Sitemap
  addthis-area

   

  Inspirationsdag om økumenisk hæfte

  Kategori: Danske Kirkers Råd

  Vi inviterer hermed til inspirationsdag den 14 juni kl 15-18 om hæftet ’Noget om den kristne tro’.

  Det med den kristne tro er vigtigt og noget vi gerne vil fortælle om og dele med hinanden. Derfor er en række kirker under Danske Kirkers Råd gået sammen om at udgive et hæfte som en fælles henvendelse til danskerne om, hvad vi ser som kernen i den kristne tro. Det er første gang, at repræsentanter fra så bred en vifte af folkekirkelige grupperinger, frikirker og Den katolske Kirke er gået sammen om en sådan fælles henvendelse. Det har resulteret i hæftet ’Noget om den kristne tro. Hæftet udgives i samarbejde med Bibelselskabet og Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

  Teksten er skrevet som en fælles henvendelse. Vi håber, at man i de forskellige kirkesamfund, organisationer og foreninger vil bruge hæftet som det er og sætte det ind i den sammenhæng, der er relevant for jer. Det kunne være samtalemiddage mellem flere lokale kirker, arrangementer i den lokale forening for unge eller voksne for at komme ind på, hvad kristen tro er for en størrelse.

  Formålet med dagen er at præsentere deltagerne for hæftet, men også – og især – at drøfte med jer, hvordan hæftet kan bruges netop i jeres sammenhænge. Her vil være inspirerende oplæg og god tid til samtaler med andre deltagere fra andre kirkelige og organisatoriske traditioner end ens egen, om hvordan man vil kunne bruge hæftet.

  Hæftet udgives i efteråret 2017 sammen med en række forslag til aktiviteter på baggrund af den fælles inspirationsdag. Hæftet sendes digitalt til alle deltagere 14 dage inden arrangementet. 

  Inspirationsdag

  Tid: 14 juni 2017 kl 15-18
  Sted: FDF, Rysensteen, Rysensteensgade 3. 1564 København K.
  Tilmelding: dkr@danskekirkersraad.dk inden 5 juni.

  Program:


  Velkommen ved biskop Henrik Stubkjær, formand for Danske Kirkers Råd

  Noget om den kristne tro. Hvorfor udgiver vi hæftet og hvad er det for en tekst? Ved Niels Iver Juul, formand for arbejdsgruppen bag hæftet, sammen med Bent Bjerring-Nielsen, skribent for hæftet

  Kristendomsformidling i en postsekulær kontekst. Ved Suzette Munksgaard, Center for Ungdomsstudier

  Kaffepause

  Hvordan kan vi bruge hæftet i vores sammenhæng? Gruppesamtaler. Indledning ved konsulent Bent Nicolajsen

  Næste skridt? Ved Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

  Tak for i dag

  NB! På dagen vil der være mulighed for at reservere et antal eksemplarer af hæftet gratis.