SEKRETARIAT

Sekretariatet varetager det daglige arbejde i Danske Kirkers Råd. Alle spørgsmål og henvendelser kan rettes hertil, og sekretariatet vil så besvare direkte eller formidle den videre kontakt. ​

​Danske Kirkers Råds sekretariat er Grøn kirkelig Organisation. Læs mere om vores klima -og miljøpolitik her.

Mads Christoffersen
Generalsekretær
Tlf.: 26 70 02 46
E-mail:
mc(at)danskekirkersraad.dk

Mia Toldam Korsgård
Projektkoordinator
Tlf.: 28 11 48 86
E-Mail:
mtk(at)danskekirkersraad.dk

Maria Hellstrøm Pedersen
Administrativ Medarbejder
Tlf: 35 43 29 43
E-mail:
mp(at)danskekirkersraad.dk 


Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg

Tlf: 35 43 29 43
Mobil: 26 70 02 46
E-mail: dkr@danskekirkersraad.dk

Merkur Bank
Reg.nr: 8401. Kontonr. 1166299
IBAN: ​DK53 8401 0001166299

CVR-nr: 18724413