Sitemap
addthis-area

 

Fællesmøde

lørdag 04-11-2017 10.00 - 16.00

Møde for medlemmer af Rådet, økumenisk Forum og Danske Kirkedage

 

Mødet afholdes i Købnerkirken, Shetlandsgade 6. 2300 København S.  

 

Hovedfokus for Fællesmødet er Økumenisk dialog og dannelse. Vi skal bl.a. drøfte, hvorledes vi vil arbejde med dette arbejdsområde i de kommende år og hvordan vi sikrer os, at der også fremover vil være et økumenisk engagement. Derfor er det vigtigt, at medlemskirker og -organisationer sender deres repræsentanter – eller en suppleant.

 

Det er desuden ved fællesmødet, at der vil være en orientering om Danske Kirkedage og at der skal godkendes kontingent og budget for 2018.

 

Dagsorden med bilag sendes i sidste halvdel af oktober.

Se hele dagens program her

 Tilmelding senest 23.oktober til dkr(at)danskekirkersraad.dk

Tilbage