Sitemap

   

  Nyhedsliste

  07-01-2012

  Dansk teologistuderende i Chicago

  Karen er teologistuderende og modtog i foråret det Økumeniske Studelegat til støtte af sit studieophold ved Lutheran School of Theology at Chicago.

  Læs mere


  05-01-2012

  Er fattigdom en kvinde? Om køn, fattigdom og kirkernes respons.

  Debatarrangement med efterfølgende Gudstjeneste i Trinitatis Kirke kl. 18.30

  Læs mere


  01-01-2012

  Danske Kirkers Råd advarer mod at fratage vielsesret

  Der mangler klar besked om, hvorvidt trossamfund, der ikke vil vie homoseksuelle, kan risikere at miste deres ret til at vie heteroseksuelle par, mener Danske Kirkers Råd. Se artikel fra Kristeligt Dagblad

  Læs mere


  04-12-2011

  "Menneske, hvor er du?"

  "Menneske, hvor er du?" bliver temaet for Danske Kirkedage i Aalborg 9.-12. maj 2013. Med dette spørgsmål bliver de kommende Kirkedage-deltagere udfordret til eftertanke og handling.

  Læs mere


  03-12-2011

  Det ender godt!

  Det ser dystert ud med den nyudgivne energirapport, der forudser menneskeskabte temperaturstigninger på kloden på katastrofale 3½-6 grader og de politiske forhandlinger ved COP17 tegner heller ikke alt for lyse. Men vi må ikke give op. For det ender godt! Håbefulde ord fra Peter Fischer-Møller i en klimadyster tid.

  Læs mere


  02-12-2011

  Danske Kirkers Råd er grøn

  Danske Kirker Råds sekretariat har modtaget et Grønt Kontor Diplom samt et bevis på at være Grøn Kirkelig Organisation.

  Læs mere


  30-11-2011

  Foredrag om næstekærlighed i muslimsk netværk

  ”Menneske først…” sådan lyder de velkendte ord af Grundtvig. Men det er også et slogan for det muslimske netværk Dialogforum. Generalsekretær i Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen holdt i sidste uge foredrag i ”Dialogskolen” – et tilbud for unge i Dialogforum.

  Læs mere


  19-11-2011

  Vellykket konference i KMS

  ”Vi har brug for fælles platform for teologisk uddannelse.” Danske Kirkers Råd var med, da 55 muslimske og kristne ledere var samlet til den 6. konference arrangeret af ”Kristent Muslimsk Samtaleforum” (KMS) den 19. november. Konferencen fandt sted i Minhaj ul-Qurans Moske og Kulturcenter i København

  Læs mere


  02-11-2011

  Bliv medlem af Danske Kirkedage

  Kirkesamfund, organisationer og netværk inviteres til at blive medlem af Danske Kirkedage. Som medlem er I med til at sikre den økumeniske bredde og økonomien i Danske Kirkedage. Mere end 50 kirker og organisationer står bag Danske Kirkedage. Vil I være med?

  Læs mere


  10-10-2011

  Nødråb for kristen konvertit

  Den iranske præst Yousef Nadarkhanis er dømt til døden for at konvertere fra islam til kristendom. Danske Kirkers Råd opfordrer sammen med 16 andre kirkelige organisationer danske ministre til at hjælpe i sagen.

  Læs mere


  04-10-2011

  Pinsekirkens 100 års jubilæum

  "I anledning af jubilæet har Generalsekretær i Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen skrevet en hilsen på kristendom.dk.

  Læs mere


  27-09-2011

  Kirker bliver diskrimineret

  Baptistkirke fik nej til offentligt tilskud til etablering af handicapindgang. Når biografer og folkekirken søger, er der ingen problemer. Forvaltningseksperter aner negativ særbehandling.

  Læs mere


  24-09-2011

  Vellykket Ramadanmiddag for kristne og muslimer

  ”For at der skal skabes fred i fremtiden er det vigtigt at specielt muslimer og kristne indgår i den nødvendige dialog. Vi er nødt til at kende hinanden, lytte til hinanden og respektere hinandens tro".

  Læs mere


  23-09-2011

  Økumenisk tale ved pave Benedikt

  Det vigtigste for økumenien, er, at vi har for øje, hvor meget vi har tilfælles, sagde paven ved sin tale i Den Evangeliske Kirke i Tyskland

  Læs mere


  20-09-2011

  Styrkende kursusdag i Grøn Kirke

  ”Jeg går styrket herfra med mod på at tage fat – også hvis det bliver ved små skridt.” Sådan udtalte en af deltagerne ved Grøn Kirkes Kursusdag lørdag d. 3. september sig om sit udbytte af dagen.

