Sitemap

   

  Nyhedsliste

  13-12-2010

  Visionsdag for Danske Kirkedage 2013

  Sæt kryds i kalenderen den 11. marts 2011. Kirker, organisationer, foreninger og netværk bag Danske Kirkedage inviteres til Visionsdag for at dele visioner for planlægning og indhold af Danske Kirkedage i Aalborg 2013. >>

  Læs mere


  13-12-2010

  Grøn Kirke netværker og vokser

  Arbejdet med Danske Kirkers Råds klimagruppe, Grøn Kirke, vokser støt. Vi nærmer os de første 100 grønne kirker i Danmark. I oktober holdt Grøn Kirke kursus og samlede godt 40 kirke og klima-interesserede fra hele Danmark. I Tjekkiet og Italien holder man øje med os i Danmark og er ved at indføre Grøn Kirke ordninger, der ligner vores. Læs de seneste nyheder fra Grøn Kirke. >>

  Læs mere


  07-12-2010

  Hvad skete der til klimaforhandlingerne i Mexico?

  Klimatopmødet i Cancun i Mexico er netop overstået. Folkekirkens Nødhjælps klimarådgiver, Mattias Söderberg, deltog i FNs klimatopmøde og bloggede derfra - læs hvordan han oplevede forhandlingerne. >>

  Læs mere


  03-12-2010

  Håb eller håbløshed i Korea?

  Da granatregnen for kort tid siden styrtede ned over den lille ø Yeonpyeong og den amerikanske flåde sender et hangarskab med 6.000 mand i stilling i Det Gule Hav, syntes håbet om fred og forsoning mellem Syd- og Nordkorea forsvindende lille. Ikke desto mindre deltog mere end 120 repræsentanter fra 50 forskellige lande fra 6 kontinenter til en konference i begyndelsen af november i Seoul om kirkernes rolle for fred og forsoning - heriblandt Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen. >>

  Læs mere


  03-12-2010

  Kirkevandring på tværs af kirkeskel

  Deltag i den årlige økumeniske kirkevandring tirsdag d. 25. januar kl. 18:30 i København. Kirkevandringen går fra kirke til kirke fra Folkekirken, Metodistkirken, Den Russisk-Ortodokse kirke, Den Romersk-Katolske kirke, Den Anglikanske kirke til Svenska Kyrkan. Undervejs er der bønner og sange fra den pågældende kirkes tradition. I 2010 deltog ca. 500 mennesker i vandringen i frost og sne. Derfor: Husk varmt tøj! >>

  Læs mere


  03-12-2010

  Ingen økumeni = ingen kirke

  "Hvordan kan vi som kirker i Danmark tale om forsoning, når vi netop er kirker og ikke én kirke?", spørger Sofie Vestergaard Eriksen fra Økumenisk Ungdom, der for første gang deltog på det årligt tilbagevendende "Økumenisk Efterårskursus" i november 2010. Læs hvordan Sofie tager pulsen på økumeni i Danmark og på årets tema: "Religion - kilde til konflikt eller kilde til forsoning?". >>

  Læs mere


  02-12-2010

  Welcome to Lebanon!

  Hvert år uddeler Danske Kirkers Råd legatportioner gennem Det Økumeniske Studielegat. Teologistuderende Sarah Lodberg skriver fra Beirut om at kende forskel på syrisk ortodokse, assyrisk katolske, syrisk katolske og assyrisk ortodokse på sit studieophold på det økumeniske Near East School of Theology. >>

  Læs mere


  01-12-2010

  Messe for kaldæiske kristne

  Den Romersk-Katolske Kirke inviterer til messe for kaldæiske kristne torsdag den 16. december. Baggrunden er, at der i oktober blev dræbt et antal kaldæiske kristne i en kirke i Bagdad. >>

  Læs mere


  01-12-2010

  Hvor er de unge, der er interesseret i økumeni?

