Sitemap

   

  Nyhedsliste

  05-04-2017

  Vi inviterer til årsmøde

  Lørdag d. 29.april 2017 afholder Danske Kirkers Råd årsmøde

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  05-04-2017

  Himmelske Dage nomineret til fornem pris

  Himmelske Dage er blevet nomineret til Københavns Kongres og Event Award 2016 i kategorien ’Årets kongresvært for kongresser med mere end 1000 deltagere’. Vinderne offentliggøres først 19. april, men vi har al mulig grund til at være stolte.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd, Kirkedage


  04-04-2017

  Inspirationsdag om økumenisk hæfte

  Vi inviterer hermed til inspirationsdag den 14 juni kl 15-18 om hæftet ’Noget om den kristne tro’.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  03-04-2017

  Indblik og udsyn

  Læs Danske Kirkers Råds årsberetning 2016

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  28-03-2017

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd

  Det startede med en pige med et hjerteligt smil og de flotteste krøller. Lige uden for Stakladen på Universitetet i Århus spurgte hun om jeg ville med til konference i Strasbourg

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  28-03-2017

  Det Økumeniske Studielegat uddeler støtte

  Det Økumeniske Studielegat har uddelt legatstøtte til flere ophold i udlandet.

  Læs mere


  06-03-2017

  Findes der en særlig kristen moral, og kan kirker tale med samme stemme i moralske og etiske spørgsmål?

  Sekretariaterne for Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd var i februar værter for det nordiske Faith and Order-møde. Værtskabet går på skift i de nordiske lande fra år til år. Ved mødet den 8-9 februar 2017 i København var repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet i København for at diskutere dokumentet ’Moral Discernment’ fra Faith and Order.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  07-02-2017

  Dannelse og uddannelse- til Indien med det Økumeniske Studielegat

  "Mit studieophold ved United Theological College i Indien har i mange forskellige henseender imødekommet mine forventninger – men også rakt lagt ud over dét, som jeg kunne have forestillet mig på forhånd!"

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  02-02-2017

  Johanitterhjælpen optaget i Økumenisk Forum

  Johanitterhjælpen blev optaget som nyt medlem af Økumenisk ved Fællesmødet den 17 januar 2017.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  30-01-2017

  Konference: Preventing Violent Extremism Through Interreligious Dialogue

  Kan interreligiøs dialog være med til at forebygge ekstremisme og polarisering i Danmark og den arabiske verden?

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  19-01-2017

  Vil du ud i verden og studere? Søg Det Økumeniske Studielegat

  Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, studerende ved de kirkefaglige uddannelser som f.eks. 3K, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  18-01-2017

  Økumenisk pilgrimsvandring i Polen fra den 6. til den 11. juni 2017.

  I anledning af 500 år for Reformationen inviterer vi til økumenisk fællesskab og bøn. Vi vandrer ad ”Ørnerede rute” som er naturskøn og går forbi mange borgruiner. Ca. 90 km fra byen Podzamcze til Pauliner Kloster i Czestochowa.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  31-12-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af KFUM & KFUK

  Økumeni har aldrig været et spørgsmål om for eller imod for mit vedkommende, for jeg er vokset op med økumeni som en ganske naturlig del af mit liv.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  19-12-2016

  Til Rom med Det Økumeniske Studielegat

  Tidligere på året havde jeg den store glæde at modtage Det Økumeniske Studielegat, så jeg kunne bo og skrive på mit speciale i Rom i nogle måneder. – mit studium blev i høj grad en øvelse i at læse Luthers latinske spidsfindigheder.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  17-12-2016

  I adventstiden bliver vi spurgt: Hvem er du?

  Jesus kommer ikke som en stor konge, men som et ydmygt menneske, der kommer os alle i møde med et nysgerrigt: Hvem er du?

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  14-12-2016

  Tværreligiøs høring om forkynderloven

  Mandag d. 12. december var der høring om forkynderloven i Vor Frue Kirke i København. Se høringen her..

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  09-12-2016

  Kom til tværreligiøs høring om forkynderloven

  Ved høringen deltager en bred vifte af religiøse repræsentanter med fokus på, hvorfor der er så stor kritik af lovforslagene og hvordan trossamfundene selv kan være med til at bekæmpe religiøs ekstremisme, som er lovpakkens formål.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  29-11-2016

  Tag med til Tyske Kirkedage

  Der er Tyske evangeliske Kirkedage den 24-28 maj 2017 i Berlin og Wittenberg under titlen ’Du ser mig’. Det bliver som altid en stor oplevelse – ikke bare fordi, der kommer så utrolig mange mennesker, men også fordi det er en kirkefestival med stor bredde. Det er evangeliske kirkedage for alle på tværs af kirkelige forskelle med interesse for det at være kirke i verden.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  22-11-2016

  Fra konflikt til fællesskab

  Indledningen til reformationsfejringen blev en økumenisk begivenhed af de helt store, da Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke holdt fælles gudstjeneste i Lund og forpligtede sig på større fællesskab, da Pave Frans og Munib Younan, præsident i Det lutherske Verdensforbund (LWF), underskrev erklæringen Fra konflikt til fællesskab.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  22-11-2016

