel og Jord, hvor du også kan se optagelser fra de forskellige debatter og øvrige arrangementer: www.himmel-og-jord.dk 

Bred kirkelig deltagelse ved Folkemødet

Danske Kirkers Råd var for andet år medarrangør af teltet Mellem Himmel og Jord på Folkemødet 2013. Her stod 12 kirker som f.eks. Baptistkirken og Pinsekirken og kirkelige organisationer som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp og Bibelselskabet for en række arrangementer gennem fire særdeles besøgte dage både i teltet og på Folkemødet generelt.

Teltet lå centralt placeret i Allinge Havn og med sin størrelse og åbning ud mod resten af Folkemødet. Her var der kaffe og kage fra morgen til aften, som mere end 80 frivillige fra de lokale frikirker stod for. Den service, der blev ydet i teltet var kun mulig takket være de mange lokale frivillige.

Stor bredde i arrangementerne

De deltagende kirker og kirkelige organisationer havde hver deres stand i teltet, ligesom også debatterne og samtalerne undervejs var arrangeret af de forskellige. Og det var næsten alt mellem himmel og jord, der blev drøftet med kirkefolk, fagfolk og politikere i en række spændende arrangementer. Danske Kirkers Råd var f.eks. arrangør af en spændende samtale om troens rolle for politikerne og deres politiske engagement. I samtalen deltog formand for folketingets kirkeudvalg Karen Klint (S) samt Mette Dencker (DF) og Helle Bonnesen (K). Simon Kangas Larsen fra DRs trosredaktion styrede samtalen.

Andre kirkelige partnere

Men kirkerne var ikke kun samlet i ét telt. De var fordelt ud over det store område, hvor Folkemødet foregik. Folkekirkens telt, som folkekirken.dk stod for, lå i den anden ende af havnen, mens Grundtvigsk Forum havde deres eget telt på vej ned mod Cirkuspladsen, hvor de store politiske taler blev holdt. Der var et godt samarbejde både før og under Folkemødet de kirkelige telte imellem. Grundtvigsk Forum og Danske Kirkers Råd stod f.eks. for en debat om Frihed lighed og religion og på Folkemødets sidste dag, var alle kirkelige aktører på Folkemødet med til fælles gudstjeneste i Stilhedens Katedral arrangeret af Danske Kirkers Råd og Københavns Stift.

Det er håbet, at flere kirkesamfund og kirkelige organisationer deltager næste år.

For yderligere information, kontakt generalsekretær Mads Christoffersen: mc(at)danskekirkersraad.dk

Foto: Mads Christoffersen

Flot gudstjeneste ved Folkemødet

Danske Kirkers Råd og Københavns Stift var arrangører af søndagens gudstjeneste ved Folkemødet på Bornholm. Stilhedens Katedral dannede rammen om en flot gudstjeneste med deltagelse af en vifte af kirkesamfund, der alle havde være stærkt repræsenteret ved Folkemødet.

Men med et fuldt kirketelt, to kor og en syngende menighed var det ikke lige frem stilhed, der prægede gudstjenesten, mens vinden rev godt i teltdugen. 

"Hvem ville leve i et samfund, hvor den fortabte ikke bliver fundet", spurgte biskop Peter Skov-Jakobsen i sin prædiken over teksten om det mistede får (Luk. 15,1-10).

Budskabet i både prædiken, bønner og bredden i gudstjenesten var inklusionen i Kristus - om at blive løftet op af sin ensomhed ind i fællesskabet. Således var dagens tekst, der fulgte højmessens tekstlæsninger oplagt til brug i gudstjenesten, hvor også Pinsekirken, Baptistkirken, Metodistkirken mfl. var repræsenteret.

Der blev uddelt nadver i teltet - og udenfor. Da teltet var fuldt til bristepunktet havde en større gruppe taget plads uden for ved teltets indgang, således at salmesangen nåede langt ud på pladsen med de mange andre af Folkemødets telte.

Gudstjenesten blev holdt i flot solskin over Bornholm.
Næste år bliver den kirkelige deltagelse endnu bredere. 

Hør gudstjenesten på DR P1
Se mere om gudstjenesten på TV2 (efter 1.43.20)

Danske Kirkers Råd var med på Folkemødet

Mads Christoffersen stod for den afsluttende økumeniske gudstjeneste på Folkemødet.

Sammen med 14 kirker og kirkelige organisationer var Danske Kirkers Råd medarrangør af teltet Mellem Himmel og Jord.

Folkemødet 14.-17. juni var endnu mere besøgt end selv de mest optimistiske havde gættet på. 32.000 mennesker var med til denne enorme begivenhed i den lille by Allinge på Bornholm. Et væld af debatter og andre arrangementer gav deltagerne mulighed for at høre på politikere og organisationsfolk inden for alle slags emner.

Danske Kirkers Råd var også med

Sammen med 14 kirker og kirkelige organisationer var Danske Kirkers Råd medarrangør af teltet Mellem Himmel og Jord. Teltet havde en ideel placering midt i havneområdet og dannede rammen om netværk blandt kirkefolk, organisationer og til politikerne. Hver dag var der debatter i teltet og hver aften sluttede med en reception, hvor der var mulighed for at stifte nye bekendtskaber eller møde gamle venner.

Et møde mellem engagerede mennesker

Folkemødet er en enestående måde at møde andre engagerede mennesker på og helt uformelt at drøfte fælles interesser med forskellige politikere. Mellem Himmel og Jord gav både kirkefremmede og kirkeligt engagerede mulighed for at blive klogere på dansk kirkeliv og hvilke aktuelle udfordringer, der er lige nu.

Relevante debatter om religionsfrihed og klima
Danske Kirkers Råd havde arrangeret to debatter med temaerne ”Religionsfrihed – og lighed? Religionerne og det danske” og ”Kloden, klimaet og kirken”. De andre kirkelige organisationer holdt også debatter og alle debatterne i teltet var velbesøgte og særdeles inspirerende. Desuden havde Danske Kirkers Råd arrangeret den afsluttende økumeniske gudstjeneste søndag formiddag. Ud over Danske Kirkers Råds arbejde i bred forstand blev der særligt gjort opmærksom på Grøn Kirke og Danske Kirkedage til dem, der besøgte standen.

Styrkelse af kirkeligt netværk
Planlægning og gennemførelse af kirkernes deltagelse i Mellem Himmel og Jord har i høj grad styrket det kirkelige netværk og større fortrolighed med f.eks. styrken ved netværkssamarbejdet i Danske Kirkers Råd. Det er planen, at Mellem Himmel og Jord også vil være til stede ved Folkemødet 2013.

Af: Mads Christoffersen

Læs mere
Læs mere om Mellem Himmel og Jord på www.himmel-og-jord.dk
Se debatter og gudstjeneste her: http://www.himmel-og-jord.dk/web-tv

Se billeder på Picasa

Links:
www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/466316:Danmark--Kirker-satser-massivt-paa-folkemoedet