  Det spørger Økumenisk Ungdom om og inviterer unge under 30 år til at melde sig ind. Økumenisk Ungdom er nemlig i fare for at miste sit tilskud, hvis ikke de finder 60 nye medlemmer inden nytår. Har du lyst til at melde dig ind eller give et medlemsskab i gave? >>

  Læs mere


  01-12-2010

  Bøn for klimaet 2. søndag i advent

  Danske Kirkers Råds klimagruppe Grøn Kirke opfordrede til bøn i landets kirker den 5. december. Opfordringen lød til bøn for klimaet og for klimatopmødet COP16 i Mexico, der afløste klimatopmødet i København for et år siden. Kirkernes Verdensråd og kirkelige repræsentanter fra Danmark var med. >>

  Læs mere


  07-10-2010

  Religion - kilde til konflikt eller forsoning?

  Skyldes konfliktsituationer, at der tages for meget eller for lidt hensyn til religion?, og hvordan kan religion nogen gange være kilde til konflikt og andre gange til forsoning? Det er nogle af de spørgsmål, som Økumenisk Efterårskursus i år, den 5.-6. november 2010, vil sætte fokus på. >>

  Læs mere


  07-10-2010

  Tag på kursus om kirkerne og klimaet

  Bliv klogere på kirkerne og klimaet - fra det lokale sogn til den store verden. Den 30. oktober 2010 afholder Grøn Kirke kurset om kirkerne og klimakrisen. Formålet med kurset er at blive klogere på kirken og klimaet. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Opgør med stereotyper om "de andre kirker"

  Både folkekirken og frikirkerne er inviteret, når Danske Kirkers Råds FrikirkeForum indbyder til seminar med den tyske teolog Christian A. Schwartz om ”det trinitariske kompas” og et opgør med kirkelige stereotyper. Seminaret afholdes på Nyborg Strand forud for Økumenisk Efterårskursus. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Taizé-andagt for skaberværket

  Fredag den 12. november lægger den katolske Sankts Ansgars kirke i København lokaler til en Taizé-inspireret andagt for Skaberværket. Andagten er økumenisk og åben for alle. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Pentekostalisme i fokus

  Dansk Missionsråd sætter fokus på "Den Pentekostale Bevægelse" på en studiedag Bykirken (Pinsekirken) i Odense onsdag den 17. november 2010 kl. 10-16. Blandt de medvirkende er også ledere fra pentekostale kirker i Danmark. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Har folkekirken noget at sige i EU?

  Kan folkekirken sige noget i EU - selvom den ikke har noget at skulle have sagt? Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Grundtvigsk Forum inviterer til konference om folkekirken og EU fredag den 19. november 2010 kl. 10-16 i København. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Migrantmenigheder og kirkens enhed

  Kirkens enhed - er det en dyb åndelig forbindelse, er det et nyttigt organisatorisk samarbejde - eller er det som et tålt familieslægtskab, man egentlig helst er fri for? Det spørger DRs radioprogram "Religionsrapporten" med udgangspunkt i Danmarks migrantmenigheder om. Medvirkende er bl.a. Sara Nawl fra Chin Calvary Mission Church, lektor, ph.d. Peter Lodberg, Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet og Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd. >>

  Læs mere


  05-10-2010

  Nordisk-baltisk møde i Global Christian Forum

  ”Den personlige fortælling, gør at vi først og fremmest ser hinanden i kærlighedens lys i Kristus før vi ser forskelligheden imellem os”, sagde en yngre ortodoks præst umiddelbart efter at deltagerne hver især havde delt deres trosfortælling. Det skete som indledning til tre dages møde i Finland mellem mere end 40 repræsentanter fra majoritets- og minoritetskirker fra ti forskellige nordisk-baltiske lande. >>

  Læs mere


  04-10-2010

  Vi synker mens I taler

  Øer i Stillehavet synker i havet på grund af klimaforandringer. Stillehavskirkernes Råd udtrykker med udgangspunkt i 1. Korinterbrev 12: ”Vores hav, vores Oceanien er en Guds gave … Vi er en del af Kristi Legeme. Når vores lavtliggende atoller i Oceanien rammes af konsekvenserne af klimaforandringer, lider vi alle sammen”. Den Katolske Kirkes repræsentant i Danske Kirkers Råds klimagruppe skriver om kirkernes rolle i forhold til klimaforandringerne bl.a. efter at have besøgt kirker i Stillehavet. >>