  Grænser til debat

  Mere end 300 deltagere var med, da Køge Provsti inviterede til en dag med fokus på grænser. Det blev til en flot gudstjeneste med kor, præster og menigheder fra alle provstiets kirker. Efterfølgende var alle inviteret til debat om grænser – om de fysiske, nationale, personlige grænser og grænser mellem forskellige religiøse retninger.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  25-10-2016

  Himmelske Dage på heden

  Visionsdag i Herning med deltagere fra en bred vifte af kirkesamfund og kirkelige organisationer sluttede af med at slå fast, at Danske Kirkedage 2019 bliver ’Himmelske Dage på heden’. Her kom der masser af store visioner og konkrete ideer og forslag på bordet, som den lokale komite nu kan begynde at arbejde på.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  24-10-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra Danmissions generalsekretær.

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Det er jeg fordi jeg i store dele af min studietid og mit arbejdsliv har bevæget mig i kirkelige kredse udenfor Danmarks grænser. Hvis man gør det, kan man simpelthen ikke undgå at engagere sig økumenisk. Og hvorfor skulle man egentlig også undgå det…?

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  05-10-2016

  Trossamfundsudvalget får både ros og kritik af Danske Kirkers Råd

  Trossamfundsudvalget holdt den 26.-28. september i alt tre midtvejshøringer for at drøfte deres oplæg med de berørte trossamfund. Danske Kirkers Råd var med ved høringerne, der blev holdt i en konstruktiv dialog mellem udvalget og en bred vifte af repræsentanter fra forskellige trossamfund.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  04-10-2016

  Himmelske Dage vinder årets initiativpris

  Kultur- og kirkefestivalen Himmelske Dage modtager Kristeligt Dagblads Initiativpris 2016. Arrangementet roses for sin åbne tilgang, der ”fik kirken ud på gader og stræder.

  Læs mere

  Kirkedage


  03-10-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? tanker fra et medlem af den Ortodokse kirke

  Er der så overhovedet mere at tale om? f. Poul Sebbelov reflekterer her over den økumeniske samtale og den interne diskussion i Den Ortodokse Kirke om synet på andre kristne.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  02-10-2016

  Nyt materiale med fokus på kristendom og miljø

  Kfum-spejderne har i samarbejde med Grøn Kirke lavet et aktivitetsmateriale kaldet "Miljøskaber" med konkrete ideer til, hvordan kirken og kirkens højtider kan være omdrejningspunkt for at få unge til at tage ansvar for natur og miljø.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  12-09-2016

  Forslag til ny religionslov forskelsbehandler og mistænkeliggør religiøse forkyndere

  ’Hastværk er lastværk’ og ’at skyde gråspurve med kanoner’ er to gamle talemåder, der måske mest præcis beskriver regeringens lovforslag på det religiøse område, der har været i høring hen over sommeren. Politiken bringer Danske Kirkers Råds debatindlæg i dagens avis.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  11-09-2016

  Skabelsestid 2016: Fokus på natur

  Perioden 1. september - 4. oktober er Skabelsestid. Dette er en periode i kirkeåret, hvor man sætter fokus på Gud som skaber og på skabelsen.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  22-08-2016

  Danske Kirkers Råd kommenterer forslag til ændret ægteskabslov

  Danske Kirkers Råd kommenterer forslag til ny ægteskabslov, der både indeholder decorumkrav for vielsesforretteren, kursus i dansk familieret og forpligtelse på overholdelse af dansk lovgivning.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  21-08-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Pinsekirken

  Jeg voksede op i en familie, som var meget engageret i den lokale pinsekirke. Denne kirke var under min opvækst meget påvirket af den karismatiske fornyelse, som bragte kristne fra mange forskellige trossamfund sammen.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  20-08-2016

  Danske Kirkers Råd finder lovforslag betænkeligt

  Danske Kirkers Råd finder lovforslag om ændring af straffeloven - kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring – betænkeligt. Lovudkastet forskelsbehandler religiøse forkyndere negativt i forhold til andre autoriteter. Desuden rummer lovforslaget en række uklarheder i både begreber og eksempler på situationer, hvor loven vil kunne bruges. Derfor har Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd indsendt udtalelse i forbindelse med høring om lovforslaget.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  19-08-2016

  Fælles luthersk-katolsk reformationsmarkering

  Det lutherske Verdensforbund (LVF) og Den romersk-katolske Kirke mødes til fælles markering af reformationen. Det foregår i Lund Domkirke og Malmø Arena den 31. oktober i år og bliver ført an af formand for LVF, Biskop Younan og Pave Frans.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  19-08-2016

  Revideret Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere

  Folkekirken bliver i stigende grad opsøgt af muslimske asylansøgere, der ønsker dåb. Det betyder, at mange præster i dag skal håndtere en ny situation. Som hjælp til bl.a. præsterne har Folkekirke & Religionsmøde udarbejdet ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere”.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  17-08-2016

