En ny arbejdsgruppe bliver dannet med fokus på økumenisk læring og dannelse, der må anses for et kerneområde for det økumeniske arbejde. Arbejdsgruppen kan have flere udvalg under sig med forskellige fokusområder:

  • De unge – næste generations økumenikere: Danske Kirkers Råd skal have fokus på, hvordan vi lærer en ny generation af økumenikere op med henblik på det fortsat arbejde i Danske Kirkers Råd og i de økumeniske relationer generelt.
  • Seminarer/konferencer: Relevante økumeniske temaer som f.eks. bøn, dåb, kirkens enhed, pilgrimsbevægelsen, diakoni, mm.
  • Studieture, besøg, gudstjenester, netværk.
  • Studieprocesser. Økumeniske samtaler: Herunder evt. svar på henvendelser fra Kirkernes Verdensråd/Faith and Order.