  Læs mere


  21-09-2010

  FN inspireret til at ringe med kirkeklokkerne

  FN er følge Kristeligt Dagblad blevet inspireret af Danske Kirkers Råds opfordring til at ringe med kirkeklokkerne under klimatopmødet i december 2009. I forbindelse med FNs topmøde i New York blev der udsendt en opfordring til klokkeringning, men det er et initiativ, hverken Kirkernes Verdensråd eller Danske Kirkers Råd er involveret i. >>

  Læs mere


  21-09-2010

  Sprudlende visionsdag afholdt

  Visioner og gode ideer til Danske Kirkers Råd nærmest væltede frem ved visionsdagen den 11. september. Her var repræsentanter fra en række kirker og kirkelige organisationer samlet for at tage det første spadestik til den nye arbejdsplan, der skal vedtages ved Årsmødet den 14. maj 2011. >>

  Læs mere


  09-09-2010

  Kirker tager afstand fra afbrænding af Koranen

  Den 11. september planlægger pastor Terry Jones en afbrænding af Koranen i sin menighed i Florida. Anledningen er årsdagen for terrorangrebet mod World Trade Centre. Det er en handling, der risikerer at skade dialog og forsoning. Afbrænding af bøger hører til den mørkeste side af historien og er et udtryk for foragt for menneskelig værdighed. >>

  Læs mere


  09-09-2010

  Kursus om klimaet og kirkerne

  Den 30. oktober 2010 afholder Grøn Kirke kurset om kirkerne og klimakrisen. Formålet med kurset er at blive klogere på kirken og klimaet. Hvad har kirkerne og klimaet med hinanden at gøre - og hvordan bliver vi inspireret til at gøre noget? Det sætter dagen fokus på: der er foredrag om grøn teologi, om kirkernes internationale arbejde med klimakrisen og hvilken rolle kirken herhjemme vil kunne spille i klimaspørgsmålet. Endelig vil der blive uddelt af lokale erfaringer med Grøn Kirke i lokale sogne, ligesom alle deltagere inviteres til workshops om alt fra spiritualitet og klimakrisen til kirkernes diakonale opgave med mennesker, der lider under konsekvenserne af klimaforandringer.>>

  Læs mere


  02-09-2010

  Visionsdag for Danske Kirkers Råd

  Vær med til at præge den økumeniske fremtid og sætte linjerne for Danske Kirkers Råd. Danske Kirkers Råd er vokset gennem de sidste år til nu at omfatte 16 kirkesamfund og 46 kirkelige organisationer og stifter. Hvor skal det bære hen i fremtiden? Det er stadig muligt at tilmelde sig Danske Kirkers Råds visionsdag den 11. september 2010 kl. 10-17 i Odense. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Religion - kilde til konflikt eller forsoning?

  Skyldes konfliktsituationer, at der tages for meget eller for lidt hensyn til religion?, og hvordan kan religion nogen gange være kilde til konflikt og andre gange til forsoning? Det er nogle af de spørgsmål, som Økumenisk Efterårskursus i år, den 5.-6. november 2010, vil sætte fokus på. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Danske Kirkedage 2013 i Aalborg har taget sit første spadestik

  Kirker og kirkelige organisationer kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for Kristi Himmelfartsferien 9.-12. maj 2013. Planlægningen af Danske Kirkedage 2013 har taget sin begyndelse på et stort økumenisk møde i Bispegården i Aalborg den 25. august 2010. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Unge nordisk-baltiske økumenikere på Samsø

  Det var et alsidigt program, da en større gruppe unge økumenikere mødtes en hel uge på Samsø i midten af august. Anledningen var det nordisk-baltiske sommermøde for unge kristne studerende arrangeret af Økumenisk Ungdom. Ligesom Danske Kirkers Råd mødes med sine nordisk-baltiske kolleger en gang om året, mødes også de nordiske unge fra de forskellige økumeniske bevægelser. Denne gang deltog Danske Kirkers Råd også. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Inspirationsdage for migrantpræster

  Inspirationsdage for migrantpræster og menighedsledere afholdes igen i Kristi Himmelfartsferien 2011. Igen i år, den 11.-12. juni, var der stor begejstring blandt deltagere og arrangører på Inspirationsdagene for migrantpræster og menighedsledere. Med deltagere fra 22 lande var arrangementet særdeles internationalt – men samtidig meget dansk. Med mere end 200 migrantmenigheder i Danmark er disse internationale kirker for alvor blevet en del af den danske kirkelige virkelighed. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Danske Kirkedage fra Mini Uppsala 1968 til Viborg 2010

  Nu er der mulighed for let at danne sig et overblik over Danske Kirkedage gennem mere end 40 år. Vi har samlet presseklip, referater, programmer og plakater, der samlet fortæller historien om den største økumeniske begivenhed herhjemme. Materialet er samlet og sat op i vores bibliotek ved sekretariatet på Danske Kirkers Råd. >>

  Læs mere


  02-09-2010

  Tro og magt i det hellige land

  Hvordan bidrager de palæstinensiske kristne til den politiske udvikling i Israel og Palæstina? Tidligere formand for Danske Kirkers Råd, Peter Lodberg forsvarer den 3. september sin doktorafhandling om kristne i Palæstina og tegner et billede af en gruppe, der kæmper for et demokratisk samfund. >>

  Læs mere


  01-09-2010

  Bliv steward i Kirkernes Verdensråd

  Grib muligheden for at møde unge kristne fra hele verden! Unge mellem 18 og 30 år søges til at være stewards til to store økumeniske begivenheder i 2011. >>

  Læs mere


  09-06-2010

  Inspirationsdøgn for ny- og gammeldanske præster

  MIGRANTPRÆSTEKONFERENCE: ”Befriende”, ”meningsfuldt”, ”opløftende” var nogle af de bemærkninger der kom efter sidste års vellykkede migrantpræstekonference. Den 10.-11. juni mødes migrantpræsterne igen til konference. >>

  Læs mere


  04-06-2010

  Grøn Kirke nomineret til Initiativpris

  INITIATIVPRIS: Grøn Kirke er af Kristeligt Dagblad valgt af 160 forslag og nomineret sammen med seks andre initiativer til Kristeligt Dagblads nye initiativpris. Indtil 23. juni har alle mulighed for at stemme på de 7 kandidater - stem gerne på Danske Kirkers Råds klimagruppes initiativ Grøn Kirke. >>

  Læs mere


  04-06-2010

  En katastrofe for andet end blot kirkekaffen

  KAFFE, KLIMA OG NY GRØN AVIS: Hovedparten af kaffeproduktionen nogle steder i Mellemamerika, f.eks. Nicaragua, vil forsvinde inden for en periode på blot 10 år. Klimaforandringer er dermed ikke et scenarie langt ude i fremtiden, men påvirker her og nu eksistensgrundlaget for millioner af mennesker. Danske Kirkers Råds klimagruppe indtroducerer derfor nu et nyt og fjerde symbol i Kirkernes Klimastafet. De tre gamle elementer er indtørrede majs pga. tørke hentet fra Malawi, døde koraller hentet fra Stillehavet og gletschersten fra smeltede gletschere i Grønland. Det nye symbol er kaffe fra Mellemamerika. Læs mere kaffe fra Mellemamerika, baggrunden og om hvordan du bestiller Kirkernes klimastafet i en helt ny Grøn Avis. >>

  Læs mere


  01-06-2010

  Grønne menighedsråd

  GRØN KIRKE, GRØN BISKOP OG GRØNT PROVSTI: Den 11.-13. juni har alle landets folkekirkelige menighedsråd mulighed for at møde Danske Kirkers Råds klimagruppe på Landsforeningen af Menighedsråds Landsmøde. Engagerede mennesker fra kirker, der er blevet grønne, deler erfaringer og inspiration til hvor let eller svært det er at blive Grøn Kirke. Det er også muligt at tage en snak om vejr, vind og klima med Roskildes biskop Peter Fischer-Møller, der sidder i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg og er medlem af Danske Kirkers Råds klimagruppe samt se en fotoudstilling fra Bangladesh og høre om klimaforandringernes alvorlige konsekvenser her. >>

  Læs mere


  01-06-2010

  ”Kan migrantmenigheder tilknyttes Folkekirken?”