  Læs mere


  26-08-2011

  Dialogkonference i 2012 bydes velkommen

  ”Det danske initiativ og ønske om at styrke dialogen mellem muslimer og kristne er ikke bare relevant i Mellemøsten eller i Danmark. Det er særdeles relevant som religiøs dialog mellem de to geografiske regioner”,

  Læs mere


  27-06-2011

  Tillykke til Café Cadeau

  Café Cadeau har netop vundet Kristeligt Dagblads initiativpris 2011.”Det er innovativt, det tjener kirkens formål, og der er et potentiale for at udbrede det til andre steder”. Sådan lød begrundelsen for at vælge integrations-arbejdet i Café Cadeau som vinder.

  Læs mere


  24-06-2011

  Ny kasserer i Danske Kirkers Råd

  Aase Rønkilde Pedersen har overtaget posten som kasserer i Danske Kirkers Råd efter Erling Tiedemann, som ikke ønskede at fortsætte. Erling Tiedemann er fortsat medlem af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd.

  Læs mere


  23-06-2011

  Ny e-bog om Etik

  Erling Tiedemann, 79 år og fhv. amtsborgmester og formand for Etisk Råd, udgiver gratis e-bog om etik. Gennem fem år har Erling Tiedemann skrevet klummen Etisk Set i Kristeligt Dagblad. De første 50 klummer udgives nu i form af en e-bog. Erling Tiedemann repræsenterer Den katolske Kirke i Danske Kirkers Råds Forretningsudvalg.

  Læs mere


  16-06-2011

  Dialogkonference

  Religionsfrihed, ytringsfrihed og menneskerettigheder vil sammen med teologiske drøftelser om etik og gudsbegrebet være omdrejningspunktet for en dobbeltkonference for religiøse ledere, der planlægges i Libanon i oktober 2011 og i Danmark i april 2012.

  Læs mere


  15-06-2011

  Vor Herres kludetæppe

  Aldrig har så mange deltaget ved Årsmødet i Danske Kirkers Råd.Temaet ”Vor Herres kludetæppe – økumeni i går, i dag og i morgen” blev belyst ved oplæg og paneldebat.

  Læs mere


  14-06-2011

  Krop, Kirke og Menneskelige Relationer

  Hvordan kan vi som kristne arbejde med forholdet mellem krop, kirke og menneskelige relationer? Det spørgsmål vil en netop nedsat arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd arbejde med de kommende år.

  Læs mere


  13-06-2011

  Kirker mod menneskehandel

  Menneskehandel er et stigende problem i Danmark. Kirker og kirkelige organisationer under Danske Kirkers Råd arbejder med initiativer til forebyggelse af menneskehandel og til støtte for de allerede handlede kvinder

  Læs mere


  12-06-2011

  Frikirkenet med i styrelsen for Danske Kirkedage

  Poul Kirk er ny repræsentant i styrelsen for Danske Kirkedage.Hans vision er b.l.a at Danske Kirkedage skal være et forum til at styrke åndelig rigdom og mangfoldighed til gavn for menighedsarbejdet i Danmark, og at frikirkefolk skal opleve sig selv som en naturlig del af Danske Kirkedage

  Læs mere


  11-06-2011

  Religionsfrihed – et fælles synspunkt

  Kontaktgruppen for muslimer og kristne har skrevet en kronik om religionsfrihed i Danmark. Gennem et par år har danske muslimer og kristne mødtes for at drøfte emner af fælles interesse, herunder religionsfrihed. Kronikken er et resultat af denne dialog.

  Læs mere


  11-06-2011

  Ny Grøn Avis

  Grøn Avis med fokus på vand Læs i en ny 12-siders Grøn Avis om Kirke, klima og miljø. Avisen belyser forskellige aspekter ved klima, miljø og kirkeligt engagement. Der er information og fakta, teologi og praktisk inspiration til at blive Grøn Kirke.

  Læs mere


  10-06-2011

  ”Just Peace” – et økumenisk møde om fred og retfærdighed

  ”Fred på jord” lød det utallige gange på ”International Ecumenical Peace Convocation”, som samlede 1000 deltagere fra mere end 100 lande i Kingston, Jamaica, fra den 17.-25. maj i år.

  Læs mere


  10-06-2011

  Inspirerende migrantkonference – for tredje år i træk

  Mandarin, kiswahili, arabisk, chin, twi, og kinyarwanda var nogle af de sprog, der kunne tales på konferencen som blev afholdt i Kristi Himmelfartsdagene og var den tredje af sin slags.

