Sitemap
  addthis-area

   

  DR svarer på åbent brev

  Kategori: Danske Kirkers Råd

  "Vi sætter i DR stor pris på dialog om vores programmer, og vi tager selvfølgelig Danske Kirkers Råds bekymring alvorligt. For netop tros- og kristendoms-stoffet er en væsentlig del af vores kultur, kulturarv og værdigrundlag, som binder os sammen som nation."

  ’Vi sætter i DR stor pris på dialog om vores programmer, og vi tager selvfølgelig Danske Kirkers Råds bekymring alvorligt. For netop tros- og kristendoms-stoffet er en væsentlig del af vores kultur, kulturarv og værdigrundlag, som binder os sammen som nation.
  Vi opfatter det derfor som et helt centralt element i DR’s public service-opgave’. Sådan indleder DRs Kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen i sit svar Danske Kirkers Råds åbne brev til DRs ledelse.

  Læs hele svaret her:

   https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kulturdirektoer-dr-udvikler-og-udvider-daekningen-af-tro-og-kristendom

  Brevet er trykt i Kristeligt Dagblad 16. september 2017

   

  Læs Danske Kirkers Råds åbne brev her:

  http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2622&cHash=0a6b662e45348d29f0fe2e5bb02f002e