Sitemap
  addthis-area

   

  Inspirationsdag: Gudstjenesten og det grønne

  Velkommen til inspirationsdagsdag d. 4. februar om liturgi og musik i planlægningen af frilufts- og høstgudstjenester med fokus på klima og miljø. Hans Anker Jørgensen skriver og introducerer en ny salme.

   

  Dagen henvender sig til præster, kirkesangere og organister – og frivillige, menighedsrådsmedlemmer m.fl.

  Medvirkende
  * Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche
  * Sindre Eide og Estrid Hessellund
  * Karen Stubkjær

  PROGRAM
  10.00  Velkomst
  10.15 Gudstjeneste og det grønne (Estrid Hessellund og Sindre Eide)
  * Hvorfor sætte fokus på miljø og klima i gudstjenesten?
  * Hvad vil vi med frilufts- og høstegudstjenester – og hvem henvender vi os til?
  * Hvordan udfordrer gudstjenesten os – også til ansvar for skaberværket?

  10.35 Høstgudstjeneste i en globaliseret verden (Estrid Hessellund og Sindre Eide)
  * Hvad betyder "høst" i dag i en globaliseret verden, hvor hønsekød og havregryn er noget man henter i supermarkedet?
  * Hvordan holder man meningsfulde høstgudstjenester i kirken, når neg og halmballer ikke kan købes i den lokale brugs?

  11.00  Workshops 1
  1. Involvering af lægfolk (Estrid Hessellund og Sindre Eide)
  2. Naturen i gudstjenesterummet – ude og inde (Karen Stubkjær)
  3. Grøn musik og salmer (Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche)

  12.15  Frokost

  13.15 Workshops 2
  1. Liturgisk værksted (Estrid Hessellund og Sindre Eide)
  2. Naturen i gudstjenesterummet – ude og inde (Karen Stubkjær)
  3. Grøn musik og salmer (Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche)

  14.30 Fælles afslutning

  Praktiske oplysninger
  Tid: 4. februar kl. 10-15
  Sted: Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde
  Pris: kr. 150 (inkl. frokost og kaffe) Beløbet indsættes på kontonr. 9570- 6055710. Mærk betalingen Grøn Inspirationsdag og deltagernavn(e).
  Tilmeldingsfrist: senest 20. januar 2012 til gronkirke(at)gronkirke.dk. Oplys venligst navn, adresse, email og kirke.