  Læs mere


  08-06-2011

  Inspirationsboost til krop og sjæl

  Hvorfor skal kirker beskæftige sig med bekæmpelse af fattigdom og sult? Kan kirker og kirkelige organisationer bidrage med noget, som andre ikke kan? Det fik 13 præster, frivillige, studerende og ansatte med interesse for fattigdom og sult svar på, da de i marts var med på Danske Kirkers Råds årlige studietur til Geneve.

  Læs mere


  22-05-2011

  Svenska Kyrkan i Danmark fylder 100 år

  Der er sket meget i Dansk kirkeliv de sidste 100 år. I dag har vi mere end 230 migrantkirker i Danmark. Hvem ville have troet det ved indvielsen af Gustafkirken i 1911.Danske Kirkers Råd ønsker Svenska Gustafskyrkan tillykke med jubilæet.

  Læs mere


  18-05-2011

  Vellykket årsmøde i Danske Kirkers Råd

  "Økumeni i går, i dag og i morgen" var temaet for Danske Kirkers Råds årsmøde 2011. Læs her om årsmødet og læs Bent Hyllebergs oplæg om økumeniens historie.

  Læs mere


  18-03-2011

  Roskilde Stift satser grønt

  Ved sit møde d. 21. februar 2011 besluttede Roskilde Stiftsråd at indgå samarbejde med Grøn Kirke om at gøre stiftet grønnere. Provstierne bliver indgangsporten til at få mange flere af Roskilde Stifts kirker til at kunne kalde sig Grøn Kirke. Stiftsrådet støtter samarbejdet med kr. 200.000.

  Læs mere


  16-03-2011

  Visionær visionsdag for Danske Kirkedage 2013

  Massevis af visioner og gode ideer boblede frem for Danske Kirkedage 2013, da 65 personer var samlet til visionsdag i Brønderslev den 11. marts. Værter for dagen var styrelsen for Danske Kirkedage og Aalborg Stift.

  Læs mere


  16-03-2011

  Sekretær ansat for Danske Kirkedage og formand udpeget for Kirkedage-komiteen

  Studenterpræst Christen Staghøj Sinding er ansat som sekretær for Danske Kirkedage, og lektor Viggo Ernst Thomsen er udpeget som formand for kirkedagskomiteen.

  Læs mere


  15-03-2011

  Oplev økumenisk sus i Tyskland

  Er det svært at vente til Danske Kirkedage i 2013? Så tag til kirkedage den 1.-5. juni 2011 i Tyskland. Tag med og oplev det, der med sine op til 200.000 deltagere på mange måder er storebroderen til Danske Kirkedage.

  Læs mere


  09-03-2011

  Økumenisk Studielegat uddeler støtte

  Det Økumeniske Studielegat har netop uddelt legatportioner til tre længere studieophold i så forskellige lande som USA, Libanon og Tjekkiet.

  Læs mere


  08-03-2011

  Kirkevandring i den københavnske nat

  Hvad får man, når man blander røgelse, processioner, kanelbuller, rytmisk musik, Grundtvig, liturgi og levende lys, klokkeklang i mange varianter, en økumenisk prædiken, ca. 700 mennesker, varmt tøj og gode sko? Så får man den 57. økumeniske kirkevandring i København, der gik for sig tirsdag den 31. januar.

  Læs mere


  04-03-2011

  Vil du med til Canterbury Cathedral?

  Den anglikanske kirke i København arrangerer en studietur til Canterbury Cathedral d. 25.-29. juni 2011. Målet er at udforske rødderne til anglikansk tradition og historie. En spændende tur som du måske skal med på?

  Læs mere


  25-02-2011

  Det Økumeniske Studielegat

  Grib chancen, rejs ud og lær om andre kirker! Det Økumeniske Studielegat kan søges af alle, der ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. Det Økumeniske Studielegat har ansøgningsfrist den 1. marts hvert år. Legatet giver støtte op til 25.000 kr til omkostninger ved økumeniske studier. >>

  Læs mere


  09-02-2011

  Fattidom og sult - studietur om kirkers samarbejde på verdensplan

  Er du interesseret i internationalt kirkeligt udviklingsarbejde? Ønsker du at vide mere om hvordan kirker samarbejder på tværs af kirkesamfund på internationalt plan? Så skal du med på studietur til Genéve d. 26. marts – 2. april 2011 med temaet ”Fattigdom og Sult - kirkelig respons og engagement” >>

  Læs mere


  07-02-2011

  Vil du arbejde med religionsmøde?

