Sitemap

  Uddelinger

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

   

   

   

   

  Arikler fra legatmodtagere

   

  " Your always welcome - Rome is your home" Artikel af legatmodtager 2016

  " Mad, måltider og nadver i den ortodokse Kirke" Artikel af legatmodtager 2015

  "Gods own country" Artikel af legatmodtager 2014

  " kulturchok kan være positivt" Artikel af legatmodtager 2013

  " I skyggen af det sorte bjerg" Artikel af legatmodtager 2013

  "God loooooves you" Artikel af legatmodtager 2012

  "Danske spørgsmål, amerikansk belysning" Artikel af legatmodtager 2012

  "Dansk teologistuderende i Chicago" Artikel af legatmodtager 2011

   

  "Welcome to Lebanon!" Artikel af legatmodtager 2010


   

  Det økumeniske studielegat

  Formål

  Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

  Ansøgere

  Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have forrang.

  Hvad ydes der støtte til?

  Ophold ved universiteter med undervisning i økumeniske studier samt colleges, seminarier og konfessionelle institutioner kommer i betragtning. Også feltarbejde o. lign. kan opnå støtte. Ophold ved økumeniske institutter som Bossey, Tantur, Strasbourg vil blive prioriteret, men også ophold ved økumeniske universiteter, colleges, og seminarier samt konfessionelle institutioner, som afholder undervisning i økumenik kan komme i betragtning. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for økumenisk og kontekstuel teologi.
  Efter endt studieophold forventes det, at modtageren af studielegatet videreformidler sine erfaringer f.eks. gennem indlæg i relevante dagblade, tidsskrifter eller blogs. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorledes erfaringer tænkes videreformidlet.

   

   

  Fokus for 2017 og 2018-ansøgninger
  Kirkernes Verdensråd er primo marts 2018 vært for den tredje konference under Global Ecumenical Theological Institute (GETI). Denne gang i Arusha, Tanzania i forbindelse med verdenskonference i Commission on World Mission and Evangelism (CWME). GETI er 14 dages intensiv undervisning og globalt fællesskab målrettet unge, der er under teologisk dannelse (må gerne have afsluttet BA) med undervisere i verdensklasse. Der forventes ca. 100 deltagere fra hele verden. Læs om GETI her samt om GETI 2-Berlin-konferencen her. Økumenisk Studielegat inviterer studerende i målgruppen til at ansøge om støtte til deltagelse.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt budget, herunder oplysninger om allerede opnået støtte. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested.

   


  Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr(at)danskekirkersraad.dk.


  Ansøgningen sendes til dkr(at)danskekirkersraad.dk

  Ansøgningsfrist
  1. marts hvert år

  Legatportion
  Legatportionen vil være op til kr. 25.000