Sitemap

Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)

Økumenisk Forum er et samarbejdsforum for danske kirkelige organisationer. Her mødes repræsentanter fra 40 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg til for at drøfte fælles ønsker og behov og iværksætte fælles projekter. Du kan se alle medlemmer og repræsentanter i Økumenisk Forum her.

Økumenisk Forum vælger 5 repræsentanter til Rådet, som udgør et "Stående Udvalg". Se udvalgets medlemmer her.

Møder
Økumenisk Forum mødes én gang om året og sammen med Rådet to gange om året. Du kan downloade referater fra tidligere møder her.

Styrelsen for Danske Kirkedage
Danske Kirkedage er organisatorisk en del af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. Formanden og øvrige medlemmer af styrelsen vælges af Økumenisk Forum. Se styrelsens medlemmer her.

Arbejdsplan
Ved årsmødet 2011 vedtog Rådet og Økumenisk Forum arbejdsplan for 2014-2016. Arbejdsplanen konkretiserer de områder Danske Kirkers Råd skal arbejde med. Økumenisk Forum har 6 projektgrupper, som udfører arbejdet for forummets prioritetsområder: