Sitemap

   

  Nyhedsliste

  20-01-2010

  Himmel og jord i bevægelse

  Danske Kirkedage løber næste gang af stablen i Viborg i Kristi Himmelfartsferien den 13. – 16. maj 2010. Programmet for kirkedagene bliver sædvanen tro en stor buket af tilbud - gudstjenester, foredrag, workshops og oplevelser fra morgen til midnat. Nu er programmet at finde på hjemmesiden, der er udkommet en Kirkedagsavis og det er muligt at tilmelde sig. Læs mere. >>

  Læs mere


  20-01-2010

  Januar samlede til bøn og kirkevandring i København

  Der er en lang tradition for kirkevandring i København, der samler flere hundrede mennesker. I år fandt kirkevandringen sted tirsdag 19. januar. Kirkevandringen startede i Skt. Pauls kirke (folkekirken) i Nyboder, hvorefter turen gik til Jerusalemskirken (metodistisk), Skt. Alexander Nevskij kirke (russisk-ortodoks), Skt. Ansgars kirke (romersk-katolsk), Skt. Alban's Church (anglikansk), for at slutte i den svenske evangelisk-lutherske Gustafskyrkan. Læs Jacqueline Ryles artikel om Kirkevandringen 2010. >>

  Læs mere


  18-01-2010

  Inspirationsdage for Spiritualitet og Kristentro 2010

  Danske Kirkers Råd var blandt arrangørerne til Inspirationsdage om Spiritualitet og Kristentro. Det foregik på Fyn den 19.-21. februar 2010. Temaet var "Forankring" - et tema, der rummer både en bevægelse indad, hvor vi forankres i den kristne tro, som vi er døbt til – og en bevægelse udad, hvor troens indre liv forankres i den virkelighed, vi står i. Læs Kristeligt Dagblads artikel om inspirationsdagene. >>

  Læs mere


  11-01-2010

  Bøn for kristen enhed - om hvorfor januar i år var noget ekstraordinært

  Rundt omkring i landet er der mange steder tradition for at januar er en måned, hvor kristne samles på tværs af kirkesamfund - i bøn for kristen enhed. Læs mere om hvorfor 2010 er et specielt år i forhold til bedeugen - i Danmark og i verden. >>

  Læs mere


  01-01-2010

  Nyt fra sekretariatet

  Sekretariatet er her i foråret præget af orlov. Hanna Smidt har barselsorlov fra december 2009 til juli 2010. Andreas Dybkjær-Andersson vil være hendes vikar. Fra den 8. februar til den 8. april 2010 holder Mads Christoffersen børnepasningsorlov. Det betyder, at Andreas Dybkjær-Andersson bliver fungerende generalsekretær i de to måneder. >>

  Læs mere


  16-12-2009

  International Ecumenical Service available as web-tv

  Sunday December 13 an international and ecumenical service in Copenhagen Cathedral gathered more than 1600 people from all over the world - from Greenland to Tuvalu - including Archbishop of Canterbury Rowan Williams and Desmond Tutu. The liturgy, sermon - and for approximately one month the whole service will be available on the web. >>

  Læs mere


  13-12-2009

  Kirke og klima under COP15

  Klimatopmødet COP15 i København indebar mange aktiviteter i København og rundt omkring i landet. Her kan du læse om offentlige kirkelige og interreligiøse begivenheder, f.eks. med Kirkernes Verdensråds nye generalsekretær, vandringer til og i København og kirkelige udstillinger på KlimaForum. Der har været gospelmusik og klokkeringninger at lytte til og en stor folkelig demonstration. Læs også om den økumeniske gudstjeneste i Domkirken i København med Desmond Tutu, ærkebiskoppen af Canterbury Rowan Williams og mange andre. >>

  Læs mere


  11-12-2009

  Folkekirken melder sig ind i praktisk fællesskab med anglikanske kirker

  På Folkekirkens mellemkirkelige Råds møde den 9. december, 2009 vedtog Rådet at melde folkekirken ind i Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet er et praktisk arbejdsfællesskab mellem anglikanske og lutherske kirker i Norden, Storbritannien, Irland og Baltikum. De øvrige nordiske kirker har været med siden fællesskabets start i 1996, mens Danmark hidtil blot har været observatør. >>

  Læs mere


  08-12-2009

  Er kirkeskat for andre trossamfund på vej?

  Vil andre trossamfund i fremtiden kunne opkræve medlemsbidrag på samme måde som Den danske folkekirke gør det med kirkeskatten? Det er et spørgsmål, der i mindst ti år er blevet rejst fra kirkelig, politisk og sagkyndig side. I 2007 vedtog Danske Kirkers Råd støtte, at der arbejdes videre for en ordning efter svensk model og en række dertil hørende forudsætninger. Læs mere om hvordan sagen igen er aktuel, rejst i Folketinget - og læs Danske Kirkers Råds udtalelse i den forbindelse. >>

  Læs mere


  30-11-2009

  Til klimatopmødet - nyheder om klima og Grøn Kirke

  Hvad bidrager kirker med? Læs her om klokkeringningen, de kirkelige arrangementer, der foregår under topmødet, og hvordan du i øvrigt kan være aktiv under topmødet. >>

  Læs mere


  30-11-2009

  Mød Kirkernes Verdensråds nyvalgte generalsekretær

  Under Klimatopmødet i København vil der nu være mulighed for at møde den kommende generalsekretær for Kirkernes Verdensråd (WCC) Olav Fykse Tveit. Han vil fortælle om den økumeniske bevægelses visioner og fremtidige arbejde med klimaspørgsmålet. >>

  Læs mere


  25-11-2009

  Hundrede års kirkehistorie når to bedeuger får ét materiale

  EFTER NÆSTEN HUNDREDE ÅR: Det er et lille stykke dansk kirkehistorie, der bliver skrevet, når Danske Kirkers Råd og Evangelisk Alliance udgiver et fælles materiale for bøn og bedeuge 2010 i forbindelse med et 100-års jubilæum. Læs mere om baggrunden og om materialet, der også tilgængeligt for download. >>

  Læs mere


  25-11-2009

  Indtryk fra Økumenisk Efterårskursus 2009: Religiøsitet og danskhed

  Økumenisk Efterårskursus 2009 samlede godt 100 mennesker bredt fra det kirkelige landskab under årets tema "Sekularisering og religiøs vitalitet i det 21. århundrede". Læs to deltageres indtryk af årets efterårskursus i to spændende artikler "Danskerne føler sig kristne" og "Økumenisk Efterårskursus - folkekirke med en snert af økumeni?" >>

  Læs mere


  25-11-2009

  Det økumeniske studielegat - frist 1. marts 2010 (kopi 1)

  Næste ansøgningsfrist for Det Økumeniske Studielegat er 1. marts 2010. Legatet giver støtte op til 25.000 kr til omkostninger ved økumeniske studier. Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. >>

  Læs mere


  25-11-2009

  En blød pakke mindre under juletræet?

  Danske Kirkers Råd sælger økumeniske bøger, studiehæfter, bønnebøger mm. udgivet af Danske Kirkers Råd og Det Økumeniske Fællesråd. Da december nærmer sig, er der tilbud på visse bøger. Køb f.eks. en 'studiepakke' med 5 valgfri bøger for 169 kr. Der er også tilbud på Notto Thelles bøger "Hvem kan standse vinden?" og "Dit ansigt søger jeg". Normalpris 99 kr. pr. stk. Nu 129 kr. for begge. >>

  Læs mere


  20-11-2009

  Inspirationsdage om spiritualitet og kristentro

  En række kirkelige organisationer indbyder sammen med Danske Kirkers Råd til Inspirationsdage om spiritualitet og kristentro den 19.-21. februar 2010 på Tommerup Efterskole på Fyn. Oplev den kristne spiritualitet, som den kommer til udtryk i forskellige kirkelige traditioner og mød nye udtryk for den – eller vær selv med til at skabe dem. Tanken er at give konkrete redskaber, som man kan tage med sig hjem, f.eks. til sin kirke. >>

  Læs mere


  18-11-2009

  Kirkens væsen og opgave - en fælles udtalelse fra danske kirker

  Kirkernes Verdensråd har udarbejdet fælles kirkeligt dokument om hvad kirker på tværs af kirkeskel kan sige om kirkens natur og opgave: ”The Nature and Mission of the Church”. Som respons på dokumentet har en teologisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkekirken, Den Katolske Kirke, Baptistkirken, Metodistkirken, Frelsens Hær, Den Ortodokse Kirke og de teologiske fakulteter gennem et års tid gennemarbejdet et svar fra Danske Kirkers Råd. Det svar er som noget nyt oversat til dansk: "Kirkens væsen og opgave". >>

  Læs mere


  29-10-2009

  Klokkeringning under klimatopmødet

  På Fiji-øerne blæser man i konkylier, i Afrika slår man på trommer eller på gasflasker, i Europa ringer man med kirkeklokkerne. Afhængigt af traditionen for at kalde til bøn og gudstjeneste, vil kirker over hele verden slå 350 slag for Skaberværket. Under Klimatopmødet i København vil kirkeklokker omkring i landet – og i verden – ringe til alarm, håb og handling for Skaberværket. I Danmark har de første kirker meldt sig til at ringe med klokkerne d. 13. december kl 15 og flere opfordres til at deltage. Klokkeringningen er en kirkelig markering, der arrangeres lokalt på sogneplan som en del af en gudstjeneste eller andagt. >>

  Læs mere


  28-10-2009

  Økumenisk Ungdom søger 2 nye medarbejdere

  Pr. 1. januar 2010 søger den tværkirkelige landsorganisation Økumenisk Ungdom to nye medarbejdere til at varetage projektorienterede og administrative opgaver samt at koordinere samarbejdet med foreningens frivillige. >>

  Læs mere


  28-10-2009

  Økumenisk Efterårskursus 6.-7. november

  Økumenisk Efterårskursus på Nyborg Strand havde i år temaet ”Sekularisering og Religiøs Vitalitet” og satte dermed fokus på hvordan man kan være kirke i et sekulariseret samfund som Danmark. >>

  Læs mere


  28-10-2009

  Rykker Danske kirker tættere sammen?

  I en kronik i Kristeligt Dagblad skriver formand for Danske Kirkers Råd, Anders Gadegaard, at samarbejde mellem kirker i Danmark de seneste år vidner om en voksende gensidig anerkendelse både på det praktiske og det teologiske plan. Det gælder ikke mindst et teologisk svar fra studiegruppe under Danske Kirkers Råd til Kirkernes Verdensråd. >>

  Læs mere


  27-10-2009

  Ny chilensk generalsekretær for Det Lutherske Verdensforbund

  Den 26. oktober blev den chilenske præst Martin Junge valgt til generalsekretær for Det Lutherske Verdensforbund. Det er første gang, at en generalsekretær er valgt fra den latinamerikanske region, og Martin Junge vil blive den 8. i rækken af generalsekretærer siden Det Lutherske Verdensforbunds begyndelse i 1947. >>

  Læs mere


  12-10-2009

  Dansk Missionsråd får ny generalsekretær

  Dansk Missionsråds bestyrelse har besluttet at ansætte cand. theol., Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen, København, som ny generalsekretær fra 1. februar 2010. Jonas Jørgensen er adjunkt på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. >>

  Læs mere


  07-10-2009

  Taizé andagt om skaberværket

  Skt Ansgar Kirke i København afholdt i begyndelsen af oktober en Taizé andagt med temaet "Helbredelse og Forsoning af Skaberværket". Taizé-koordinator Jacqueline Ryle fortæller her om tankerne bag de tilbagevendende Taizé andagter i den katolske Skt Ansgars kirke. >>

  Læs mere


  06-10-2009

  Fornemt besøg fra Jerusalem

  I anledning af de palæstinensiske kulturdage i København i slutningen af september blev Danske Kirkers Råd kontaktet af Center for Kultur og Udvikling. De ønskede, at vi kunne være værter for Stormufti Sheikh Muhammad Hussein og leder af det befrielsesteologiske center Sabeel Naim Ateek. I forlængelse af det gode samarbejde Danske Kirkers Råd har med Muslimernes Fællesråd gennem Kontaktgruppen var det naturligt at invitere dem med som medværter for gæsterne fra Jerusalem. >>

  Læs mere


  01-10-2009

  Ramadanmiddag med Muslimernes Fællesråd

  I midten af september fejrede Muslimernes Fællesråd fastens brydning (iftar) under ramadanen ved at invitere repræsentanter fra Danske Kirkers Råd og gæster fra kirkelivet i København. Formand for Muslimernes Fællesråd Asmat Mojadeddi holdt tale om vigtigheden af dialog mellem kristne og muslimer, ligesom Mads Christoffersen fortalte om det gode arbejde, der foregår i Kontaktgruppen under Danske Kirkers Råd. >>

  Læs mere


  29-09-2009

  Klimastafet rejser Grønland rundt

  Klimastafetten har været med i et væld af klimagudstjenester på Grønland - også for unge. Biskop Sofie Petersen turnerer rundt med stafetten i hele Grønland. Når klimastafetten forlader Grønland forventes mere end 5% af landets indbyggere at have deltaget i en klimagudstjeneste. Se billeder og læs rapportage. >>

  Læs mere


  29-09-2009

  Diplomer til de første grønne kirker

  Som de første i Danmark, har tre kirker fået diplom på, at de er grønne. Diplomerne blev overrakt af Grønlands biskop Sofie Petersen på baggrund af godkendte energirapporter fra EnergiTjenesten. Rammen for overrækkelsen var en netværksdag i Odense om klima og kirkeligt engagement. >>

  Læs mere


  10-09-2009

  Navneændring og nye medlemmer

  NYT FRA RÅDET: Danske Kirkers Råds "Mellemkirkeligt Arbejdsforum" har skiftet navn til "Økumenisk Forum". Det skete på et rådsmøde, der også vedtog et dansk økumenisk svar på Kirkernes Verdensråds dokument "The Nature and Mission of the Church". To nye medlemsorganisationer blev optaget: Church of Love og Danmarks Kirkelige Mediecenter. Velkommen!

  Læs mere


  10-09-2009

  Nyt ansigt på sekretariatet

  NYT FRA SEKRETARIATET: Jacqueline Ryle, der har siddet med i Klimagruppen for Den Katolske Kirke nu er blevet knyttet til sekretariatet. Således er den økumeniske profil på sekretariatet også blevet styrket yderligere. Jacqueline er en stor ressource for arbejdet med Grøn Kirke og ønskes varmt velkommen. >>

  Læs mere


  10-09-2009

  Konference for ny- og gammeldanske præster

  MIGRANTKIRKER: En ny konference for ny- og gammeldanske præster er planlagt til den 11.-12. juni 2010 på Brogården i Middelfart. ”Befriende”, ”meningsfuldt”, ”opløftende” var nogle af de bemærkninger der kom efter forårets vellykkede migrantpræstekonference.

  Læs mere


  03-09-2009

  Økumenisk Klimagudstjeneste

  KLIMATOPMØDE: En af de store økumeniske begivenheder under klimatopmødet bliver den internationale gudstjeneste i Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke – søndag d. 13. december 2009 kl. 14-15.

  Læs mere


  03-09-2009

  Skabelsestid og nedtælling til topmøde

  NYT FRA GRØN KIRKE: Den 1. september begyndte Skabelsestiden. Frem til 4. oktober, kan kirker være med i det økumeniske initiativ til at sætte fokus på Skaberværket. Det kan f.eks. ske i en høstgudstjeneste i løbet af perioden, eller ved at sætte fokus på klima og miljø i alle gudstjenester i perioden.

  Læs mere


  03-09-2009

  Sekularisering og religiøs vitalitet

  ØKUMENISK EFTERÅRSKURSUS: "Sekularisering og religiøs vitalitet" er temaet for dette års Økumeniske Efterårkursus, der finder sted på Nyborg Strand den 6. og 7. november 2009. _____

  Læs mere


  03-09-2009

  Praktikanter til Kirkernes Verdensråd søges

  PRAKTIK: Kirkernes Verdensråd søger i alt 5 praktikanter (18-30 år) til at arbejde i Kirkernes Verdensråds hovedkontor i Genève fra februar 2010 til januar 2011. Praktikanter indgår i hovedkontorets almindelige arbejde. Endvidere skal hver enkelt praktikant forberede et økumenisk projekt til sin egen kirke eller lokale sammenhæng, som kan anvendes, når perioden er afsluttet. _____

  Læs mere


  01-09-2009

  Kirker opfordres til at ringe til alarm, håb og handling for Skaberværket

  D. 13. DECEMBER KL. 15 ringer Københavns Domkirkes kirkeklokker 350 gange. På Fiji-øerne blæser man i konkylier, i Afrika slår man på trommer eller på gasflasker, i Danmark ringer man med kirkeklokkerne. Afhængigt af traditionen for at kalde til bøn og gudstjeneste, vil kirker over hele verden slå 350 slag for Skaberværket. 350 er det mål for CO2 i atmosfæren, som klimaeksperterne sætter som maksimumgrænse, hvis vi skal undgå uoverskuelige klimakatastrofe. _____

  Læs mere


  28-08-2009

  Ny norsk generalsekretær for Kirkernes Verdensråd

  KIRKERNES VERDENSRÅD: Den norske teolog og præst dr theol Olav Fykse Tveit, 48, blev i slutningen af august valgt som ny generalsekretær for Kirkernes Verdensråd. _____

  Læs mere


  24-08-2009

  Generalforsamling for kirkerne i Europa

  KEK: I midten af juli holdt Kirkernes Europæiske Konference sin 13. Generalforsamling. Det foregik i den franske by Lyon med et særligt fokus på håbet – et håb og en vision for det økumeniske samarbejde i Europa.