  MIGRANTMENIGHEDER OG FOLKEKIRKEN: ”Kan migrantmenigheder tilknyttes Folkekirken?” Det spørgsmål var baggrunden for en høring arrangeret Danske Kirkers Råds Migrantgruppe i slutningen af maj. >>

  Læs mere


  25-05-2010

  Før øerne forsvinder - klimagruppen blogger fra Fiji

  STILLEHAVSØER I KLIMAKRISE: Medlemmer fra Danske Kirkers Råds klimagruppe er med, når Kirkernes Verdensråds klimaarbejdsgruppe er på solidaritetsbesøg i Fiji og Tuvalu. Besøget følger klimatopmødet i december 2009, hvor Danmark bl.a. var vært for gæster fra Stillehavets kirker. Nu erfarer medlemmer Danske Kirkers Råds klimagruppe med egne øjne, hvor katastrofale følgerne af klimaforandringerne i Fiji og Tuvalu er. >>

  Læs mere


  19-05-2010

  4000 deltagere kan ikke tage fejl

  DANSKE KIRKEDAGE: "4000 deltagere kan ikke tage fejl", skrev Kristeligt Dagblad og evalueringerne fra Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsferien 13.-16. maj 2010 tegner på samme måde et billede af et arrangement så bragende vellykket, at det satte himmel og jord i bevægelse fra Viborg til Aalborg, hvor Danske Kirkedage afholdes næste gang. Læs mere om Danske Kirkedage 2010 og 2013 og send gerne dit bidrag til evalueringen. >>

  Læs mere


  19-05-2010

  Sydafrika kalder igen

  SYDAFRIKA: For tredje gang udbydes en studierejse til Sydafrika, hvor interesserede i Danske Kirkers Råds regi kan melde sig til. Denne gang har studieturen "Heling og Håb" som tema, og turen byder på en lang række spændende besøg i kirker, kirkelige organisationer, townships, hospitaler, universiteter, aids-klinikker etc. >>

  Læs mere


  18-05-2010

  Ændring eller afmelding af nyhedsbrev

  Du får denne email fordi du er tilmeldt Danske Kirkers Råds nyhedsbrev, der bliver udsendt ca. en gang om måneden samt ved særlige lejligheder som f.eks. Danske Kirkedage. Ønsker du at ændre din emaildresse/afmelde nyhedsbrevet kan du blot sende en email til dkr@danskekirkersraad.dk

  Læs mere


  05-05-2010

  Endnu en gudstjeneste med pladsmangel

  DOBBELT-OP MED ROCK OG DRENGEKOR: Ligesom den store åbningsgudstjeneste på Danske Kirkedage den 13. maj er blevet flyttet til Viborg Stadion, fordi der ikke var plads i den oprindelige hal, har endnu en populær gudstjeneste på Danske Kirkedage sprængt de fysiske rammer. En U2-gudstjeneste den 14. maj samler så mange mennesker, at der er blevet planlagt en ekstra gudstjeneste for at sikre plads til alle. >>

  Læs mere


  05-05-2010

  "Mother Teresa? Ja ja, og jeg er paven"

  LEVENDE INSPIRATION FRA MOTHER TERESAS "CALCUTTA" PÅ DANSKE KIRKEDAGE: Hvad gør det ved et menneske at arbejde sammen med Mother Teresa og med spedalske og døende i Calcutta? At være i Irak under bombningerne? En af Danske Kirkedages hovedtalere, Shane Claiborne, har prøvet begge dele. På opfordring af Mother Teresa tog Shane Claiborne tilbage til sit hjemland USA for at, som Moder Teresa udtrykte det, at ”finde Calcutta dér” – dvs. at arbejde med mennesker i sin egen sammenhæng, der er fattige eller har det svært. >>

  Læs mere


  04-05-2010

  Danske Kirkedages samlede Program - klik her

  Det samlede program "Guide for Danske Kirkedage 2010" er på gaden. Programmet kan downloades som PDF-fil. Se hvordan ved at klikke på overskriften ovenfor.

  Læs mere


  21-04-2010

  Høring: Kan migrantmenigheder tilknyttes folkekirken?