  Folkekirke og Religionsmøde søger netværkskonsulent til en nyoprettet fuldtidsstilling. Netværkskonsulenten skal være med til at styrke og finde nye veje for folkekirkens lokale religionsmøde.

  Læs mere


  27-01-2011

  Kristne og muslimer mødes om troen

  Religion.dk var med da Danske Kirkers Råd holdt venskabsmiddag for 75 kristne og 75 muslimer d. 18. januar i København.

  Læs mere


  26-01-2011

  Vil du være sekretær for Danske Kirkedage 2013?

  Danske Kirkedage afholdes næste gang i Aalborg i 2013. Har du lyst til at samarbejde med en lang række kirker og kirkelige organisationer i Danmark og være med til at udvikle Danske Kirkedage. Stillingen er en halvtidsstilling fra 1. juli 2011 til og med 31. maj 2013. ANSØGNINGSFRIST ER DEN 6. FEBRUAR 2011. >>

  Læs mere


  17-01-2011

  Kirkevandring på tværs af kirkeskel

  Deltag i den årlige økumeniske kirkevandring tirsdag d. 25. januar kl. 18:30 i København. Kirkevandringen går fra kirke til kirke fra Folkekirken, Metodistkirken, Den Russisk-Ortodokse kirke, Den Romersk-Katolske kirke, Den Anglikanske kirke til Svenska Kyrkan. Undervejs er der bønner og sange fra den pågældende kirkes tradition. I 2010 deltog ca. 500 mennesker i vandringen i frost og sne. Derfor: Husk varmt tøj! >>

  Læs mere


  04-01-2011

  Koptisk julefest

  I samarbejde med Tværkulturelt Center inviterede den koptisk-ortodokse migrantmenighed Sct Marie og Sct Markus i Taastrup til koptisk julefest (kopterne fejrer jul den 6. januar) fredag den 7. januar kl. 18, hvor herboende kristne egyptere fra menigheden serverede egyptiske juleretter, fortalte om deres kirke og gamle kristne traditioner og inviterede indenfor i deres smukke nyrenoverede kirkerum. >>

  Læs mere


  15-12-2010

  Den Økumeniske Bedeuge 2011

  Vær med til den hundrede år gamle tradition, at samles i bøn på tværs af kirkesamfund i den første måned i det nye år. Den Økumeniske Bedeuge - også kaldet Bedeugen for kristen enhed - finder sted næste gang den 18.-25. januar 2011. Igen i år materialet for den verdensomspændende tradition oversat og redigeret til én dansk udgave til brug for to forskellige bedeuger. Læs mere her. >>

  Læs mere


  13-12-2010

  Visionsdag for Danske Kirkedage 2013

  Sæt kryds i kalenderen den 11. marts 2011. Kirker, organisationer, foreninger og netværk bag Danske Kirkedage inviteres til Visionsdag for at dele visioner for planlægning og indhold af Danske Kirkedage i Aalborg 2013. >>

  Læs mere


  13-12-2010

  Grøn Kirke netværker og vokser

  Arbejdet med Danske Kirkers Råds klimagruppe, Grøn Kirke, vokser støt. Vi nærmer os de første 100 grønne kirker i Danmark. I oktober holdt Grøn Kirke kursus og samlede godt 40 kirke og klima-interesserede fra hele Danmark. I Tjekkiet og Italien holder man øje med os i Danmark og er ved at indføre Grøn Kirke ordninger, der ligner vores. Læs de seneste nyheder fra Grøn Kirke. >>

  Læs mere


  07-12-2010

  Hvad skete der til klimaforhandlingerne i Mexico?

  Klimatopmødet i Cancun i Mexico er netop overstået. Folkekirkens Nødhjælps klimarådgiver, Mattias Söderberg, deltog i FNs klimatopmøde og bloggede derfra - læs hvordan han oplevede forhandlingerne. >>

  Læs mere


  03-12-2010

  Håb eller håbløshed i Korea?

  Da granatregnen for kort tid siden styrtede ned over den lille ø Yeonpyeong og den amerikanske flåde sender et hangarskab med 6.000 mand i stilling i Det Gule Hav, syntes håbet om fred og forsoning mellem Syd- og Nordkorea forsvindende lille. Ikke desto mindre deltog mere end 120 repræsentanter fra 50 forskellige lande fra 6 kontinenter til en konference i begyndelsen af november i Seoul om kirkernes rolle for fred og forsoning - heriblandt Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen. >>

  Læs mere


  Viser 201. til 250. nyhed, af 415 nyheder

  < Forrige

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Næste >