Sitemap

  Uddelinger

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

   

   

   

   

  Arikler fra legatmodtagere

   

  " Your always welcome - Rome is your home" Artikel af legatmodtager 2016

  " Mad, måltider og nadver i den ortodokse Kirke" Artikel af legatmodtager 2015

  "Gods own country" Artikel af legatmodtager 2014

  " kulturchok kan være positivt" Artikel af legatmodtager 2013

  " I skyggen af det sorte bjerg" Artikel af legatmodtager 2013

  "God loooooves you" Artikel af legatmodtager 2012

  "Danske spørgsmål, amerikansk belysning" Artikel af legatmodtager 2012

  "Dansk teologistuderende i Chicago" Artikel af legatmodtager 2011

   

  "Welcome to Lebanon!" Artikel af legatmodtager 2010


   

  Det økumeniske studielegat

  Formål

  Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

  Ansøgere

  Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have forrang.

  Hvad ydes der støtte til?

  Ophold ved universiteter med undervisning i økumeniske studier samt colleges, seminarier og konfessionelle institutioner kommer i betragtning. Også feltarbejde o. lign. kan opnå støtte. Ophold ved økumeniske institutter som Bossey, Tantur, Strasbourg vil blive prioriteret, men også ophold ved økumeniske universiteter, colleges, og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik kan komme i betragtning. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi.
  Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer f.eks. gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

   

  Fokus for 2016 og 2017-ansøgninger
  I forbindelse med reformationsjubilæet afholdes 19. maj-1. juni 2017 i Berlin konference i regi af Global Ecumenical Theological Institute (GETI) med fokus på ”Reforming Theology – Migrating Church – Transforming Society”. Konferencen har både europæisk og globalt fokus og vil have et netværksskabende sigte for de forventede 150 deltagere. Konferencen afholdes sideløbende med Tyske Kirkedage, som er hovedbegivenheden i den tyske reformationsfejring.


  Ansøgning

  Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.

   

  Særligt gældende i 2016 og 2017:

  Økumenisk Studielegat vil prioritere ansøgninger om støtte til enkeltpersoner og grupper af teologistuderende, som ønsker at deltage i konferencen og GETI-netværket. Den første GETI-konference blev afholdt i Korea i 2013. Læs mere om GETI her samt om Berlin-konferencen her.

  Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr(at)danskekirkersraad.dk.


  Ansøgningen sendes til dkr(at)danskekirkersraad.dk

  Ansøgningsfrist
  1. marts hvert år

  Legatportion
  Legatportionen vil være op til kr. 25.000