  Danske Kirkers Råd, Church of Love, KIT, ICC, Tværkulturelt Center og Apostelkirken inviterer til høring den 19. maj 2010 med temaet "Kan migrantmenigheder tilknyttes folkekirken?" >>

  Læs mere


  07-04-2010

  Pladsmangel tvinger Danmarks største fælleskirkelige gudstjeneste ud af kirken

  Tilmeldingerne strømmer ind til Danmarks nu største fælleskirkelige gudstjeneste, åbningsgudstjenesten på Danske Kirkedage. Vil man sikre sig en god plads, er det på høje tid til at tilmelde sig. Domkirken er for lille, en hal med plads til flere tusind mennesker er for lille. Der er allerede så mange tilmeldte, at pladsmangel tvinger åbningsgudstjenesten på Danske Kirkedage til at flytte udenfor og tage et stadion i brug. >>

  Læs mere


  07-04-2010

  Helligånden - på tværs af kirkesamfund

  Sæt dig selv på spil til en temadag om "Helligånden" på tværs af kirkesamfund i Danmark. Danske Kirkers Råds årsmøde den 24. april 2010 i Odense er åbent for alle og samler mennesker på tværs af kirkesamfund under temaet ”Når Ånd er i bevægelse”. Oplægs- og workshopholderne dækker forskellige vinkler omkring "Helligånden" - i teologi og liturgi, Helligånden i kristen spiritualitet og sanselighed samt hvad der sætter sind og ånd i bevægelse og får mennesker til at kaste sig ud i kunst og samfundsengagement. Deltagelse af bl.a. Johannes Nissen (lektor, cand.theol., Folkekirken), Jens Galschiøt (kunster, odenseaner og international aktivist) Charlotte Thaarup (præst i Metodistkirken) og Simon Fuhrmann (teologistuderende, Pinsekirken). >>

  Læs mere


  31-03-2010

  "En forsmag på himmeriget" og "de må være blevet gale"

  ”Det var en forsmag på himmeriget, da vi var samlet på tværs af kirkelige og nationale tilhørsforhold” sagde én præst, mens en anden kort og godt kaldte det ”et stykke dansk kirkehistorie”. Nu kan du læse en samling af artikler om Danske Kirkers Råds arbejde i 2009 - fra dialog mellem kristne og muslimer, samarbejde med kristne migranter til klimatopmøde med klokkeringning og en stor international økumenisk gudstjeneste. Og meget mere.. >>

  Læs mere


  31-03-2010

  36 nye "Grønne Kirker"

  Flere og flere kirker bliver "Grønne Kirker" - og for første gang er et helt provsti blevet "Grønt Provsti". Provst Søren Peter Hansen fra Syddjurs provsti har medio marts fået samtlige 36 kirker i sit provsti godkendt som grønne kirker. Alle kirkerne i det folkekirkelige provsti har tilsluttet sig minimum 25 af 48 punkter fra Danske Kirkers Råds Klimagruppe. De 48 punkter er en liste over, hvordan det daglige liv i kirken kan blive mere klimavenligt. >>

  Læs mere


  26-03-2010

  Det Økumeniske Studielegat til USA, Libanon, Israel og Holland

  Det Økumeniske Studielegat har netop uddelt legatportioner til kortere og længere studieophold i fire så forskellige lande som USA, Libanon, Israel og Holland. >>

  Læs mere


  25-03-2010

  Nyt fra Grøn Kirke

  Det breder sig! Budskabet om ansvarlig forvaltning af skaberværker breder sig i det danske kirkeliv. Ny "Grøn Avis" er snart på banen, Grøn Kirke er massivt til stede på Danske Kirkedage og ikke mindst bliver kirker og hele provstier grøne kirker. Det er meget glædeligt og peger på en opvågnen blandt kristne, som er en stor opmuntring. I Danske Kirkers Råds Klimagruppe ønsker vi at fortsætte med at fremholde de to store udfordringer som den globale opvarmning stiller vores tro overfor. >>

  Læs mere


  Viser 201. til 250. nyhed, af 369 nyheder

  < Forrige

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Næste >