  Markér skabelsestiden

  Perioden 1. september - 4. oktober er Skabelsestid. Det er en tid til at sætte fokus på Gud som skaber og på skabelsen

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  15-08-2016

  Økumenisk Fond uddeler støtte

  Det er nu muligt at søge økonomisk støtte fra den økumeniske fond inden 1.oktober 2016

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  15-06-2016

  Flygtningene i fokus på årsmøde

  Med overskriften ’Jeg var fremmed, og I tog imod mig’ havde Danske Kirkers Råds årsmøde den 21 maj 2016 særlig fokus på flygtninge og kirkens rolle i deres møde med Danmark. Her blev både de teologiske aspekter og konkrete eksempler på mødet mellem danskere og flygtninge drøftet.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  15-06-2016

  Dialog mod religiøs ekstremisme

  Danske Kirkers Råd var i slutningen af maj medvært for dansk-arabisk dialogkonference med særlig fokus på religiøs ekstremisme. Her mødtes religiøse ledere og lærde samt politiske repræsentanter for at tale om, hvordan religiøse stemmer kunne være med til at bekæmpe religiøs ekstremisme. Konferencen indledte med en offentlig åben del på Christiansborg og fortsatte to dage for de indbudte deltagere fra Danmark og Mellemøsten.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  15-06-2016

  Vellykket konference for migrantpræster

  60 præster og ledere fra migrantkirker i Danmark var samlet til den årlige migrantpræstekonference 2-4 juni 2016 på Brogården i Middelfart. Det er ottende år i træk, at præster fra mere end 30 forskellige menigheder mødes for at tale erfaringer og drømme for migrantmenigheder i Danmark.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  13-06-2016

  Danske Kirkers Råd følger op på enighedspapir om obligatorisk kursus for trossamfund

  Den 31. maj 2016 udsendte Kirkeministeriet et såkaldt ’Enighedspapir om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre’, som der var opnået enighed om mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. DKR har haft et konstruktivt møde med Kirkeministeren og afventer nu lovforslaget, der forventes at komme i høring i løbet af juni.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  09-06-2016

  Til Polen med Det Økumeniske Studielegat

  Johannes Aakjær Steenbuch skriver om sin rejse til konference om kirkefædrene på det katolske universitet i Lublin, Polen

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  09-06-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Bibelselskabet

  "Er du ligefrem blevet økumenisk?" Drilleriet var ikke til at overhøre, da replikken for nylig faldt fra en teolog ansat i folkekirken. Lige så hurtig jeg var til at sige, at det har jeg sådan set altid været - lige så tøvende bliver jeg, når jeg skal svare på, hvorfor jeg er "økumenisk engageret".

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  01-06-2016

  Biskop Henrik Stubkjær er ny formand for Danske Kirkers Råd

  Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, blev enstemmigt valgt som formand for Danske Kirkers Råd ved årsmødet den 21 maj. Han afløser Anders Gadegaard, der har været formand de sidste 9 år.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  17-05-2016

  Himmelske Dage blev til noget af en optur.

  Over 400 arrangementer og mindst 30.000 deltagere. Sidste weekends kirke- og kulturfestival Himmelske Dage overgik alle forventninger, fortæller en af arrangørerne.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  02-05-2016

  Håb & Handling - Årsberetning 2015

  ”Håb & Handling” er titlen på årsberetningen for 2015. Den afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og det økumeniske fællesskab befinder sig i. Oi...

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  21-04-2016

  Hvorfor er jeg økumenisk engageret? Tanker fra et medlem af Frelsens Hær

  ”Jeg tror, Gud velsigner den mangfoldighed, der alt efter temperament og teologi, udfolder sig blandt hans folk, så længe vi blot ikke bliver sekteriske og selvtilstrækkelige.” Det siger major Levi Giversen om årsagen til, at han repræsenterer Frelsens Hær i Danske Kirkers Råd, samt i Frikirke Forum og Evangelisk Alliance.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  05-04-2016

  Danske Kirkedage – hvor er vi på vej hen?

  Kom med til debat om Danske Kirkedage! Hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Debat om tendenser for Danske Kirkedage dengang, nu og i fremtiden

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  05-04-2016

  Migrantkonference 2016

  For syvende år i træk afholdes der migrantkonference for migrantpræster og menighedsledere.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  04-04-2016

  FOTOUDSTILLING: KIRKEN PÅ BARRIKADERNE – DANSKE KIRKEDAGE 1968-1986

  Styrelsen for Danske Kirkedage inviterer til fotoudstilling på Himmelske Dage

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  04-04-2016

  AFSLUTNINGSGUDSTJENESTE

  Himmelske Dage og Styrelsen for Danske Kirkedage inviterer Festlig afslutning på Himmelske Dage på Nytorv i Indre By

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  29-03-2016

  Det Økumeniske Studielegat uddeler støtte

  Det Økumeniske Studielegat har uddelt legatstøtte til flere ophold i udlandet.

  Læs mere

  Danske Kirkers Råd


  Viser 1. til 50. nyhed, af 432 nyheder

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Næste >