  Læs mere


  28-07-2009

  Netværksdag for alle med interesse i kirke og klima

  DEN 12. SEPTEMBER: Siden vi begyndte arbejdet med Grøn Kirke i marts 2008 har vi nået rigtig meget. Vi vil gerne vokse mere og styrke arbejdet og netværket i Grøn Kirke. Derfor inviterer vi til netværksdag d. 12. september i Odense, hvor alle med interesse i kirke og klima er velkomne.

  Læs mere


  17-07-2009

  Bestil klimaavisen til jeres sommeraktiviteter

  Der har været stor efterspørgsel på Klimaavisen, der udkom i april i år. Den vil i sommeren blive brugt på sommerlejre og møder rundt om i landet sammen med Klimastafetten. Men vi har masser af aviser tilbage.

  Læs mere


  03-07-2009

  Nyheder fra Grøn Kirke

  Grøn Kirke har udarbejdet liturgisk materiale til Skabelsestiden 1. sept - 4. okt 2009. Og så er du inviteret med til en netværksdag for klima-interesserede kirkefolk d. 12. september.

  Læs mere


  01-07-2009

  Brobygning på Brogården

  40 migrantpræster og menighedsledere sammen med repræsentanter for dansk kirkeliv var samlet på Brogården i Middelfart i Kristi Himmelfarts¬ferien for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

  Læs mere


  01-07-2009

  Besøg fra Sydafrika

  I maj måned var Danske Kirkers Råds sekretariat vært for Laurie Gaum og Zukile Duma fra Sydafrika. Laurie er reformert præst og arbejder for det økumeniske center for kristen spiritualitet i Cape Town, som Ærkebiskop Desmond Tutu grundlagde for godt 20 år siden. Zukile Duma er medlem af menigheden omkring JL Zwane kirken i townshippen Guguelethu lidt uden for Cape Town. Den er især blevet kendt for dens engagement med mennesker med HIV i området.

  Læs mere


  01-07-2009

  Dansk Missionsråd udskriver prisopgave om "Edinburgh 2010"

  Dansk Missionsråd har udskrevet en prisopgave i anledning "Edinburgh 2010", som er 100-års jubilæet for verdens første globale missionskonference, der havde vigtige kirkehistoriske følger for økumenisk arbejde de sidste hundrede år og bl.a. for oprettelsen af Kirkernes Verdensråd.

  Læs mere


  01-07-2009

  Bliv voluntør på Iona

  Iona Community i Skotland har henvendt sig for specifikt at invitere danskere til at bo og være frivillige på Iona i en periode.

  Læs mere


  01-07-2009

  Introduktionsmøder om missional kirke - læringsnetværk

  En kirke i dialog med sit lokalmiljø er forudsætningen for at være nærværende kirke. En kirke i dialog med Guds ord om kærlighed og tilgivelse er forudsætningen for at ordene giver mening til os. Og giver det mening, lader vi os gribe - af ordene. Så ordene skal ud, så de kan komme ind i menneskers liv. Det er vores opgave som kirke. Vores mission. Men hvordan gøre det i øjenhøjde, i dialog med mennesker i dag? Hvordan praktisere nærværende og meningsfyldt kirke?

  Læs mere


  29-06-2009

  Årsmøde 2009

  Med fokus på Skaberværket indledtes Årsmødet 2009 med en flot klimagudstjeneste. Med udblik mod verden, hvor mennesker i Stillehavsområdet, i Østafrika og i de arktiske egne allerede præges af klimaforandringer gjorde gudstjenesten brug af Klimastafetten, der går fra kirke til kirke gennem 2009.

  Læs mere


  22-06-2009

  Høringssvar til kirkeministeriet om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald

  Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe "Frihed og Lige Vilkår" har bearbejdet et kirkeministerielt lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald og har udarbejdet et høringssvar, der ligger på linie med rådets stillingtagen til arbejdsgruppens rapport på mødet den 4. februar 2008.

  Læs mere


  22-06-2009

  Kristendom i Danmark i det 21. århundrede

  Mange kirkefolk ser sekularisering som tidens største udfordring - men hvad ved vi, og hvad tror vi? Sekularisering og religiøs vitalitet er temaet for Økumenisk Efterårskursus 2009.

  Læs mere


  17-06-2009

  Rowan Williams prædiker til økumenisk gudstjeneste under topmødet

  Danske Kirkers Råds klimagruppe Grøn Kirke planlægger en stor økumenisk gudstjeneste d. 13. december i Københavns Domkirke. Rowan Williams, ærkebiskop af Canterbury har indvilget i at prædike.

  Læs mere


  Viser 201. til 250. nyhed, af 316 nyheder

  < Forrige

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Næste >